Dvořák Hager & Partners
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V súťaži sa vyzbieralo viac ako 25 000 starých mobilov

Až 25 807 mobilov vyzbieralo 54 946 žiakov z 236 škôl zapojených v súťaži SMS – Starý Mobil Sem.

V súťaži sa vyzbieralo viac ako 25 000 starých mobilov

Foto: Fotolia

Zámerom súťaže bolo využiť symbol mobilu na upriamenie pozornosti detí na problematiku recyklácie drobného elektroodpadu. Organizátorom súťaže bola Nezisková organizácia Recyklohry v spolupráci s Orange Slovensko.

Mobily sa vyzbierali prostredníctvom 397 zberných boxov, ktoré školám poskytol partner projektu, organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a elektroodpad ASEKOL SK, ktorý zároveň zabezpečí aj ich recykláciu.

Rekordérom súťaže sa stala žiačka, ktorá odovzdala 560 mobilov.

„Mobily sú drobnou elektronikou, ktorú veľmi rýchlo obmieňame a preto sú dobrým prostriedkom, ako upozorniť na to, že i malú elektroniku by sme mali triediť a recyklovať. Recykláciou 25 tisícov mobilov usporíme takmer 6 500 litrov ropy, napriek tomu leží v slovenských domácnostiach ešte veľmi veľké množstvo nepoužívaných mobilov,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Štyridsiati najusilovnejší žiaci, ktorí vyzbierali najviac mobilov, získali za odmenu tablet.

Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili a boli vyžrebovaní získali odmeny v podobe 200 hodnotných balíčkov od partnera súťaže, spoločnosti Orange Slovensko.

Poukážkou v hodnote 50 € boli odmenení aj učitelia, ktorí súťaž na jednotlivých školách koordinovali a dosiahli najlepšie výsledky.

O projekte

Recyklohry sú najväčší vzdelávací program na podporu zberu a recyklácie elektroodpadu a batérií na Slovensku, v ktorom je zapojených 1 223 škôl. Školský rok 2018/ 2019 je už ôsmim rokom existencie a fungovania tohto projektu na Slovensku. V predchádzajúcom veľmi úspešnom školskom roku (2017/18) bolo v zapojených školách vyzbieraných 89 610 Kg drobného elektroodpadu, 16 328 kg použitých batérií a 6 600 kg použitých tonerov.

Žiaci a školy sa do Recyklohier zapájajú prostredníctvom online registrácie, na základe ktorej obdržia špeciálne nádoby na zber drobného elektroodpadu, použitých batérií a tiež použitých tonerov, ktoré partner projektu, organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, poskytne škole a tiež zabezpečí ich vývoz a následnú recykláciu. Za každý kilogram vyzbieraného odpadu získavajú školy body, ktoré následne vymieňajú za vecné odmeny zo špeciálneho katalógu. Viac informácií o projekte nájdete na www.recyklohry.sk

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.

ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom EUCOBAT, asociácie združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách EU zber použitých batérií a akumulátorov a zároveň je ako jediná slovenská organizácia členom asociácie WEEE Forum združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách EU zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Značky
ASEKOL SK

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Nerecyklovateľný plastový odpad v objeme 25 ton umožní vodíkovému autu najazdiť 250-tisíc kilometrov.

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2018

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2018

Vlani dominovali plastové tašky, zálohovanie PET fliaš, zero waste a kauzy.