Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Blaho: Rok 2020 mimo všetkých historických rámcov

Odpadové hospodárstvo čelilo v roku 2020 pre koronakrízu viacerým výzvam. Aký bol tento rok pre OZV ASEKOL SK, priblížil jej konateľ Ronald Blaho.

Blaho: Rok 2020 mimo všetkých historických rámcov

Ronald Blaho | Foto: Asekol

Aký bol podľa vás uplynulý rok v oblasti odpadového hospodárstva?

Bol to rok, ktorý štatisticky asi pôjde úplne mimo všetkých historických rámcov. Asi by sme ho mali štatisticky úplne ignorovať:-). Ale vážne, počas pandémie sa znížil predaj niektorých výrobkov, zatiaľ čo iné výrobky zaznamenali rast, pričom niektoré najmä prostredníctvom onlinu.

V produkcii odpadu pandémia znamenala hlavne v jarnej aj jesennej fáze pomerne výrazný rast, keďže ľudia doma upratovali viac ako v bežnom období, a teda vyhadzovali veci. Zaznamenali sme to jednak v elektroodpade, ale aj v obciach, ktoré obsluhujeme v triedenom zbere obalov.

Aké sú súčasné trendy v oblasti odpadov, zberu a recyklácie?

V rámci elektroodpadu je celoeurópsky trend v nachádzaní možností vytriedenia maximálneho množstva elektroodpadu zo všetkých zdrojov, kde by sa mohol nachádzať. Hovoríme o tom, že elektroodpad končí stále v zmesovom komunále, ďalej o tom, že sa nachádza vo významných množstvách vo výkupniach druhotných surovín.

Významnými množstvami disponujú aj rôzne Reuse IT bazárové firmy a online shopy, ktoré obchodujú s tovarmi, ktoré už boli použité, čo považujem za „opätovne používaný“ elektroodpad, ktorý sa dostáva sekundárne na trh a ktorý podľa mňa nie je v odpadovej ani výrobkovej evidencii.

V oblasti batérií a akumulátorov sa tento rok niesol v príprave novej európskej smernice o batériách, ktorej koncept v týchto dňoch finišuje. Mal by byť hotový v decembri a bude obsahovať mnohé nové pravidlá, ktoré môžeme považovať za reakciu a odpovede zákonodarcov na výzvy a trendy v oblasti batérií a akumulátorov, ktoré nastali za posledných 10 až 15 rokov a ktoré, najmä z hľadiska elektromobility, nastanú v najbližších rokoch.

V oblasti triedeného zberu obalov je žiaľ trend veľmi nestabilné domáce legislatívne prostredie. Nový zákon o odpadoch má len štyri roky a už prešiel toľkými zmenami, že je veľmi vyčerpávajúce a ťažko pochopiteľné pre podnikateľov neustále sledovať, čo sa bude meniť a akým spôsobom. 

Ukázalo sa, kde je systém nastavený dobre a naopak, čo treba vylepšiť?

Systém financovania a zberu elektroodpadu funguje na Slovensku v poriadku. Aj tie problémy, ktoré som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, považujem za sekundárne, hoci stále veľmi dôležité. Systém v batériách sa rozbehol v predchádzajúcich rokoch najmä v oblasti vzniku konkurencie na strane OZV a povolení voľného pohybu odpadu, keďže v minulosti ten trh tu bol uzavretý.

Na strane recyklácie sa nič v poslednom období nezmenilo, problém je v súčasnosti s odovzdávaním malých nikel-kadmiových batérií a výzva spočíva aj v tom, ako v budúcnosti nakladať a recyklovať priemyselné batérie z elektromobilov a iných zariadení na báze lítia.

Systému triedeného zberu v obaloch chýba legislatívna stabilita a jasná vízia budúcnosti, s ktorou by subjekty financujúce systém rovnako ako subjekty zabezpečujúce výkon mohli počítať a zariadiť sa podľa nej.

Aký bol rok 2020 pre ASEKOL SK? Aké priniesol úspechy?

Vyzerá to tak, že tento rok opäť urobíme rekord v zbere elektrodpadu a budeme sa blížiť ku 11 000 tonám pozbieraného elektroodpadu, možno trochu viac. V oblasti triedeného zberu obalov to pre ASEKOL SK bol prvý rok ostrej prevádzky a veľmi veľa sme sa museli učiť, ako systém funguje, a ako fungujú vzťahy v rámci systému. Celkovo považujeme za úspech, že sme po dlhých rokoch do systému triedenia obalov vôbec vstúpili a prvý rok sa udržali.

Záver roka bol sprevádzaný legislatívnymi zmenami. Čo môžeme očakávať v budúcom roku?

Myslím si, že môžeme očakávať ďalšie legislatívne úpravy, pretože to znovu bude vyžadovať prax. A to opakujem, že nie je dobré z hľadiska stability.

Niektoré nové ustanovenia sú dobré, logické a vyplývajú z praxe, ale napríklad stanovenie cien v novele vyhlášky nasledujúcej po schválení zákona nepovažujem za šťastné, zvlášť keď je to možné vykladať rôznymi spôsobmi a v konečnom dôsledku je otázne, či to naplní ciele ministerstva posilniť finančné zdroje v triedenom zbere.

Zdroj: ASEKOL SK

Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.