Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia 2018

20.5.2018, Aktualizovaný program konferencie | EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú na tradičnú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia, ktorá sa opäť vracia do obľúbenej Sepetnej v Moravskoslezkých Beskydoch.

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia

Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR.

Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.


Tematické okruhy konferencie

Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch zemí na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, klímy, preblematiky EIA a integrované prevencie alebo BREF/BAT technológií.

Odpady

 • Cirkulárna ekonomika
 • Zmeny na trhu s odpadmi
 • Energetické využitie odpadov
 • Odpady v ČR; Evidencia prepravy odpadov v systéme SEPNO
 • Aktuálny stav legislatívy

EIA, IPPC, BREF, BAT

 • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
 • Skúsenosti so zlúčením stavebného a EIA konania
 • Aktuálne závery o BAT
 • Revízia BREF
 • Monitoring životného prostredia

Ovzdušie

 • Dôsledky implementácie smernice 2015/2193 (stredné zdroje) do českého a slovenského práva

PROGRAM

STREDA 30. 5. 2018

20:00 - 23:00

 • Welcome drink
 • Neformálne konzultácie, networking

ŠTVRTOK 31. 5. 2018

BLOK 1 Ovzdušie a odpady

09:00 - 09:15

 • Oficiálne otvorenie konferencie

09:15 - 09:45

 • Nový balíček k obehovému hospodárstvu
  Viera Špalková, Odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

09:45 - 10:15

 • Nakládání s odpady v ČR v kontextu schváleného balíčku k oběhovému hospodářství
  Jan Maršák, zástupce ředitele Odboru odpadů, MŽP ČR

10:15 - 10:45

 • Aktuálny stav legislatívy odpadového hospodárstva v SR a plány jej ďalšieho vývoja
  Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, MŽP SR

10:45 - 11:15

 • Coffee break

11:15 - 11:45

 • Odpady v ČR
  Markéta Sequensová, CENIA

11:45 - 12:15

 • Evidence přepravy odpadů v systému SEPNO
  Zuzana Dont Kábrtová, CENIA

12:15 - 12:45

 • Informačný systém odpadového hospodárstva SR
  Eleonóra Šuplatová, Ivan Kapitáň, Odbor informačného systému OH, MŽP SR

12:45 - 13:15

 • Energetické využitie odpadov v ČR a SR
  Prednášajúci budú zverejnení neskôr

13:15 - 14:00 Obed

14:00 - 14:30

 • Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v SR
  Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

14:30 - 15:00

 • Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší, legislativa
  Kurt Dědič, ředitel Odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR

15:00 - 15:30

 • Vývoj kvality ovzduší – změny a souvislosti
  Blanka Krejčí, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ostrava

15:30 - 16:00

 • Modelovanie kvality ovzdušia
  Zástupca SHMÚ

16:00 - 16:30

 • Coffee break + neformálne konzultácie

16:30 - 19:30

 • Exkurzia
 • Prírodná pamiatka Vodopády Satiny s komentárom odborníka SCHKO Beskydy

20:00

 • Spoločenský večer

PIATOK 1. 6. 2018

BLOK 2 EIA, IPPC, BREF/BAT

09:00 - 09:30

 • Právní aspekty výjimek z BAT
  Laura Haiselová, Frank Bold

09:30 - 10:00

 • Aktuálny prehľad BREF dokumentov a prečo sa zapojiť do ich tvorby
  Daša Šuleková, Odbor IPK, SIŽP

10:00 - 10:30

 • Pohled teplárenství na Závěry o BAT pro LCP
  Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky

10:30 - 11:00

 • Coffee break

11:00 - 11:30

 • Aktuality z legislativy a metodiky v oblasti integrované prevence
  Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ, MŽP ČR

11:30 - 12:00

 • Novela zákona o IPKZ v legislatívnom procese a súvisiace otázky
  Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru IPKZ, MŽP SR

12:00 - 12:30

 • IPKZ – 15 rokov v podmienkach Slovenskej republiky
  Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

12:30 - 13:00

 • EIA - zákon o posuzování vlivů na ŽP po posledních novelách
  Petr Slezák, zástupce ředitele Odboru posuzování vlivů na ŽP, MŽP ČR

13:00 - 13:30

 • ENVIROPORTAL - Zdroj informácii o procese EIA, SEA a IPKZ na Slovensku
  Katarína Kováčová, Andrea Saxová, Blanka Kapustová, SAŽP

13:30 - 13:45

 • Zhodnotenie konferencie
  Martin Kovačič, Vladimír Lollek

13:45 - 14:30

 • Obed

14:30 - 18:00

 • Neformálne konzultácie

Zmena programu vyhradená.


Prednášajúci

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

 • Trcková Oľga, Odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
 • Jan Maršák, zástupce ředitele Odboru odpadů, MŽP ČR
 • Daniela Medžová, generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR
 • Markéta Sequensová, CENIA
 • Zuzana Dont Kábrtová, CENIA
 • Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
 • Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Kurt Dědič, ředitel Odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR
 • Blanka Krejčí, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ostrava
 • Jana Krajčovičová, SHMÚ
 • Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR
 • Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ
 • Petra Giňová, Frank Bold
 • Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
 • Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
 • Katarína Kováčová, SAŽP
 • Andrea Saxová, SAŽP
 • Blanka Kapustová, SAŽP

Sprievodný program

 • Relax centrum hotela Sepetná
 • Spoločenský večer / exkurzia

Organizačné pokyny

Dôležité termíny

 • 28. 5. 2018 Bezplatné storno registrácie
 • 30. 5. 2018 Ukončenie registrácie záväzných prihlášok

Kontaktná osoba

 • Vincent Šušol
  +421 948 013 089
  vincent.susol@ekosplus.sk
 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Nerecyklovateľný plastový odpad v objeme 25 ton umožní vodíkovému autu najazdiť 250-tisíc kilometrov.