NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Ministerstvo poverilo OLO, aby zneškodnilo odpad z testovania na COVID-19

Bratislavské ZEVO má denne spracovávať do 80 ton nebezpečného odpadu z testovania na koronavírus.

OLO

Foto: OLO

Odpad z testovania na koronavírus COVID-19 bude spracovávať bratislavské zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) dostala od rezortu životného prostredia poverenie, aby tento odpad zneškodňovala.

Novelizácia legislatívy v januári 2021 Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) umožnila poverovať spracovávaním odpadu z testovania aj spaľovne a ZEVO nad rámec platných povolení.

Envirorezort sa týmto spôsobom rozhodol riešiť problém s hromadením nebezpečného odpadu po opakujúcich sa celoplošných testovaniach. Odpad by sa podľa novelizovaného zákona mal odovzdávať priamo poverenému zariadeniu. Podrobnosti nájdete v tomto článku.

Ako odpad z testovania odovzdať?

Prevádzka ZEVO Bratislava spoločnosti OLO dostala poverenie na prijatie, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu vytvoreného počas testovania na ochorenie COVID-19 vo štvrtok 25. februára.

Denný príjem nebezpečného odpadu z testovania ministerstvo odporučilo na úrovni maximálne 80 ton / deň. To predstavuje zlomok celkového objemu odpadov spracovávaného v bratislavskom ZEVO, ktoré dosahuje približne 130 000 ton ročne (356 ton / deň).

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť vydala v tlačovej správe usmernenie, ako postupovať pri nakladaní s infekčným odpadom v ZEVO Bratislava a detailné inštrukcie zároveň zverejnila aj na svojom webovom sídle.

„Dodaný odpad musí byť v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastových vreciach/plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v boxoch určených na prevoz biologického materiálu,“ uviedla spoločnosť.

V prípade požiadavky o zneškodnenie odpadu z testovania je potrebné najprv uzavrieť zmluvu s Obchodným oddelením OLO. Zákazník si s OLO vopred dohodne presný čas príjazdu vozidla s odpadom, pričom dohoda musí byť uzavretá najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaním dodaním.

Držiteľ odpadu je zároveň povinný vopred vyplniť sprievodné dokumenty, v prípade väčšieho množstva sa musí preukázať platným povolením na prepravu nebezpečného odpadu.

„Čas strávený v areáli ZEVO Bratislava musí byť prispôsobený nevyhnutným úkonom, ktoré sú potrebné na odovzdanie odpadu. Počas celej doby trvania treba dodržiavať pokyny poverených zamestnancov ZEVO Bratislava,“ zdôraznila spoločnosť.

Poverenie je platné na pol roka

Informácie o dátume a čase odovzdania tohto druhu odpadu OLO zverejní na svojej webstránke.

„Schválený postup pri prijímaní a spracovaní nebezpečného odpadu sa nedotkne bežnej prevádzky energetického zhodnocovania zmesového odpadu v Bratislave,“ doplnila spoločnosť.

Poverenie podpísané novou riaditeľkou Odboru environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva Henrietou Čajkovou bude pre OLO platiť do ukončenia opatrení počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu aelbo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, maximálne však po dobu šiestich mesiacov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.