NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Obce testujú individuálne váženie nádob s odpadom. Prvé dáta ukazujú, že prináša úspory

S čipovým a vážiacim monitoringom vývozu majú na Slovensku skúsenosti prvé obce.

KOIST

Foto: KOSIT

  • Aktuality |  11.09.2020 |  PR KOSIT | redakcia

Vlani schválená novela zákona o odpadoch prináša na Slovensku povinnosť vybaviť zberové vozidlá zariadením na váženie odpadu. Nové pravidlá začnú platiť od roku 2023 a musia sa na nepripraviť všetky zberové spoločnosti. V súvislosti s tým ich čakajú investície do príslušných technológií.

Takzvaný množstvový zber odpadu využíva výhody smart monitoringu, ktorý zahŕňa umiestnenie malých čipov na zberných nádobách. Ich životnosť je na rozdiel od bežných štítkov niekoľkonásobne dlhšia.

Údaje na čipe sa prideľujú konkrétnemu platcovi za odpad, teda spravidla danej domácnosti. Systém umožňuje automatickú identifikáciu nádoby podľa čísla domu a GPS, spárovanie nádoby s majiteľom a zapísanie váhy odpadu samostatne pre každú nádobu.

Na zberovom vozidle je namontované čítacie zariadenie a dynamická váha, ktorá dokáže zvážiť zberové nádoby všetkých bežne používaných veľkostí. Váhy pracujú s presnosťou až 97 – 98 percent, minimálna odchýlka súvisiaca s technickými faktormi je tak nižšia ako povoľuje norma.

„Do databázy sa pri zbere evidujú aj údaje ako počet manipulácií danej nádoby, typ komodity a dátum zvozu. Obec tak získa podrobné informácie o objeme a manipuláciách odpadu,“ uvádza Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Systém podľa nej odzrkadľuje technologický pokrok, ktorý prichádza aj do segmentu odpadového hospodárstva.

Menej odpadu, nižšie poplatky

Niekoľko slovenských obcí už medzičasom rozbehlo pilotnú prevádzku množstvového zberu odpadu a krok si pochvaľujú.

Na západe Slovenska ide o Veľké Leváre, Gajary a Plavecké Podhradie, najnovšie začala v lete tohto roka s inteligentným monitorovaním odpadu z jednotlivých domácnosti východoslovenská obec Myslina. Potrebné technologické riešenie dodáva všetkým štyrom obciam spoločnosť KOSIT.

„Na základe prvých dát sa ukazuje, že objem vyprodukovaného odpadu klesol v obciach na Záhorí medziročne v priemere o vyše 20 percent. V prípade jednej z nich obyvatelia vyprodukovali takmer o 100 ton odpadu menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Ide o jasný signál, že váženie odpadu môže samosprávam priniesť pozitívny efekt,“ hovorí Lucia Šprinc.

Nižší objem odpadu znamená pre samosprávy, prirodzene, úsporu. Klesajú totiž náklady za obe zložky ceny zneškodnenia odpadu – zákonný poplatok aj suma za uloženie na skládku. Prepočty ukazujú, že šetrenie v obecnom rozpočte môže byť v tisíckach eur ročne.

Obyvateľov k zodpovednejšiemu správaniu pri produkcii odpadu, ako aj jeho triedení motivuje už samotné spustenie systému. Potvrdzujú to dáta z obcí, ktoré s vážením zberných nádob začali.

Obce získajú transparentné dáta

Monitorovací systém prináša do odpadového hospodárstva väčšiu transparentnosť a samosprávam dáva do rúk moderný nástroj, vďaka ktorému majú komplexný prehľad o produkcii odpadu na svojom území. Spoločnosť KOSIT aj preto ponúka službu množstvového zberu pod názvom Férové váženie.

Vďaka štruktúrovaným údajom zo systému môžu obce reagovať flexibilne na trendy v produkcii odpadu a v prípade potreby zohľadniť pri budúcom nastavovaní poplatkov pre domácnosti aj to, koľko odpadu reálne vyprodukujú.

„Na základe relevantných dát, ktoré doteraz neboli dostupné, môže každá obec optimalizovať frekvenciu zberu, veľkosť zberných nádob, prípadne aj poplatky za odpad,“ približuje Lucia Šprinc.

O správu sa stará zberová spoločnosť

Na strane samospráv nevznikajú pri samotnom monitoringu vývozu dodatočné povinnosti – zberová spoločnosť zabezpečuje popri vážení odpadu softvérovú správu čipov, spravovanie databázy, tvorbu i doručovanie reportov a tiež poradenstvo.

Pri optimálnom využívaní systému sú aj náklady na zavedenie systému minimálne. Predpokladom zároveň je, že obce v konečnom dôsledku ušetria prostriedky vďaka nižšej produkcii odpadu.

„Po uzavretí zmluvy o poskytovaní nášho smart riešenia zabezpečíme pre obce nákup čipov, ich inštaláciu aj vytvorenie databázy. Správa systému, ako aj prehľadné výstupy pre obce sú automaticky súčasťou služby,“ vysvetľuje Lucia Šprinc.

KOSIT ponúka Férové váženie pre samosprávy, kde už v súčasnosti realizuje odvoz odpadu, ako aj pre nové obce. „Sme presvedčení, že služba prináša benefity pre obec, jej obyvateľov a rovnako prispieva k zvýšeniu modernizácie odpadového hospodárstva na Slovensku,“ dodáva Lucia Šprinc.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.