Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe

Napriek zvyšujúcemu sa konzumnému spôsobu života a vyššej ekonomickej úrovni má množstvo obalov a neobalových výrobkov klesajúcu tendenciu. Sú príčinou ekotrendy alebo Covid-19?

Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe

Ilustračné foto: Flickr

Ministerstvo životného prostredia SR každoročne zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku a rovnako údaje pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Na základe podielu objemov výrobcov k celkovému trhu obalov a neobalových výrobkov OZV uzatvárajú zmluvné vzťahy s obcami, ktorých počet obyvateľov zodpovedá trhovému podielu OZV.

Tento rok na základe novely zákona o odpadoch MŽP po prvý raz zverejnilo dáta vychádzajúce z výpočtu za štvrtý štvrťrok 2019 a prvý, druhý a tretí štvrťrok 2020. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Podľa údajov zverejnených ministerstvom z 30. novembra 2020 množstvo obalov a neobalových výrobkov už druhý rok za sebou klesá. Prvý pokles trhu obalov a neobalových výrobkov vychádzajúci z dát z roka 2019 bol vo výške 0,7 %.

„Dôvodov môže byť viacero. Jedným z nich môže byť odborníkmi dlhšie avizovaná hospodárska recesia či optimalizácia nákladov niektorých výrobcov z dôvodu nedostatočnej kontroly zo strany štátnych orgánov. Samozrejme, i uvedomelejšie správanie sa výrobcov, ktorí sa prikláňajú viac k ekologickejším obalom, prípadne obalom s nižšou hmotnosťou či k bezobalovej distribúcii výrobkov,“ hodnotí Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

Údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu:

Pre rok 2021 uvádza MŽP ďalší pokles trhu, a to o 1,8 %. V tomto prípade je možné pokles okrem spomínaných dôvodov pripísať aj tomu, že tento rok je hospodárska recesia umocnená pandémiou COVID-19, ktorá sa do značnej miery prejavila aj pod spotrebiteľské správanie sa obyvateľov.

ENVI - PAK je jednou z dvoch najväčších OZV na slovenskom trhu. Partnerom slovenských miest a obcí je už viac ako 17 rokov.

„Vďaka výrobcom, ktorí svojimi príspevkami financujú systém, prejavujú záujem o udržateľnosť v celom životnom cykle obalov, ako aj nasadeniu zamestnancov a najmä regionálnych manažérov OZV ENVI - PAK, ktorí na dennej báze manažujú systémy triedeného zberu a individuálne posudzujú potreby jednotlivých obcí, ENVI - PAK plní povinnosti všetkým zmluvným výrobcom,“ uviedla OZV na svojom webe.

„Rovnako ako v minulosti aj v nadchádzajúcom období je ENVI - PAK pripravený naďalej tieto systémy rozvíjať a zveľaďovať s cieľom zachovania čo najčistejšieho životného prostredia budúcim generáciám a zároveň splnenia cieľov, ktoré stanovuje slovenská aj európska legislatíva na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj výrobcov samotných,“ tvrdí ENVI - PAK.

OZV ENVI - PAK zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. „ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje,“ uzatvára ENVI - PAK.

Zdroj: envipak.sktriedime.skzodpovednaspolocnost.skvezmisi.ma


ENVI-PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Roman Malček: Kríza zasiahla aj komunálnu techniku, využiť eurofondy je pre samosprávu ťažké

Projekty, na ktoré samosprávy získali dotácie vlani, majú obrovský problém s dodržaním zazmluvnených termínov a cien, upozorňuje odborník.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Šéfka sekcie EIA z rezortu životného prostredia predstavila tiež viacero noviniek, ktoré prídu do praxe s novým zákonom o výstavbe. Z ministerstva sa má stať najväčší stavebný orgán v krajine.