Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Top 5 zmien, ktoré rieši novela zákona o odpadoch

Zmena zákona o odpadoch už bola v zbierke zákonov uverejnená pod číslom 90/2017. Zmeny sa týkajú najmä plastových tašiek, zrušenia jedného zbytočného hlásenia, zberu pneumatík a tetrapakov.

zákon o odpadoch

Foto: Fotolia

Plastové tašky

Do časti zákona o odpadoch, ktorý sa zaoberá obalmi, pribudli nové definície a povinnosti ohľadom plastových tašiek. Igelitková vojna, na ktorú zavelila EÚ dorazila už aj k nám. Táto vojna spočíva v nových povinnostiach pre toho, kto poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov. Takáto osoba – podľa zákona sa nazýva výrobca obalov – je povinná poskytovať ich za úhradu (neplatí to pre veľmi ľahké plastov tašky) a poskytovať aj iné druhy tašiek.

No pozor netýka sa to našťastie všetkých tašiek. Ale len ľahkých plastových tašiek, teda nie veľmi ľahkých plastových tašiek.

Rozdiel je v tom slovíčku „veľmi“. Zákon rozdeľuje ľahkú plastovú tašku s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov a veľmi ľahkú plastovú taška s hrúbku steny menšiu ako 15 mikrometrov.

To však môže spôsobovať problémy. Tým, že ľahká plastová taška nie je ohraničená číslom aj zdola, pod tento typ tašiek potom spadajú aj tzv. veľmi ľahké plastové tašky. To znamená, že sú de facto podtypom ľahkých tašiek.

To má vplyv na to, že ak niekto poskytuje v predajni veľmi ľahké plastové tašky, tak síce ich nemusí poskytovať za úhradu, ale musí mať k nim aj iný druh tašiek. To znamená, že ak malé potraviny poskytujú veľmi ľahké plastové tašky na pečivo, mali by automaticky poskytovať aj iný druh tašky, teda napríklad papierové obaly.

pneumatiky

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Pneumatiky na zberné dvory

Výborná zmena nastane v oblasti odovzdávania odpadových pneumatík. Momentálne platí stav, že odpadovú pneumatiku môže občan, ale aj firma odovzdať jedine distribútorovi pneumatík, teda autoservisu, pneuservisu, predajcovi pneumatík a podobne.

No na to si bolo a je ťažké zvyknúť, nakoľko do roku 2015 ich firmy mohli odovzdať aj komukoľvek s oprávnením na odber a občania na zberných dvoroch.

Po novom to teraz bude tak, že pre firmy sa nič nemení a tie musia pneumatiky odovzdať distribútorom. Obce budú mať však zmenu. Opäť budú môcť využiť aj zberné dvory, resp. aj iné miesta, ktoré si na to určia.

Iné miesto je dôležité najmä pre obce, ktoré nemajú zriadené oficiálne zberné dvory, na ktoré treba vybavovať súhlas na zber odpadov. Na iné miesto pre zber pneumatík nebude potrebný žiaden súhlas, nakoľko ide o tzv. spätný zber.

Nepôjde to však zrejme hneď. Obec si to bude musieť uviesť vo svojom VZN, no tie sa budú otvárať pravdepodobne až koncom roka. Navyše bude potrebná zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Povinnosti výrobcu a distribútora pneumatík

Výrobca pneumatík bude musieť po novom ohlasovať množstva vyzbieraných odpadových pneumatík koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka. Podobná povinnosť je aj v súčasnosti definovaná v evidenčnej vyhláške. Tam sa však spomína, že sa tlačivo zasiela na MŽP, čo sa zrejme opraví v blízkej dobe, nakoľko zmena evidenčnej vyhlášky sa taktiež finalizuje.

Distribútorom sa systém uľahčí. Teraz musia zasielať zbytočné Ohlásenie o vyzbieraných pneumatikách na Ministerstvo. Ešte aj so šibeničným termínom k poslednému dňu daného štvrťroka. Týmito informáciami navyše zrejme vždy disponuje príslušná OZV, ktorá vývozy aj tak zabezpečuje.

Po novom sa distribútorom táto ohlasovacia povinnosť zruší. Posledný krát sa tak toto Ohlásenie poslalo do 31.3.2017, za prvý kvartál.

tetrapaky

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Tetrapaky v obciach

Obce dostanú do vienka novú povinnosť a tou je povinný zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, ľudovo nazývaných tetrapaky alebo nápojové obaly. Bude to však na náklady výrobcov, teda obce to budú mať zaplatené cez organizácie zodpovednosti výrobcov.

Naopak, výrobcovia sa musia opäť pripraviť na nárast nákladov, nakoľko to budú musieť zafinancovať.

