Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Názor. Paradoxy plastových tašiek

Čo robiť, keď zákon o odpadoch a vyhláška o evidencii si rozporujú.

Názor. Paradoxy plastových tašiek

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  18.10.2017 |  RNDr.Alexandra Grgulová | NATUR-PACK, a.s.

A máme tu ďalšiu novelu „odpadovej legislatívy“. Po troch novelách zákona o odpadoch (č.79/2015) a jednej momentálne pripravovanej, jednej novely vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa novely dočkala aj ďalšia vyhláška, a to konkrétne vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Uvedená novela evidenčnej vyhlášky (č. 246/2017 Z.z.) bola vyhlásená v zbierke zákonov 13. 10. 2017 a účinnou sa stala 15. 10. 2017. Novela sa týka okrem iných legislatívnych úprav aj evidencie plastových tašiek.

Niekto by mohol namietať, odkiaľ sa táto novela vzala, ale ak by sme v pamäti a na www.slov-lex.sk zalovili zopár mesiacov spätne, tak by sme zistili, že medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené v marci 2017 a zdržanie schválenia bolo spôsobené vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda schvaľovaním zo strany orgánov EÚ.

Pozrime sa ale teda podrobnejšie na plastové tašky.

Rôzne zatriedenie plastových tašiek podľa zákona a podľa vyhlášky

Do zákona sa úprava plastových tašiek dostala v máji 2017 jeho treťou novelou. Zaviedli sa základné definície pre plastovú tašku, ľahkú plastovú tašku a veľmi ľahkú plastovú tašku:

  • plastová taška – taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov

  • ľahká plastová taška – plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov

  • veľmi ľahká plastová taška – plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami

Pozrime sa teraz na úpravu vo vyhláške, ktorá zavádza povinnosť evidovať si plastové tašky podľa hrúbky steny tašky.

Plastové tašky

Hrúbka steny

Výroba 1)
(ks)

Dovoz 2)
(ks)

Vývoz 3)
(ks)

Uvedené na trh 4)
(ks)

Hmotnosť5)
(kg)

A

B

C

D

E

F

< 15 mikrometrov

 

 

 

 

 

15 – 50 mikrometrov

 

 

 

 

 

> 50 mikrometrov

 

 

 

 

 


Na prvý pohľad si to možno nevšimnete, ale rozdelenie podľa vyhlášky nekorešponduje s rozdelením podľa zákona, a to konkrétne pri „plastovej taške“ resp. „ľahkej plastovej taške“.

Zákon ustanovuje, že ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50, čiže taška s hrúbkou steny 50 mikrometrov by sa podľa zákona mala považovať len za „plastovú tašku“, zatiaľ čo podľa rozdelenia vo vyhláške táto taška spadá do druhej hmotnostnej kategórie, a teda do „ľahkej plastovej tašky“.

Poviete si, a čo na tom? No toto zatriedenie je veľmi dôležité, nakoľko pre ľahké plastové tašky vznikajú od 1.1.2018 ďalšie povinnosti, a to

  • poskytovať ich za úhradu a

  • poskytovať aj iné druhy tašiek.

Takže nie je až tak jedno, kde sa tá 50 mikrometrová taška zaradí.

Dodatočné povinnosti pre „ľahké plastové tašky“ – vzťahujú sa aj na „veľmi ľahké“?

Ako je vyššie uvedené, ten, kto poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný ich poskytovať za úhradu a poskytovať aj iné druhy tašiek, s tým, že poskytovanie za úhradu sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek.

To znamená, že ak si zákazník zoberie mikroténový sáčok na rožky, tento sáčok mu môže byť poskytnutý zdarma. Ale ak si celý nákup bude chcieť pri pokladni nabaliť do ponúkanej plastovej tašky do hrúbky steny 50 mikrometrov, tak túto tašku si už bude musieť kúpiť.

Ak by chcel tašku hrubšiu ako 50 mikrometrov (alebo rovnú 50 mikrometrov), tak tá mu tiež môže byť poskytnutá zdarma. OK, logické.

INISOFT

Poďme na druhú povinnosť – poskytovanie iného druhu tašky. Platí táto povinnosť teda aj pre veľmi ľahké plastové tašky, keďže pri tejto povinnosti nie je uvedená výnimka, tak ako je to pri úhrade? Pravdepodobne áno. Čo to teda znamená?

Že pri rožkoch či ovocí a zelenine bude potrebné mať okrem klasických mikroténových sáčkoch aj napríklad sáčky papierové, a to vždy.

A čo je to vlastne ten „iný druh“ tašky?

Týmto sa zákon ani vyhláška bližšie nezaoberajú. Znamená „iný druh“ iný materiál? Alebo bude postačovať ako „iný druh“ aj plastová taška s inou hrúbkou steny, a teda 50 a viac mikrometrov? S touto dilemou sa tiež musia obchodníci vysporiadať sami.

