Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 11. - 6. 12. 2018 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 11. - 6. 12. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 11. - 6. 12. 2018

Foto: Fotolia

ento prehľad neobsahuje živé odkazy (prelinky) na články. Živé odkazy na články sú súčasťou plateného monitoringu odpadového hospodárstva, ktorý dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.

Pozrite si ukážky denného monitoringu, ktorý môžete mať vo vašich schránkach denne, ak sa stanete našim predplatiteľom.

MONITORING ODPADY | 29.11.2018

Verejná správa

LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 | Medzirezortné pripomienkové konanie

SAŽP

RCBD pripravuje workshop zameraný na manažment odpadov obsahujúcich nové POPs

Médiá

Bezobalové obchody: keď je zachraňovanie planéty brzdené náročnosťou podnikania | Odpady-portal.sk | Zámer ponúkať tovar bez obalov a minimalizovať odpad sa nie vždy musí pretaviť do ziskového biznisu. Presvedčil sa o tom prvý bezobalový obchod v USA.

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu | Odpady-portal.sk | Od 17. augusta 2018 sú známe závery o najlepších dostupných technikách pre nové priemyselné odvetvie, konkrétne spracovanie odpadu.

Sensoneo senzory budú monitorovať odpad v Prahe | Touchit.sk | Spoločnosť Operátor ICT, ktorá má v Prahe za úlohu testovať a implementovať inteligentné a inovatívne riešenia, uzavrela výberové konanie na monitorovanie odpadu v českom hlavnom meste. Víťazom sa stal návrh, ktorý využije technológiu spoločnosti Sensoneo – globálneho poskytovateľa komplexných riešení pre inteligentný manažment odpadov.

MONITORING ODPADY | 30.11. - 02.12.2018

Verejná správa

MŽP SR

Holandskí experti ponúknu inšpirácie, ako podporiť obehovú ekonomiku na Slovensku

Médiá

Vyšiel nový zákon o skládkových poplatkoch aj výška sadzieb | Odpady-portal.sk | Poznáme obe čísla zákonov.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov | Odpady-portal.sk | Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko.

Výška poplatkov za skládkovanie | Odpady-portal.sk | Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.

Program predchádzania vzniku odpadu je už v pripomienkovom konaní | Odpady-portal.sk | Ministerstvo životného prostredia predložilo na pripomienkovanie Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025.

Prichádza Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 | Odpady-portal.sk | Medzirezortné pripomienkové konanie končí 12. decembra 2018. Program má posunúť Slovensko od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu.

OZV NATUR-PACK pripravila online verziu obľúbeného seminára „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ | Odpady-portal.sk | Vysielanie sa uskutoční 6. decembra 2018.

49 opatrení, ktoré majú pomôcť predchádzať vzniku odpadu | Odpady-portal.sk | Čo navrhuje ministerstvo v novom Programe predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025?

Vyhadzujete nepoužité farby? V zahraničí ich recyklujú | Odpady-portal.sk | Na Slovensku je zatiaľ úplne neznámym pojmom recyklácia farieb. Pritom existuje mnoho spôsobov, ako možno farbu recyklovať. Vo viacerých zahraničných krajinách tento proces funguje už desaťročia.

NASA spúšťa recykláciu na Medzinárodnej vesmírnej stanici | Odpady-portal.sk | Na dlhodobých misiách by mala astronautom pomôcť zmenšiť objem odpadu 3D tlačiareň, ktorá recykluje plasty. Vyrobí im nové náradie a súčiastky.

Skúma plytvanie potravinami na Slovensku: Piatok v obchodoch vyzerá, akoby bol koniec sveta | Euractiv.sk | Slováci nakupujú výrazne viac jedla, ako sú schopní spotrebovať. Väčšina slovenských domácností si pritom ani neuvedomuje, že plytvá potravinami, tvrdí riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho MARTIN POLOVKA.

MONITORING ODPADY | 03.12.2018

Verejná správa

OP KŽP

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Médiá

Informačný systém je krok ku smart riešeniam | Odpady-portal.sk | Nový informačný systém odpadového hospodárstva by nemal prísť o spätnú kontrolu, mal by však byť zároveň jednoduchší a presnejší, hovorí Petr Grusman.

