Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

Po prijatí smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách sa pripravuje revízia dokumentov o najlepších dostupných technikách. Nová smernica sa zároveň preniesla do novely zákona o IPKZ, ktorou sa od 1. januára tohto roku rozšíril zoznam prevádzok v oblasti nakladania s odpadmi, na činnosť ktorých je od tohto roku potrebné integrované povolenie. Prinášame vám ich zoznam.

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

Fotolia

  • Publicistika |  20.02.2015 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Príprava nového referenčného dokumentu

Prijatím smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá nahradila smernicu 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ), vznikla potreba revidovať a doplniť referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF). Na tieto účely boli v Joint Research Centre (JRC, http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) v Seville vytvorené pracovné skupiny pozostávajúce zo zástupcov jednotlivých členských štátov, priemyselných zväzov, záujmových skupín, odborníkov z radov výskumníkov a vysokoškolských pracovníkov a neziskových organizácií. Cieľom práce pracovných skupín je vytvorenie revidovaných dokumentov BREF, ktoré budú odrážať súčasnú situáciu a pokrok v jednotlivých priemyselných odvetviach. Jedným z revidovaných dokumentov je BREF Nakladanie s odpadmi / Waste Treatment (zoznam oblastí, ktorými sa zaoberá, sa nachádza nižšie).

Minulý rok bola z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie vytvorená národná pracovná skupina pre BREF Nakladanie s odpadmi, ktorej členmi sú okrem zástupcov ASPEK pracovníci Ministerstva životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia SR v pracovnej skupine JRC v Seville – Ing. Elena Bodíková, PhD. a Ing. Peter Benko, zástupcovia univerzít a spracovateľského priemyslu. Pracovná skupina má ambíciu pripomienkovať jednotlivé pracovné verzie dokumentu BREF, ktorý bude po schválení vydaný ako záväzný právny predpis EÚ.

O autorke

Ing. Elena Bodíková, PhD. pôsobila na pozícii riaditeľky COHEM Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). V súčasnosti pôsobí v spoločnosti VIK, ktorá poskytuje školenia aj v oblasti IPKZ, odpadovej a obalovej legislatívy.

Predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk si môžu na vybraných vzdelávacích podujatiach VIK s.r.o. uplatniť zľavu.

ASPEK a národná pracovná skupina privítajú účasť aj ďalších subjektov a odborníkov na jednotlivé technológie nakladania s odpadmi, ktorých pripomienky k textom navrhovaného dokumentu BREF Nakladanie s odpadmi budú zaslané do pracovnej skupiny JRC v Seville ako stanovisko Slovenskej republiky.

V prípade, že máte záujem o viac informácií alebo o spoluprácu v tejto oblasti, je možné obrátiť sa na ASPEK ako garanta národnej pracovnej skupiny (www.aspek.sk) alebo na Ministerstvo životného prostredia, odbor ochrany ovzdušia (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/integrovana-prevencia-kontrola-znecistovania/).

Novela zákona o IPKZ rozširuje zoznam prevádzok

Vyššie spomínaná smernica bola transponovaná do slovenskej legislatívy o. i. zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ).

Podľa znenia tohto zákona sa rozšíril zoznam prevádzok v oblasti nakladania s odpadmi, na činnosť ktorých je od tohto roku potrebné integrované povolenie. Tieto prevádzky musia spĺňať požiadavky najlepších dostupných techník uvedené v dokumente BREF a tieto podmienky sú pre prevádzky záväzné. Je aj v záujme samotných prevádzkovateľov, aby podmienky najlepších dostupných techník boli nastavené tak, aby nimi používaná technológia vedela splniť emisné, energetické a ostatné limity stanovené v BREF.

Dôležité: Zoznam prevádzok na nakladanie s odpadmi, pre ktoré je od 1. 1. 2015 potrebné integrované povolenie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.