Ministerstvo poverilo OLO, aby zneškodnilo odpad z testovania na COVID-19 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Ministerstvo poverilo OLO, aby zneškodnilo odpad z testovania na COVID-19

Bratislavské ZEVO má denne spracovávať do 80 ton nebezpečného odpadu z testovania na koronavírus.

OLO

Foto: OLO

Odpad z testovania na koronavírus COVID-19 bude spracovávať bratislavské zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) dostala od rezortu životného prostredia poverenie, aby tento odpad zneškodňovala.

Novelizácia legislatívy v januári 2021 Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) umožnila poverovať spracovávaním odpadu z testovania aj spaľovne a ZEVO nad rámec platných povolení.

Envirorezort sa týmto spôsobom rozhodol riešiť problém s hromadením nebezpečného odpadu po opakujúcich sa celoplošných testovaniach. Odpad by sa podľa novelizovaného zákona mal odovzdávať priamo poverenému zariadeniu. Podrobnosti nájdete v tomto článku.

Ako odpad z testovania odovzdať?

Prevádzka ZEVO Bratislava spoločnosti OLO dostala poverenie na prijatie, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu vytvoreného počas testovania na ochorenie COVID-19 vo štvrtok 25. februára.

Denný príjem nebezpečného odpadu z testovania ministerstvo odporučilo na úrovni maximálne 80 ton / deň. To predstavuje zlomok celkového objemu odpadov spracovávaného v bratislavskom ZEVO, ktoré dosahuje približne 130 000 ton ročne (356 ton / deň).

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť vydala v tlačovej správe usmernenie, ako postupovať pri nakladaní s infekčným odpadom v ZEVO Bratislava a detailné inštrukcie zároveň zverejnila aj na svojom webovom sídle.

„Dodaný odpad musí byť v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastových vreciach/plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v boxoch určených na prevoz biologického materiálu,“ uviedla spoločnosť.

V prípade požiadavky o zneškodnenie odpadu z testovania je potrebné najprv uzavrieť zmluvu s Obchodným oddelením OLO. Zákazník si s OLO vopred dohodne presný čas príjazdu vozidla s odpadom, pričom dohoda musí byť uzavretá najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaním dodaním.

Držiteľ odpadu je zároveň povinný vopred vyplniť sprievodné dokumenty, v prípade väčšieho množstva sa musí preukázať platným povolením na prepravu nebezpečného odpadu.

„Čas strávený v areáli ZEVO Bratislava musí byť prispôsobený nevyhnutným úkonom, ktoré sú potrebné na odovzdanie odpadu. Počas celej doby trvania treba dodržiavať pokyny poverených zamestnancov ZEVO Bratislava,“ zdôraznila spoločnosť.

Poverenie je platné na pol roka

Informácie o dátume a čase odovzdania tohto druhu odpadu OLO zverejní na svojej webstránke.

„Schválený postup pri prijímaní a spracovaní nebezpečného odpadu sa nedotkne bežnej prevádzky energetického zhodnocovania zmesového odpadu v Bratislave,“ doplnila spoločnosť.

Poverenie podpísané novou riaditeľkou Odboru environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva Henrietou Čajkovou bude pre OLO platiť do ukončenia opatrení počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu aelbo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, maximálne však po dobu šiestich mesiacov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Záujem bol veľký, hovorí MŽP a pridáva eurofondy na recykláciu aj úpravu odpadu

Záujem bol veľký, hovorí MŽP a pridáva eurofondy na recykláciu aj úpravu odpadu

Celková finančná alokácia sa takmer zdvojnásobila.

Treba zmeniť zákon, štatistiky o triedení odpadu sú skreslené, tvrdí ministerstvo

Treba zmeniť zákon, štatistiky o triedení odpadu sú skreslené, tvrdí ministerstvo

Novelou poplatkového zákona chce rezort tiež okresať administratívnu záťaž miest a obcí. Pýtali sme sa na podrobnosti.

Môže byť plastový priemysel skutočne udržateľný? Len recyklovať nestačí

Môže byť plastový priemysel skutočne udržateľný? Len recyklovať nestačí

Obehové hospodárstvo plastov je docieliteľné, no bez zmien to podľa vedcov nepôjde.