Dobrá správa pre firmy

Vynikajúca správa pre firmy je zrušenie jedného z posledných legislatívnych reliktov Recyklačného fondu. A tým je zrušenie zasielania Ohlásenia o objeme výroby, dovozu … (štvorriadkový názov tlačiva), ktoré je ešte aj v súčasnosti, po zrušení Recyklačného fondu, potrebné kvartálne zasielať na Ministerstvo.

Po novom sa to zruší a o jednu hlúposť máme opäť menej. Už sa o tom dlhšie hovorilo, teraz sa to konečne aj zrealizovalo. V praxi to znamená to, že posledné Ohlásenie sa podá za 1. kvartál 2017 do konca apríla a potom už nie.

Kedy bude zákon účinný?

  • Od 1. mája 2017,

  • Povinnosti okolo plastových tašiek nadobudnú účinnosťaž od 1. januára 2018.

A ak hľadáte vynikajúco zapracované všetky textové zmeny, prácu s tým si dal Odpady-portal.sk. Vrelo odporúčam.

Tomáš Schabjuk
(Autor je riaditeľom spoločnosti Odpadový hospodár.
Článok vyšiel na blogu tejto poradenskej spoločnosti,
text je redakčne upravený - pozn. red.)


Diskusia (2)

  1. Zuzana Balková27.04.2017 (22:48)
    Pre právnické a fyzické osoby podnikateľov (organizácie) sa nemení vo vzťahu k pneumatikám nič, naďalej ich odovzdávajú osobe oprávnenej nakladať s odpadovými pneumatikami v zmysle §14 ods. 1 písm. e) zákona, teda na základe registrácie alebo súhlasu; u distribútora pneumatík sa v zmysle §71 ods.3 zákona splnenie tejto povinnosti (mať súhlas alebo registráciu) nevyžaduje a teda organizácia nemôže odpadové pneumatiky "odniesť" k distribútorovi.
  2. lubos.hrnciar@gmail.com03.05.2017 (09:01)
    Prosím o radu, čo je to ten VKM. Nakoľko som ho našiel bližšie definovaný len v návode na vypĺňanie Ohlásenia o obaloch (príloha 16 ku 366), kde sa píše, že sa kombinované obaly zaraďujú k tomu obalu, ktorý materiál v nich prevažuje okrem prípadu VKM na báze lepenky. Potom v prílohe 14 ku 373 sa uvádza, že VKM je obal z rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť. A k tomu príklad "tetrapak". Vyzerá to tak, ako keby okrem tetrapaku nemohol existovať žiadny VKM na báze lepenky. A možno to tak aj je. Ale napr. veko na kartónové škatule, v ktorých sa predáva tovar, ktorý je potrebné vidieť cez obal, je urobené tak, že stredná časť je vyrezaná a je v nej nalisované, alebo napevno nalepené "okienko" z plastovej fólie. Kartón prevažuje. Je pravda, že to plastové okienko sa dá vyrezať nožom, resp. vytrhnúť kliešťami, ale ide o to, či takéto "ručné odstraňovanie" prináleží k bežnému triedeniu odpadu a či už nejde o jeho mechanickú úpravu ... A teda, či takéto veko na škatuľu už nie je VKM, hoci sa v ňom vrstvy prekrývajú len v malom percente plochy. Získaná informácia - vraj sa zaraďuje ku papieru, lebo papier prevažuje a že na spracovanie takéhoto obalu (veka zo škatule) ako VKM nie sú prevádzky. To vyzerá celkom dobre, ale tá definícia VKM, že ... okrem na báze lepenky ... A tam by to potom vyzeralo, že to veko má byť obalom VKM a nie obalom z papiera. Môžete mi to niekto vyložiť, resp. mi poradiť. Ďakujem!

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aktuálny vývoj a vplyv zálohových systémov na rozšírenú zodpovednosť výrobcov

Aktuálny vývoj a vplyv zálohových systémov na rozšírenú zodpovednosť výrobcov

V niektorých krajinách zavedenie záloh spôsobilo pokles ochoty triediť ostatné plasty a kov. Ak to bude aj prípad SR, bude náročnejšie plniť povinnosti výrobcov, píše špecialistka na odpadovú legislatívu OZV ENVI - PAK Katarína Borovičková.

Štát bude od majiteľov pozemkov žiadať, aby financovali sanácie envirozáťaží

Štát bude od majiteľov pozemkov žiadať, aby financovali sanácie envirozáťaží

Pôvodný legislatívny materiál poslanci prijali s pozmeňujúcim návrhom.

Recyklované suroviny pokrývajú 13 % materiálovej spotreby v EÚ. Slovensko zaostáva

Recyklované suroviny pokrývajú 13 % materiálovej spotreby v EÚ. Slovensko zaostáva

Slovensko sa však zaradilo ku krajinám, ktoré vlani zaznamenali najväčší pokrok.