NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Miroslav Jakuš: Po 20 rokoch je na čom stavať, ISOH 2 treba budovať s rozvahou

Ministerstvo nenavrhlo koncepciu ISOH 2 správne, nový systém sa do roku 2023 zrejme vybudovať nestihne, hovorí riaditeľ spoločnosti INISOFT, ktorá český ISOH vytvorila a dodnes celý systém spravuje.

Miroslav Jakuš

Miroslav Jakuš / Foto: Archív Odpady-portal.sk

Ministerstvo životného prostredia ČR (MŽP ČR) vyhlásilo výberové konanie na novú verziu Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Nový systém v hodnote približne troch miliónov eur by mal byť podľa očakávania rezortu spustený v priebehu roka 2023.

Miroslava Jakuša, riaditeľa spoločnosti INISOFT, ktorá český ISOH pred viac ako 10 rokmi vytvorila a dodnes ho spravuje, sme sa pýtali, aké zmeny má nová verziu ISOH-u priniesť a či sa podľa jeho skúseností podarí ministerstvu naplniť zámery.

Ministerstvo životného prostredia ČR vyhlásilo výberové konanie na novú verziu Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Prečo český ISOH potrebuje novú verziu?

ISOH v Českej republike slúži svojmu účelu už od roku 2001. Tento rok je to teda 20 rokov od doby, kedy naša spoločnosť INISOFT systém začala tvoriť, čo vlastne nikdy neskončilo, deje sa tak aj v týchto dňoch a diať sa tak bude až do doby, pokiaľ nebude vytvorená jeho plnohodnotná náhrada, čo môže trvať ešte veľa rokov.

To, že rozvoj systému prebieha vlastne neustále, je dané stále sa vyvíjajúcou legislatívou a tiež neustálym rozvojom potrieb všetkých zainteresovaných. A že ich nie je málo.

Nejde len o MŽP a jeho analytický útvar CENIA, ale aj o štátnu inšpekciu životného prostredia, Český štatistický úrad, Políciu ČR, územné orgány štátnej správy na úseku životného prostredia, ale napríklad aj na úseku evidencie vozidiel a ďalšie.

Nesmieme zabudnúť aj na potreby tých, ktorí základné dáta do systému dodávajú, teda firmy a obce. Tie do neho každý rok povinne zasielajú súhrnné údaje zo svojich priebežných evidencií o nakladaní s odpadom.

Tieto potreby súčasná podoba ISOH-u nepokrýva?

Pôvodným zámerom MŽP pred 20 rokmi bolo pokryť len malú časť z toho, čo je pokryté dnešnou podobou ISOH-u. V tej dobe proste nikto nedovidel ďalej a tiež technologické nástroje pre tvorbu a fungovanie systémov v tej dobe boli úplne niekde inde, než sú dnes. Internet tej doby bol vlastne v plienkach.

Okrem toho treba dodať, že aj plánovanie a riadenie informačných systémov na ministerstve bolo v plienkach, a tak systémy rástli ako huby po daždi, pričom niektoré sa podarilo konsolidovať a niektoré nie.

Dnešný ISOH možno považovať za heterogénny systém zložený z viacerých technológií, ktorý rieši celkom slušné množstvo rôznych agend. Vplyvom uvedených podmienok sú dnes niektoré agendy riešené samostatnými systémami, často v úplne odlišných nástrojoch a bez vzájomnej funkčnej alebo dátovej integrácie.

Mnohé z nich naša spoločnosť INISOFT netvorila, ale niektoré áno. Napríklad pre MŽP sme okrem ISOH-u vytvorili napríklad aj veľmi úspešný webových systém pre elektronické nahlasovanie prepravy nebezpečných odpadov SEPNO.

Zároveň sme tvorcom aplikácií pre územné celky štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, ktoré slúžia napríklad k tvorbe súhlasov a rozhodnutí pri schvaľovaní zariadení oprávnených na nakladanie s odpadmi a tiež ku kontrole a následnému správnemu konaniu toho, čo do ISOH-u obce a firmy hlásia, teda aplikácií EVI 9 a ESPI 9. Tie dodáva naša firma krajom a obciam s rozšírenou pôsobnosťou napriamo (české „obce s rozšírenou pôsobnosťou“ sú z hľadiska odpadového hospodárstva obdobou slovenských okresných úradov – pozn. red.).

Je zrejmé, že po tých 20 rokoch dozrel čas uvažovať o väčšej konsolidácii všetkých týchto systémov do jedného celku, ktorému MŽP v súťažných podkladoch vami uvedeného výberového konania dalo menovku ISOH 2.

Nový ISOH 2 teda bude niečo omnoho väčšie ako súčasný ISOH?

Áno, presne tak. Bude to kompletná náhrada existujúceho systému ISOH s tým, že táto náhrada v sebe pojme aj ďalšie systémy ministerstva, ktoré okolo ISOH-u doteraz fungovali ako „satelity.“

Koľko stojí prevádzka súčasného ISOH-u?

