Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Minecraft ako vzdelávacia hra. Pozoruhodný projekt environmentálnej výchovy podporila tiež organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Foto: Odpady-portal.sk

Deti zo základných škôl mali najväčší prínos v získaní vedomostí a zručností, ako chrániť životné prostredie a ako sa šetrne správať k prírodným zdrojom.

Vyplýva to z prieskumu medzi učiteľmi škôl, ktoré sa zúčastnili inovatívneho projektu environmentálnej výchovy Misia modrá planéta s Kozmixom.

Misia modrá planéta

„Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučbu prierezovej témy, kde prevažovali aktivity smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov,“ povedal Ján Machaj, riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB.

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo takmer 6 800 žiakov z 350 základných škôl z celého Slovenska.

Misia modrá planéta

Vzdeláva aj Minecraft

Dôraz v programe sa kládol na inovatívne formy výučby a žiaci si takouto formou osvojovali všetky základné témy environmentálnej výchovy prislúchajúce prvému stupňu základnej školy.

Vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie.

Rovnako sa využívala gamifikácia, teda uplatňovanie vzdelávacích hier, ako napr. známa hra Minecraft: Education Edition.

Podľa zúčastnených učiteľov boli silnými stránkami projektu najmä atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala zaujímavý obsah so zábavnou formou. To sa následne premietalo do silnej motivácie žiakov získavať nové poznatky.

Učitelia tiež pozitívne ohodnotili kvalitne spracované vzdelávacie materiály a ich prepojenie na interaktívne učivo, čo bolo ďalším z inovatívnych prvkov uvedeného projektu.

Misia modrá planéta

Partnerom projektu Misia modrá planéta bola aj organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, spoločnosť ASEKOL SK.

Značky
ASEKOL SK

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

TOP 10 najčítanejších článkov o odpadoch v roku 2020

TOP 10 najčítanejších článkov o odpadoch v roku 2020

Medzi témami vlani dominovali poplatky za komunálny odpad a zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva.

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Princíp otáčajúceho sa bubna robí z nadstavby Rotopress ideálne riešenie pre zber bioodpadu.