Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Študenti STU vytvorili unikátne umelecké dielo z odpadu

Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity pod vedením doktoranda Martina Mjartana sa rozhodli vytvoriť umelecké dielo z odpadu. Jeho cieľom je vzdelávať prostredníctvom umenia o kritickom stave znečistenia životného prostredia.

Zľava: Matej Čička, Matúš Kurdel, Martin Mjartan ZDROJ: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Zľava: Matej Čička, Matúš Kurdel, Martin Mjartan | Foto: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Fakulta sa rozhodla osloviť spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca, ktorá 16 rokov podniká v odpadovom hospodárstve a na Slovensku je lídrom na trhu komunálnej techniky najmä v oblasti nadstavieb pre zvozové vozidlá.

REDOX poskytol škole materiálno technické zabezpečenie, priestory, ubytovanie pre študentov a zdroje potrebné na tvorbu umeleckého diela. Téma, ktorú študenti zvolili pri tvorbe umenia nesie názov Čistý a špinavý.

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás v akom prostredí chceme žiť. V čistom alebo špinavom a aký odkaz zanecháme budúcim generáciám a aký postoj zvolíme k odpadu, ktorý ako spoločnosť vytvárame,“ hovorí Martin Mjartan doktorand fakulty architektúry STU.

Na fotke: Martin Mjartan, Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Dielo sa tvorilo v priestoroch lučeneckej centrály spoločnosti REDOX od 5.-11. novembra 2018, pričom sa využíval nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu.

Študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel pod vedením Martina Mjartana ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu. Výsledok ich úsilia pripomína tvarom „cibuľu“, ktorá je zo spodnej časti špinavá a z vrchu naleštená a čistá.

Dielo sa snaží tiež poukázať na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu.

„Správne nakladanie s odpadom a jeho využite bude čoraz dôležitejšie. Musíme preto hľadať dlhodobé riešenia najmä s ohľadom na životné prostredie a tiež rozpočet miest a obcí. Vážime si oslovenie do tohto projektu zo strany fakulty STU, problematika odpadov si skutočne vyžaduje väčšiu pozornosť, preto sme ich radi podporili,“ vysvetľuje Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX s.r.o.

V najbližšom období bude putovať dielo na výstavu nielen do škôl, ale aj do galérií na Slovensku a v Čechách. Záujemcovia o netradičné umenie si ho tak môžu pozrieť zblízka.

Termíny výstav budú zverejnené na facebookovom profile Fakulty architektúry STU a spoločnosti REDOX.

Zľava študenti STU: Natália Jurčíková, Matej Čička, Matúš Kurdel, Martin Mjartan, JUDr. Roman Malček, majiteľ REDOX s.r.o.; Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Zľava: Matúš Kurdel, Matej Čička, Natália Jurčíková, Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková


Zľava: Martin Mjartan, Matej Čička, Matúš Kurdel; Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Zľava: Matej Čička, Matúš Kurdel, Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Na fotke Martin Mjartan, Zdroj: Fakulta architektúry STU, Natália Jurčíková

Zdroj: REDOX, redakcia

Značky
REDOX

Mohlo by vás zaujímať

Rastie záujem o technológie recyklácie PET fliaš

Rastie záujem o technológie recyklácie PET fliaš

Rakúska spoločnosť ponúkajúca recyklačné technológie eviduje záujemcov ešte pred uvedením vylepšeného zariadenia na trh.

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners sa pripája k Eversheds Sutherland

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners sa pripája k Eversheds Sutherland

Advokátska kancelária pôsobiaca v Českej republike a na Slovensku sa pripája k medzinárodnej právnickej firme, ktorá patrí medzi 40 najväčších globálnych právnických firiem.

Recyklované viacvrstvové obaly z plastov môžu nájsť využitie v elektronike

Recyklované viacvrstvové obaly z plastov môžu nájsť využitie v elektronike

Potravinové obaly, pozostávajúce z viacero druhov plastu, je ťažké recyklovať. Vedci prišli s novou a vraj ekonomicky efektívnou technológiou.