Zálohovanie nápojových obalov je politickým rozhodnutím za 80 miliónov | Odpady-portal.sk | Ministerstvo tvrdí, že zámer zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek konzultovali so zainteresovanými stranami.

Mladí Banskobystričania vymysleli ekologický biokultivátor na kuchynský odpad | ETA | Získali zaň víťazstvo v projekte OpenMaker, ktorý bol financovaný z európskeho programu Horizon 2020.

Verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | I&P Company Limited s. r. o. | Zberný dvor Veľký Grob | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica | Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2018) | Celková hodnota obstarávania: 1 008 990,00 EUR bez DPH

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania |Mesto Komárno | „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno " | Celková odhadovaná hodnota: 2 947 000,00 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Korňa | Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa | Celková hodnota obstarávania: 135 260,00 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica | Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk | Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. | Triedený zber a predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním | Celková predpokladaná hodnota: 128 203,57 EUR bez DPH

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Vojčice | Nákup techniky pre zberný dvor a kompostáreň obce Vojčice | Zmluva/časť nebola pridelená

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | BH METAL, s.r.o., Veľké Zálužie | BH METAL s.r.o. – zber druhotných surovín, ul. Stračia, Nitra | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v katastrálnom území mesta Nitra. Navrhovateľ prevádzkuje vo Veľkom Záluţí zariadenie na zhodnocovanie odpadov zo ţeleza a farebných kovov (kód nakladania R12). Investičným zámerom navrhovateľa je rozšírenie podnikateľskej činnosti o prevádzku na zber odpadov v Nitre (prevádzke navrhovateľa na ul. Novozámocká v Nitre bol ukončený nájom priestorov).

MONITORING ODPADY | 04.12.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Recyklované viacvrstvové obaly z plastov môžu nájsť využitie v elektronike | Odpady-portal.sk| Potravinové obaly, pozostávajúce z viacero druhov plastu, je ťažké recyklovať. Vedci prišli s novou a vraj ekonomicky efektívnou technológiou.

Prví falošní smetiari sa objavili v Rači | TASR | Bratislavská mestská spoločnosť OLO upozorňuje na vinšovanie falošných smetiarov.

Polopodzemné kontajnery už má aj Staré mesto | Kosice.korzar.sme.sk | MČ Košice – Staré Mesto osadila v týchto dňoch svoje prvé polopodzemné kontajnery. Ak sa osvedčia pribudnú v metskej časti ďalšie.

Verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. | Triedený zber a predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Ohlásené investície

Zámer | Pelcko s.r.o., Lisková | Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky. | Účelom obstarávanej technológie je zvýšenie kapacity spracovania a tým aj zhodnocovania nie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva ako aj pri druhotnom spracovaní reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny a rôzne odrezky na výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko-syntetických látok. Katalógové číslo odpadu 03 01 05.

MONITORING ODPADY | 05.12.2018

Verejná správa

MŽP SR

Zelený rezort mení odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sa výrazne obmedzilo skládkovanie

OP KŽP

Oznam o neskoršom ukončení konania o žiadostiach o poskytnutie NFP

Médiá

Biodegradovateľný materiál pripomína kožu. Vypestujete ho takmer zadarmo | Odpady-portal.sk | Zero-waste materiál sa dá s takmer nulovými nákladmi vyrobiť aj v domácich podmienkach. Študentka dizajnu na STU pre Odpady-portal.sk porozprávala o „čajovej hube“ kombucha, z ktorej vyrobila dizajnovú tašku.

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners sa pripája k Eversheds Sutherland | Odpady-portal.sk | Advokátska kancelária pôsobiaca v Českej republike a na Slovensku sa pripája k medzinárodnej právnickej firme, ktorá patrí medzi 40 najväčších globálnych právnických firiem.

Falošní smetiari sa pred Vianocami objavujú opäť. Chodia vinšovať | Odpady-portal.sk | Podvodníci, ktorí sa vo falošných uniformách vydávajú za smetiarov, si dôveru ľudí získavajú pod zámienkou, že im chcú zavinšovať.

