NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 11. 7. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. 7. - 9. 7. 2019

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 01.07. - 02.07.2019

Verejná správa

MŽP SR
Sólymos: Recyklácia komunálneho odpadu stúpa, skládkovanie klesá. No stále máme čo dobiehať

OP KŽP
Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 28., 32., a 40. výzvy | OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, v rámci III. hodnotiaceho kola

Médiá

SLICPEN skončil, pokračuje v novom združení | Odpady-portal.sk | Slovenské združenie pre značkové výrobky a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie sa zlúčili.

Recykluje sa viac odpadu, menej sa ukladá na skládky | SITA | Envirorezort nastavuje odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať.

Čínska vojna proti odpadu sa týka celého sveta | Dennikn.sk | Ambiciózny šanghajský recyklačný program bude kriticky dôležitým testom toho, či si planéta dokáže poradiť s rastúcou kopou odpadu, ktorú produkuje.

Z bývalej osady na okraji Košíc vyviezli 241 ton odpadu | Spravy.pravda.sk | Odvozom odpadu z lokality Majetkár v intraviláne košickej mestskej časti Ťahanovce, kde v minulosti nelegálne žilo 50 až 60 rómskych obyvateľov, po rokoch zmizla hanba Košíc.

K veľkej odpadkovej škvrne doplával nový čistič odpadkov | Tech.sme.sk | Ocean Cleanup spustí nové testy.

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a.s., Martin | Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava, Mikovíniho | Navrhovaná zmena sa dotýka rozšírenia portfólia zberaných kovových odpadov a navýšenie kapacity zberaných a dočasne zhromažďovaných odpadov. Navrhovateľ bude na predmetnej lokalite prevádzkovať výkup kovových odpadov, zber starých vozidiel a zber elektroodpadov.

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a.s., Martin | Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava (areál TAZ) | Navrhovaná zmena sa dotýka rozšírenia portfólia zberaných kovových odpadov a rozšírenia vykonávaných činností o úpravu kovových odpadov a zber elektroodpadov. Navrhovateľ bude na predmetnej lokalite prevádzkovať výkup kovových odpadov, zber starých vozidiel a zber elektroodpadov.

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a.s., Martin | Zariadenie na zber a výkup odpadov - Veľký Meder, Okočská cesta | rozšírenie portfólia zberaných a vykupovaných odpadov a rozšírenia vykonávaných činností o zber elektroodpadov.

Zámer | KOVOMAT Slovakia, s.r.o., Žilina | Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov | Realizácia rozšírenia zariadenia na zber odpadov o nové druhy odpadov v existujúcej prevádzke v k. ú. Leopoldov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | D.S.L., spol. s r.o. | Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov mobilným zariadením | Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením a recyklácia materiálov v stavebníctve v záujme šetrenia prírodných zdrojov a zdrojov energie

Oznámenie o zmene | C.M.T. s.r.o., Komárno | Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov. | Navrhované zmeny 1.Stavebné zmeny – vybudovanie druhej skladovacej haly - SO 03 s obdobnými rozmermi ako je SO 01 (40 x 20 m). 2.Technické a technologické zmeny - niektoré nové zariadenia nahradia v súčasnosti používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v jestvujúcej hale SO 01 a iné budú umiestnené do novej haly SO 03.

Verejné prerokovanie | Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa | Rozšírením sa vybudujú nové skládkovacie priestory a objekty potrebné pre zabezpečenie potreby obsluhy a prevádzky skládky. Pre rozšírenie sa uvažuje s využitím existujúcich objektov skládky a ich prepojením na novú budovanú prevádzku.


MONITORING ODPADY | 03.07. - 07.07.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Spaľovne odpadov ako strategická infraštruktúra a zástavba mimoriadneho národného významu | Odpady-portal.sk | Súdny dvor EÚ sa vyjadril k tomu, či môže vnútroštátna legislatíva kvalifikovať zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov ako „strategickú infraštruktúru a zástavbu mimoriadneho národného významu“.

Centrum environmentálnej výchovy navštívilo vyše 5 500 detí | Kosice.korzar.sme.sk | Učia mladých nakladať s odpadom.

Plastový obal môže predĺžiť životnosť uhorky o jedenásť dní, vravia vedci | Dennikn.sk | Predaj hrozna v plastových vaničkách vraj znižuje stratu hrozna v skladoch obchodov o 20 percent. Kritici upozorňujú, že základom je predchádzať vzniku odpadov z obalov, a poukazujú na problematickú recykláciu plastových obalov.

V Poľsku môžete zjesť obed aj s tanierom | ČTK | Šedovlasý šesťdesiatnik odoberá hnedý, ešte teplý tanier vychádzajúcei z prístroja a s úsmevom sa do neho zahryzne. Na tanieri z pšeničných otrúb chutí bravčová pečienka oveľa lepšie ako na plastovom, píše agentúra AFP.

Precious Plastic dal amatérom návod ako môžu sami recyklovať plasty | Ekonomika.sme.sk | Holandským projektom sa inšpirovali aj Slováci.


MONITORING ODPADY | 08.07. - 09.07.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 7. - 3. 8. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 7. - 3. 8. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Články na Odpady-portal.sk odteraz dočítate aj bez predplatného. Spúšťame novú službu

Články na Odpady-portal.sk odteraz dočítate aj bez predplatného. Spúšťame novú službu

Ak zatiaľ nepatríte k našim predplatiteľom, môžete si zakúpiť individuálny prístup k spoplatnenému článku.

Spoločnosť na výrobu mazív predstavuje nový obal svojich výrobkov

Spoločnosť na výrobu mazív predstavuje nový obal svojich výrobkov

S novými obalmi TOTAL môžu spotrebitelia na prvý pohľad poznať produkt, ktorý potrebujú, a to vďaka farebnému rozlíšeniu ich vlastností.