„Veľmi ľahké plastové tašky“ len na potraviny?

Vráťme sa ešte k samotným definíciám, a to konkrétne k veľmi ľahkým plastovým taškám. Podľa definície majú menej ako 15 mikrometrov a vyžadujú sa z hygienických dôvodov alebo z dôvodu predchádzania plytvaniu s potravinami.

Aha, to znamená, že veľmi ľahké platové tašky sa môžu vyskytnúť len u potravinárov? A čo takto napríklad železiarstva? Tí nemôžu takéto mikroténové sáčky používať lebo do nich nebalia potraviny ale klince?

Alebo ich môžu používať ale u nich sa budú považovať za ľahké plastové, nakoľko sú pod 50 mikrometrov? A teda majú ich poskytovať za úhradu?

Čiže ak si do nich nabalím rožky, neplatím, ale ak si do nich nabalím klince/skrutky/... tak za ne bude treba platiť?

Tu samozrejme nie je možné hádzať celú vinu na ministerstvo. Definície sú prebrané z európskej legislatívy, takže v tomto prípade je v tom náš vládny orgán viac-menej nevinne, i keď povinnosť mohol precíznejšie upraviť.

No a samozrejme netreba zabudnúť, že aj pri tých klincoch bude musieť byť na výber okrem plastového sačku aj iný, napríklad papierový.

Účinnosť novely od 15.10.2017 – evidencia retroaktívne už od začiatku októbra 2017 – a ešte k tomu v kusoch aj kilogramoch

Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti ustanovuje, že evidenciu za spotrebu plastových tašiek je potrebné si viesť od októbra 2017, i keď účinnosť nadobudla až v polovici októbra.

Poviete si, dva týždne hore dole. Ale predstavte si situáciu, že máte obchod, v ktorom poskytujete k pečivu mikroténové sáčky a máte spätne zisťovať, koľko roliek sáčkov sa použilo od októbra, nakoľko táto evidencia sa vedie aj v kusoch aj v kilogramoch.

Povedzme si však úprimne, že je to stále lepšie, ako bol úplne pôvodný návrh, a to zisťovať to spätne úplne od začiatku roku 2017. Takže obchodníci pozor, už teraz je potrebné si evidovať koľko kusov a zároveň aká hmotnosť plastových tašiek bola spotrebovaná, a to od októbra 2017.

Opäť na obranu ministerstva treba uviesť, že kusovú evidenciu je potrebné viesť kvôli ohlasovaniu voči Európskej únii, nakoľko k 31. 12. 2019 by sme mali dosiahnuť spotrebu ľahkých plastových tašiek 90 kusov na osobu (čo máme pred sebou zrejme ešte veľmi dlhú cestu – k štatistikám týkajúcich sa spotreby plastových tašiek sa venoval denník Odpady-portal.sk).

I keď európska legislatíva dáva možnosť stanoviť si obdobné ciele v jednotkách hmotnosti, takže teoreticky bolo možné si vybrať, či budeme evidovať kusy alebo kilogramy a nemuseli sa evidovať obidva údaje.

Na záver si možno poviete , prečo je to všetko „tak narýchlo“. Alebo prečo vlastne prečo riešime plastové tašky a či treba mať údaje za posledný štvrťrok 2017. Nestačilo by to zaviesť od 2018? Žiaľ, vyzerá to, že nie a dôvodom je opäť európska legislatíva a naše povinné transpozície do národnej legislatívy a povinné ohlasovanie.

Takže či sa nám to páči alebo nie, od októbra evidujeme kusy a kilogramy použitých plastových tašiek podľa hmotnostných kategórií.

To, že vyhláška nie veľmi korešponduje so zákonom a že je tu veľa ďalších nedoriešených nejasností, je už druhá vec, a treba sa nejak prispôsobiť. Alebo prestať používať plastové tašky.

RNDr.Alexandra Grgulová
NATUR-PACK, a.s. 


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk19.10.2017 (10:49)
    Výborný článok, doplním ešte moju úvahu: Tým, že ľahká plastová taška nie je ohraničená číslom aj zdola, pod tento typ tašiek spadajú aj tzv. veľmi ľahké plastové tašky, teda ako keby boli podtypom ľahkých tašiek. To má vplyv na to, že ak niekto poskytuje v predajni veľmi ľahké plastové tašky, tak síce ich nemusí poskytovať za úhradu, ale musí mať k nim aj iný druh tašiek. Viac o tom aj tu: https://www.odpadovyhospodar.sk/tychto-5-velkych-zmien-riesi-dalsia-zmena-zakona-o-odpadoch/

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.