Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Klienti OZV NATUR-PACK majú istotu, že ich povinnosti za rok 2018 boli splnené

OZV NATUR-PACK splnila za svojich klientov vyhradené povinnosti vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Klienti OZV NATUR-PACK majú istotu, že ich povinnosti za rok 2018 boli splnené

Klienti OZV NATUR-PACK majú istotu, že za nich boli splnené zákonné povinnosti, za ktoré zodpovedá OZV a nehrozia im pri prípadných kontrolách sankcie. OZV NATUR-PACK prešla v roku 2018 hĺbkovou kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako jediná bez zistených nedostatkov.

„V roku 2018 sa nám úspešne podarilo stať sa lídrom na trhu OZV nielen v počte klientov, ale aj v objemoch obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh. Náš trhový podiel dosiahol takmer 50 % a získali sme si dôveru až 8 551 klientov. Naši klienti v minulom roku uviedli na slovenský trh 247 664 ton obalov a neobalových výrobkov. Povinnosti sme pre nich zabezpečovali prostredníctvom funkčného systému triedeného zberu odpadov v takmer 1 150 samosprávach vrátane Bratislavy, Košíc a Prešova v spolupráci so 63 zberovými spoločnosťami,“ povedal Vladimír Šinák, predseda predstavenstva OZV NATUR-PACK.

„Potvrdenia o splnení zákonných povinností za rok 2018 sme našim klientom zasielali už po šiestykrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca 2019. Týmto sme ušetrili viac ako 17 000 listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia,“ doplnil Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za prejavenú dôveru a zberovým spoločnostiam a samosprávam za spoluprácu na neustálom zdokonaľovaní systému triedeného zberu komunálneho odpadu.


Spoločnosť NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

V poradí 27. medzinárodný kongres a výstava sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2019 v Luhačoviciach.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Zber elektroodpadu ponúkajú obchody, zberné dvory aj mobilné zbery.