INISOFT ťaží zo svojej špecializácie IT pre odpady vo firmách a preto štátnej správe dodávky služby s veľmi priaznivým pomerom ceny a výkonu. Napríklad ISOH 1 stojí MŽP ročne cca 2,3 mil. Kč, z čoho ale zhruba tri štvrtiny tvoria náklady na rozvoj existujúcich funkcií a agend či tvorbu nových funkcií podľa požiadaviek MŽP. Samotná podpora prevádzky teda tvorí len jednu štvrtinu tejto čiastky.

Slovenský ISOH, ktorý je stále vo výstavbe, má počítať s mesačným dodávaním dát priebežnej evidencie od všetkých subjektov, ktorá nakladajú s odpadmi. Bude s tým počítať aj český ISOH 2?

Nie, to vôbec nie. Tieto požiadavky sa v ISOH 2 vôbec neobjavujú. A pokiaľ viem, tak aj na Slovensku sa od nich ustupuje.

Česká republika má po 20 rokoch na čom stavať, systémy, ktoré by mal ISOH 2 nahradiť, má popísané, má dlhoročné skúsenosti s ich prevádzkou. Tomu zodpovedá aj rozsah a kvalita súťažných podkladov, ktorá nám pri slovenskom ISOH-u úplne chýbala. Aj preto sme do výberového konania na Slovensku nešli.

Ďalším dôvodom našej neúčasti bola aj prapodivná cenovka slovenského variantu ISOH-u, ktorá mala v prvých kolách výšku 15,5 mil. eur. Výberové konanie na ISOH 2 v Českej republike má cenovku v prepočte 2,5 mil. eur. To je na tvorbu systému takmer rovnakého rozsahu, avšak s dobre popísaným zámerom, určite v rozumnejších mantineloch.

Podmienky aktuálneho výberového konania na ISOH 2 hovoria o náhrade súčasného ISOH-u v priebehu roka 2023. Je to reálne?

Považujeme to za nereálne. Dodávateľ totiž nebude nahrádzať existujúci ISOH funkcionalitami a štruktúrou jedna k jednej. Bude musieť s ministerstvom vymyslieť a dodať riešenie, ktoré bude fungovať v úplne nových podmienkach a architektúre, pretože aktéri budú musieť používať ISOH trochu iným spôsobom, ktorý pritom ešte nie je jasný.

Zároveň v tom čase začnú naplno platiť všetky časti nového zákona o odpadoch, ktorý bol schválený na prelome rokov 2020 a 2021, pričom k nemu ešte neboli vydané všetky vykonávacie predpisy.

Z našej skúsenosti pritom vyplýva, že ustálenie tejto novej legislatívy sa potiahne ešte roky, teda budovanie ISOH 2 bude sprevádzané mnohými zmenovými konaniami, čo jeho tvorbu minimálne pretiahne a dá sa predpokladať, že aj predraží.

Samotné výberové konanie je ale podľa vás napísané dobre?

S celou koncepciou ISOH 2 tak, ako je opísaná, nesúhlasíme. Podľa nás malo ministerstvo pre splnenie dôvodov a účelov opísaných v súťažných podkladoch pristúpiť k menej zložitej a menej riskantnej akcii. Lepším riešením by bola postupná transformácia rozložená do čiastkových celkov a do dlhšieho obdobia.

Podľa nás by mal byť nový ISOH 2 zostavený zo zastrešujúceho dátového a integračného prostredia od jedného dodávateľa, ktorý by bol aj jeho dlhodobým správcom. Do tohto prostredia by mali byť postupne „vsadzované“ menšie náhrady jednotlivých agend, a to ako zo súčasného ISOH-u, ako aj z ostatných „satelitov,“ ktoré som už popísal.

Tieto agendy by mohol tvoriť buď dodávateľ zastrešujúceho a integračného prostredia alebo iní špecializovaní dodávatelia.

Prečo by podľa vás bolo takéto členenie vhodnejším riešením?

Pretože práve týmto spôsobom možno predísť stavu „vendorlock-in“ a zároveň je možné zabezpečiť, aby sa vybraným agendám venovali naozaj silne špecializované firmy znalé prostredia nakladanie s odpadmi u ohlasovateľov dát do ISOH-u, ale aj prostredia u spracovateľov týchto dát.

ISOH predsa nie je systémom len pre MŽP, ale aj pre tých, ktorí s jeho dátami pracujú alebo ktorí pre neho dáta tvoria. A jedným z cieľov popísanom vo výberovom konaní je, aby sa s nimi pracovalo jednoduchšie.

Sme presvedčení, že vhodný dodávateľ takéhoto obrovského systému podľa súčasného zadania aktuálne v ČR nie je a nájsť ho v dnešnej dobe plnej IT zákaziek bude náročné vzhľadom na garanciu termínov, kvality a dlhodobej udržateľnosti.

Samotné vlastníctvo zdrojových kódov nezaistí nižšiu cenu alebo vyššiu kvalitu rozvoja IT systémov. O tom sa napokon MŽP mohlo presvedčiť pred niekoľkými rokmi pri výberovom konaní na modul autovrakov MA ISOH. Ale to je už iná téma.

Ako to podľa vás teda celé skončí?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.