Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Odpad z domáceho testovania môžete vyhodiť do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad, tvrdí envirorezort.

odpad z testovania

Foto: Depositphotos

  • Aktuality |  10.03.2021 |  Radovan Potočár

Kým pre odpad z testovania na koronavírus COVID-19, ktorý vzniká pri testovaní v réžii podnikov alebo samospráv, platí špeciálny postup, v prípade odpadu z testovania v domácnostiach sa špeciálny postup neuplatňuje.

Vyplýva to z reakcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) na otázku Odpady-portal.sk v súvislosti s odpadom z tzv. domáceho testovania.

Kam teda patrí odpad z testovania? MŽP rozlišuje podľa toho, či ide o testovanie v podnikoch a samosprávach alebo v domácnostiach.

Odpad z testovania – samosprávy a podniky

Mestá a obce či veľké podniky, ktoré zabezpečujú testovanie vo vlastnej réžii, musia aj naďalej odpad z testovania odovzdávať jednému zo 128 subjektov, ktoré majú zabezpečiť jeho prepravu do jedného z dvojice zariadení poverených na jeho spracovanie.

Tento odpad sa považuje za „nebezpečný odpad.“ V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaraďuje pod katalógové číslo 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Odpad z testovania – domácnosti

Odlišná situácia nastáva v prípade tzv. domáceho testovania. Odpad, ktorý vzniká pri testovaní v domácnostiach sa podľa envirorezortu za nebezpečný odpad nepovažuje.

„MŽP v uvedenom prípade odporúča postupovať podobne, ako pri nakladaní s rúškami, respirátormi, rukavicami, vreckovkami a podobne, ktoré vznikajú občanom v domácnosti ako bežný odpad. Opiera sa pritom o stanovisko ÚVZ SR, podľa ktorého sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti, alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky - likvidujú ako bežný odpad,“ reagoval Slavomír Held z Odboru komunikácie MŽP SR. 

MIM / ESONA

„Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu,“ doplnil.

Envirorezort však zároveň apeluje na ľudí, aby v prípade odpadu z domáceho testovania, podobne ako v prípade použitých rúšok, respirátorov či rukavíc, postupovali podľa týchto zásad: 

  • použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky, alebo vreca a pevne uzavrieť,
  • vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner),
  • použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu,
  • je samozrejme potrebné umyť si ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

 


Diskusia (1)

  1. polak.kontakt@gmail.com11.03.2021 (08:32)
    Toto je právne samozrejme nezmysel. Nemôže sa v tej istej veci postupovať dvomi odlišnými spôsobmi. Ale zase mám nejaké deja vu pri výkladoch MŽP....

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.