Obyvatelia môžu sledovať naplnenosť kontajnerov | Mynitra.sme.sk | Mobilná aplikácia informuje o najbližších voľných kontajneroch.

Rakúska vláda chce zakázať väčšinu plastových vreciek a tašiek | ČTK | Rakúsko chce od roku 2020 zakázať väčšinu plastových tašiek a sáčkov. Výnimku by mali tvoriť iba tie, ktoré sú biologicky úplne odbúrateľné. Príslušný návrh zákona dnes schválila vláda, informovala ministerka pre udržateľný rozvoj Elisabeth Köstingerová, do ktorej portfólia patrí aj ochrana životného prostredia. Ušetriť by to podľa nej malo až 7000 ton plastového odpadu ročne.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | GALIO spol. s.r.o., Šahy | Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy | Účelom navrhovateľa je rozšírenie existujúceho zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov. Vykupované kovové odpady budú umiestňované v prislúchajúcich skladoch, v kontajneroch, boxoch, alebo na vyhradenej voľnej spevnenej ploche uzatvoreného areálu.

Oznámenie o zmene | ABASK RECYCLLING s.r.o., Košice | Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie | Predmetom oznámenia o zmene je posúdenie nových zariadení na zhodnocovanie stavebného odpadu Kleemann Mobiscreen MS 15 Z-AD a McCloskey R105.

MONITORING ODPADY | 06.12.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Podnikatelia: Zálohovanie PET fliaš zlikviduje takmer všetky triediace linky | Odpady-portal.sk | Zálohovanie PET fliaš a plechoviek vyrieši len veľmi malú časť odpadov a bude omnoho drahšie, než odhadujú ministerskí analytici. Podnikatelia sa na ministra Sólymosa kvôli zálohovaniu obracajú otvoreným listom.

Zrušte recykláciu plastov, ak máte funkčný systém odpadového hospodárstva, tvrdí švajčiarsky vedec | Odpady-portal.sk | Recyklácia plastov sa vyznačuje takmer najnižšou mierou ekologickej efektívnosti a oproti recyklácii väčších elektrospotrebičov a elektroniky je 18-krát menej účinnejšia.

Splní Slovensko svoj recyklačný cieľ pre rok 2020? Bude to náročné, priznáva ministerstvo | Odpady-portal.sk | Komunálny odpad u nás stále končí prevažne na skládkach. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že robí, čo môže, ale splniť cieľ 50 % recyklácie do roku 2020 bude náročné.

Podnikatelia vyzvali Sólymosa na diskusiu o zálohovaní PET fliaš | SITA | Európska únia predpísala Slovensku prísne recyklačné ciele.

Uzavreté kontajneroviská proti medveďom sa v Tatrách osvedčili | TASR | Počet stretov človeka a šelmy klesol.

Verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Zbehy | Kompostéry pre obec Zbehy | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Žitavany | Kompostéry pre obec Žitavany | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Horné Sŕnie | Kompostéry pre obec Horné Srnie | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Kamenec pod Vtáčnikom | Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Bc. Tomáš Bukový - GEO2 - METAL | Zariadenie na zber odpadov, Oravská Polhora | Predmetom zámeru je vybudovanie zariadenia na zber a dočasné uskladnenie železných a neželezných kovov. V zberni sa bude vykupovať kovový odpad od fyzických alebo právnických osôb, ktorý bude privážaný po obslužnej komunikácii do areálu zberne. 

Mohlo by vás zaujímať

Ako predkladať údaje k monitorovaniu projektu pre Environmentálny fond? Tu sú inštrukcie

Ako predkladať údaje k monitorovaniu projektu pre Environmentálny fond? Tu sú inštrukcie

Príjemcovia dotácií musia fondu poskytovať písomné monitorovacie správy.

OMV spustí recyklačnú linku na plastový odpad

OMV spustí recyklačnú linku na plastový odpad

Skúšobné zariadenie vo Schwechate spracuje 16-tisíc ton plastových obalov ročne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 17. 1. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 17. 1. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.