MBÚ odpadov. Riešenie pre komunálny odpad? (píše Marek Hrabčák) | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

MBÚ odpadov. Riešenie pre komunálny odpad?

Čo je mechanicko-biologická úprava odpadov a jej uplatnenie v Lotyšsku? Píše Marek Hrabčák zo spoločnosti Geosofting Prešov.

MBÚ odpadov. Riešenie pre komunálny odpad?

Zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov (MBÚ) sa v odpadovom hospodárstve používajú už skoro dvadsať rokov. Primárne sú zamerané na úpravu a spracovanie tuhého komunálneho odpadu (MSW, z angl. municipal solid waste – pozn. red.), či presnejšie netriedených domových odpadov (HW, home waste).

V „stredoeurópskom? priestore sa prvé zmienky o týchto prevádzkach objavili približne pred desiatimi rokmi. Pod pojmom mechanicko-biologická úprava odpadov sa rozumie také spracovanie zmesového komunálneho odpadu, ktoré povedie k jeho stabilizácii a tiež k redukcii konečného objemu.

Stabilizáciou sa podľa dokumentu Európskej komisie (DG.ENV.A.2) rozumie zníženie rozkladných účinkov bioodpadov z komunálnych odpadov, ktoré sa prejaví napr. minimalizáciou zápachu či poklesom respiračnej aktivity pod stanovenú hranicu. Takto stabilizovaný odpad sa už nepovažuje za biologicky rozložiteľný odpad v zmysle smernice o skládkach odpadov.

MBÚ ako výsledok snahy zredukovať skládkovanie

V Nemecku je od roku 2005 zakázané skládkovať neupravený zmesový komunálny odpad. Ak nie je tento odpad energeticky zhodnotený v spaľovni odpadov, musí byť pred konečným zneškodnením na skládke najprv upravený pomocou MBÚ zariadenia.

Jedným z hlavných cieľov takejto úpravy komunálnych odpadov je predovšetkým zníženie celkového objemu skládkovaného odpadu a potom najmä zníženie negatívnych účinkov tohto odpadu: produkcie skládkového plynu, emisie znečistenia do priesakových vôd a výsledná stabilita telesa skládky.

Významným benefitom je potom energia z bioplynu a tiež vyseparované recyklovateľné odpady alebo energeticky vysokokvalitné alternatívne palivo (RDF).

Celý proces mechanicko-biologickej úpravy odpadov je založený na rôznych kombináciách fyzikálnych (drvenie, sitovanie, triedenie) a biologických postupov (aeróbny alebo anaeróbny rozklad biohmoty) úpravy odpadov.

Výsledným produktom sú obyčajne tri oddelené zmesi:

  • ľahký alebo suchý podiel = prevažne obalový materiál (plasty, papier)

  • ťažký alebo vlhký podiel = biohmota

  • zvyšok určený na skládkovanie

Podľa aktuálneho zostavenia technologického modulu zariadenia sú potom výsledným produktom rôzne vytriedené zložky recyklovateľných odpadov (papier, plasty, sklo, kovy) a biohmota určená na fermentáciu a výrobu bioplynu s následným energetickým využitím.

Vzhľadom na kvalitu vyseparovaných zložiek sa častejšie zo suchého podielu vyrába tzv. alternatívne palivo = RDF (Refuse Derived Fuel) s následným energetickým využitím.

Technologické zariadenia sa neustále vyvíjajú a nové linky sú stále účinnejšie a efektívnejšie vo svojom procese. Materiálové toky sú tak závislé od účinnosti konkrétneho zariadenia a pohybujú sa zhruba  v tretinových pomeroch výsledných zmesí.

Mechanická časť je tak prevažne zameraná na odstránenie využiteľných zložiek recyklovateľných odpadov a pozostáva z rôznych kombinácií vibračných alebo rotačných sít, triedičov, pneumatických systémov a tiež drvičov alebo lisov.

Najnovšie technologické zariadenia dokážu dokonca pomocou infračidiel spoľahlivo oddeliť napr. PVC alebo PET odpady od ostatných plastov.

Ťažšia vlhká časť vypadáva zo systému ako podsitný materiál a končí ako biohmota pri následnom rozklade. Vzhľadom na možnú kontamináciu biohmoty ťažkými kovmi alebo inými polutantmi pochádzajúcimi zo zmesového komunálneho odpadu sa najjednoduchšie aeróbne kompostovanie používa pomerne málo.

Výsledný kompost totiž nemusí vyhovovať prísnym požiadavkám na kvalitu hnojív a jeho následné využitie je potom možné len ako energokompost pri energetickom využití. Najčastejšie sa tak využíva anaeróbna fermentácia v rôznych stupňoch (1-2-3) spracovania a technológií.

Základným kritériom na posúdenie výslednej efektívnosti biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu je jeho výsledná stabilizácia.

Tú môžeme merať ako stratu žíhaním, ale častejšie sa posudzuje stabilita výsledného odpadu po MBÚ pomocou kritérií ako respiračná aktivita (5 mg O2.g-1) alebo tvorba bioplynu za 21 dní (20 L/g odpadu).

Lotyšské MBÚ

 
 

Zostáva vám 43% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Firmy o ISOH-u nemajú dostatok informácií

Firmy o ISOH-u nemajú dostatok informácií

Rezort životného prostredia podľa účastníkov trhu nedostatočne informuje o zavádzaní kľúčového informačného systému.

Dedinu meter po metri zaplavuje toxické bahno. Slovenskí filmári mapujú postupujúcu envirozáťaž

Dedinu meter po metri zaplavuje toxické bahno. Slovenskí filmári mapujú postupujúcu envirozáťaž

Dokumentárny film zachytáva portrét zanikajúcej dediny, ktorú pochováva odpad z bane na meď.

Chýbajú koncové zariadenia. Ceny to tlačí hore a odpad prevážame ďaleko (ROZHOVOR)

Chýbajú koncové zariadenia. Ceny to tlačí hore a odpad prevážame ďaleko (ROZHOVOR)

Náklady na odpadové hospodárstvo rastú, vďaka smart riešeniu sme ale v odpadoch dokázali urobiť poriadok, hovoria Jarmila Répássyová a Ivica Gajdošová z mesta Senec.