Kompostovať môžete aj v meste | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Domáce kompostovanie je cestou aj pre mestá

Partizánske je dôkazom, že sa to dá.

kompostér

Foto: JRK Waste Management

  • Publicistika |  11.04.2017 |  Marián Kobolka | JRK Waste Managment

Zákon o odpadoch priniesol samosprávam od nového roka povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Mestá a obce sa teda nevyhnú otázke vybavenia svojich domácností záhradnými kompostérmi či zbernými nádobami na biologicky rozložiteľný odpad a zvozom.

Uprednostnenie domáceho kompostovania v obciach z ekonomického hľadiska odporúča aj ministerstvo životného prostredia. Avšak kompostovania sa nemusia obávať ani mestá.

Príkladom je mesto Partizánske, ktoré sa namiesto finančne náročnejšieho zvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov pustilo do projektu kompostovania.

Polovicu objemu nádob tvoril biologicky rozložiteľný odpad

Mesto začalo s akčným plánom na podporu domáceho kompostovania v mestskej časti Návojovce. Cieľom bolo odstrániť podiel biologicky rozložiteľných odpadov z nádob na zmesový komunálny odpad (ZKO) a motivovať občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad spracovávali vo svojich záhradách.

Podľa analýzy ZKO, ktorá sa uskutočnila v meste pred zavedením kompostovania, tvoril hmotnostný podiel biologicky rozložiteľného odpadu zo ZKO, ktorý je odvážaný na skládku odpadov, až 53,33 %.

kompostér  kompostér

Spolupráca s obyvateľmi je základom úspechu

Po analýze odpadov nasledovala v mestskej časti realizácia prednášok o domácom kompostovaní a bezplatné rozdávanie záhradných kompostérov.

Asi mesiac po rozdaní kompostérov bola spustená súťaž Nádoba bez bioodpadu, ktorá mala motivovať jednotlivé domácnosti, aby sa zapojili do domáceho kompostovania a znížili tak množstvo skládkovaného odpadu.

Vďaka súťaži a úvodným opatreniam obyvatelia Návojoviec poslali na skládku za prvých 12 mesiacov o 57 % menej biologicky rozložiteľného odpadu oproti tomu istému obdobiu v predošlom roku.

Tieto odpady sa skompostovali v záhradných kompostéroch priamo v domácnostiach.

školenie

Program ďalej pokračoval realizáciou informačnej kampane Od domu k domu a prieskumu o kompostovaní v domácnostiach, čo ešte väčšmi podporilo záujem o kompostovanie a triedenie ostatných zložiek odpadu u obyvateľov.

Program na rozvoj domáceho kompostovania v Návojovciach realizovalo mesto Partizánske v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ a z vlastných zdrojov zakúpilo kompostovacie zásobníky, ktorých dodávateľom bola spoločnosť JRK Waste Managment.

Viac ako 18 % zníženie komunálneho odpadu už za rok

V priebehu 12 mesiacov vyprodukovali obyvatelia Návojoviec o 24,90 t (18,55 %) zmesového komunálneho odpadu menej ako v rovnakom období spred roka. To je o 56,6 kg menej ZKO na každého obyvateľa Návojoviec. Len na porovnanie, v rovnakom období vyprodukovali obyvatelia Malých Bielic o 7,95 t (4,31 %) zmesového komunálneho odpadu viac ako v rovnakom období spred roka.

„Dvojciferné zníženie množstva ZKO za jeden rok kompostovania nás pozitívne prekvapil a povzbudlil k tomu, aby sme kompostéry rozšírili aj do ďalších mestských častí. Výsledky nás utvrdili v tom, že takto môžeme optimalizovať náklady na skládkovanie. Chceme preto, aby kompostovanie prebiehalo plošne vo všetkých rodinných domoch,? uviedol doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. primátor mesta Partizánske.

analýza odpadu

Obciam kompostovanie prináša úspory

Rovnako dobrým príkladom z praxe je aj obec Lietavská Lúčka, ktorá zaviedla kompostovanie plošne. „Chceli sme, aby sa do kompostovania zapojila celá obec. Nie len pri rodinných domoch, ale aj bytových domoch. Máme občanov, ktorí dosahujú veľmi krásne výsledky. Je to poznať aj v tom, že keď vyvážame komunálny odpad, tak sú takmer prázdne nádoby,“ uviedol starosta obce Ing. Marian Sliviak.

Obec za prvých šesť mesiacov od zavedenia systému domáceho kompostovania v PREMIUM kompostéroch znížila množstvo odpadu o 25 %. Tieto zmeny znamenali pre obec už za prvý kvartál úsporu 3 000 EUR, ktoré môže obec využiť na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2017/04.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Špecifickým materiálom, ktorého výroba z fosílnych surovín je uhlíkovo náročná, sú plasty, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Povinná úprava odpadu sa posúva. Čo hovorí trh na rozhodnutie ministerstva? (ANKETA)

Povinná úprava odpadu sa posúva. Čo hovorí trh na rozhodnutie ministerstva? (ANKETA)

Prečítajte si, čo si o posune termínu úpravy odpadu pred skládkovaním myslí deväť relevantných zástupcov odpadového sektora.

Vykážu aj 90 % triedenia. Obce so zberňami sú pri čerpaní peňazí z Envirofondu vo výhode

Vykážu aj 90 % triedenia. Obce so zberňami sú pri čerpaní peňazí z Envirofondu vo výhode

Výška príspevku z Environmentálneho fondu sa podľa zákona odvíja od toho, ako sa obci darí triediť odpad.