Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe

Napriek zvyšujúcemu sa konzumnému spôsobu života a vyššej ekonomickej úrovni má množstvo obalov a neobalových výrobkov klesajúcu tendenciu. Sú príčinou ekotrendy alebo Covid-19?

Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe

Ilustračné foto: Flickr

Ministerstvo životného prostredia SR každoročne zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku a rovnako údaje pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Na základe podielu objemov výrobcov k celkovému trhu obalov a neobalových výrobkov OZV uzatvárajú zmluvné vzťahy s obcami, ktorých počet obyvateľov zodpovedá trhovému podielu OZV.

Tento rok na základe novely zákona o odpadoch MŽP po prvý raz zverejnilo dáta vychádzajúce z výpočtu za štvrtý štvrťrok 2019 a prvý, druhý a tretí štvrťrok 2020. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Podľa údajov zverejnených ministerstvom z 30. novembra 2020 množstvo obalov a neobalových výrobkov už druhý rok za sebou klesá. Prvý pokles trhu obalov a neobalových výrobkov vychádzajúci z dát z roka 2019 bol vo výške 0,7 %.

„Dôvodov môže byť viacero. Jedným z nich môže byť odborníkmi dlhšie avizovaná hospodárska recesia či optimalizácia nákladov niektorých výrobcov z dôvodu nedostatočnej kontroly zo strany štátnych orgánov. Samozrejme, i uvedomelejšie správanie sa výrobcov, ktorí sa prikláňajú viac k ekologickejším obalom, prípadne obalom s nižšou hmotnosťou či k bezobalovej distribúcii výrobkov,“ hodnotí Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

Údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu:

Pre rok 2021 uvádza MŽP ďalší pokles trhu, a to o 1,8 %. V tomto prípade je možné pokles okrem spomínaných dôvodov pripísať aj tomu, že tento rok je hospodárska recesia umocnená pandémiou COVID-19, ktorá sa do značnej miery prejavila aj pod spotrebiteľské správanie sa obyvateľov.

ENVI - PAK je jednou z dvoch najväčších OZV na slovenskom trhu. Partnerom slovenských miest a obcí je už viac ako 17 rokov.

„Vďaka výrobcom, ktorí svojimi príspevkami financujú systém, prejavujú záujem o udržateľnosť v celom životnom cykle obalov, ako aj nasadeniu zamestnancov a najmä regionálnych manažérov OZV ENVI - PAK, ktorí na dennej báze manažujú systémy triedeného zberu a individuálne posudzujú potreby jednotlivých obcí, ENVI - PAK plní povinnosti všetkým zmluvným výrobcom,“ uviedla OZV na svojom webe.

„Rovnako ako v minulosti aj v nadchádzajúcom období je ENVI - PAK pripravený naďalej tieto systémy rozvíjať a zveľaďovať s cieľom zachovania čo najčistejšieho životného prostredia budúcim generáciám a zároveň splnenia cieľov, ktoré stanovuje slovenská aj európska legislatíva na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj výrobcov samotných,“ tvrdí ENVI - PAK.

OZV ENVI - PAK zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. „ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje,“ uzatvára ENVI - PAK.

Zdroj: envipak.sktriedime.skzodpovednaspolocnost.skvezmisi.ma


ENVI-PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.