Návod na triedenie odpadu a jeho predchádzaniu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Chcete vedieť ako správne triediť odpady a ako môžete predchádzať ich vzniku? Ivana Maleš z organizácie INCIEN predstavila nový unikátny vzdelávací materiál, ktorý vám pomôže zorientovať sa.

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Ivana Maleš, INCIEN

Systém triedenia odpadov na Slovensku nie je jednotný. V niektorých samosprávach sa každá povinná zložka triedi zvlášť, v iných obciach sa naopak šetria náklady na zber a niektoré zložky sa zberajú spoločne.

Všetko záleží na tom, aké podmienky si samosprávy nastavia so zberovými spoločnosťami. Pre podporu úrovne triedenia odpadov na Slovensku bola v týchto dňoch vytvorená unikátna príručka nesúca názov „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.

Jedno však majú všetky obce spoločné – ciele, ktoré potrebujú dosiahnuť v oblasti odpadového hospodárstva. Do roku 2020 by Slovensko malo recyklovať 50 % našich odpadov a do roku 2035 až 65 %. Momentálne je Slovensko na úrovni 36 %.

Okrem kvalitnej infraštruktúry, spravodlivo stanovených poplatkov a evidencie odpadov zohráva veľkú úlohu aj informovanosť a osveta obyvateľov. Preto je potrebné, aby obyvatelia správne triedili odpady a hlavne aby im predchádzali.

Slovensko má viac ako 2 800 miest a obcí a nie je možné pre každú samosprávu vytvoriť na mieru vypracovaný dokument. Preto už niekoľko rokov vznikala potreba vytvoriť jednotný materiál, z ktorého by samosprávy čerpali informácie a používali by ich na osvetu obyvateľov.

CMT Goup

"Začiatkom roka 2018 nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky INCIEN publikovala jedinečný dokument „Waste for Dummies“ o tom, ako správne triediť a predchádzať vzniku odpadov v Bratislave. Prvá verzia príručky zožala úspech," uviedla Ivana Maleš.

Následne sa však ohlásili mnohé ďalšie obce a mestá, ktoré tiež chceli vypracovať podobný dokument, ale prispôsobený lokálnym podmienkam. Práve v tomto období aj organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK hľadala spôsob, ako vytvoriť materiál pre osvetu obyvateľov v obciach a mestách, v ktorých financuje triedený zber.

OZV NATUR-PACK identifikovala 5 základných typov triedeného zberu a 1 typ, ktorý využíva mobilný zber. Na základe najčastejších typov zberu bolo vypracovaných 5 variant príručky nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktoré popisujú správne triedenie odpadov a možnosti predchádzania ich vzniku.

Každý materiál sa týka určitého typu zberu triedených zložiek v samosprávach a okrem týchto zložiek sa v dokumentoch nachádzajú aj informácie o triedení bioodpadu, textilu a elektroodpadu.

Samosprávy si môžu voľne stiahnuť dokument podľa typu zberu, ktorý je platný na ich území a používať ho podľa vlastných potrieb. Dokumenty sú voľne stiahnuteľné na stránkach organizácie INCIEN a NATUR-PACK.

Okrem pracovníkov samospráv si tieto informačné materiály môže stiahnuť aj ktorákoľvek domácnosť, ktorá má záujem o triedenie a predchádzanie vzniku odpadov. Cieľom je, aby čo najviac ľudí dostalo správne informácie a spoločne sme tak úspešne dosiahli stanovené ciele recyklácie.

Autorkami pôvodného materiálu Waste for Dummies, ako aj jeho aktualizovaného variantu Alchýmia triedenia komunálneho odpadu sú Barbora Šablová a Barbora Nedeľková, ktoré vypracovali tieto dokumenty v úzkej spolupráci s organizáciou INCIEN.


Príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu si možno bezplatne stiahnuť na webových stránkach:

https://www.incien.sk/stiahnite-si/

 

Mohlo by vás zaujímať

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 11. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v júni v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené. Ako teda správne triediť obaly od mlieka?

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v júni 2023? Prinášame vám ich prehľad.