NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Koľko stojí nakladanie s odpadom v Česku? V nákladoch výrazne vedie jedna položka

Česi spočítali náklady na celé odpadové hospodárstvo. Tie v medziročnom porovnaní opäť mierne narástli. Obce a mestá zo svojich rozpočtov financujú v priemere 31 % celkových nákladov.

Koľko stojí nakladanie s odpadom v Česku? V nákladoch výrazne vedie jedna položka

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

 • Aktuality |  10.08.2021 |  Diana Motúzová

Celkové náklady na nakladanie s odpadom u našich západných susedov dosahujú v priemere 1 064 českých korún na obyvateľa (v prepočte 42 eur).

Vyplýva to z dát o nákladoch a príjmoch odpadového hospodárstva v Česku, ktoré každoročne zverejňuje autorizovaná obalová spoločnosť (AOS) EKO-KOM. Tá je obdobou slovenských organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), hoci medzi fungovaním triedeného zberu v Česku a na Slovensku existujú zásadné rozdiely.

EKO-KOM pri analýze dát vychádzal z dotazníkov, ktoré vyplnili české samosprávy. Údaje týmto spôsobom poskytlo 5 777 miest a obcí (87 % celkového počtu) s 10,57 mil. obyvateľmi. Celkové náklady v odpadovom hospodárstve sú pritom súčtom všetkých nákladových položiek, ktoré obce v dotazníkoch vyplnili.

V článku sa dozviete:

 • ako sa vyvíjajú náklady na odpadové hospodárstvo v Česku,
 • koľko stojí nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO),
 • aký podiel nákladov na ZKO tvoria náklady na odstránenie ZKO na skládkach,
 • aké sú náklady na triedený zber vybraných zložiek odpadu,
 • ako sa líšia náklady miest a obcí podľa ich veľkostí,
 • ktoré kraje majú najvyššie náklady na odpadové hospodárstvo,
 • čo tvorí príjmy obcí v rámci odpadového hospodárstva,
 • či musia obce doplácať na odpadové hospodárstvo zo svojich rozpočtov.

Náklady opäť porástli, už tradične viedla Praha

V oblasti výšky celkových nákladov je zaujímavý pohľad na ich vývoj v čase. Kým v roku 2006 predstavovali celkové náklady prepočítané na jedného obyvateľa 698 korún, v roku 2014 to už bolo 911 korún. V roku 2019 táto suma prvýkrát presiahla sumu 1000 korún a vlani medziročne narástla o ďalších 32 korún na sumu 1 064 korún na obyvateľa (41,95 eur na základe aktuálneho výmenného kurzu, pozn. redakcie).

Rast však nebol kontinuálny. Náklady v prepočte na obyvateľa rástli lineárne až do roku 2011, keď tento vývoj začal stagnovať, prípadne došlo k medziročným poklesom v celkových nákladoch. Od roku 2015 opäť zaznamenali rastúci trend, a to v rozpätí 3 až 5 %.

Najvyššie náklady v prepočte na obyvateľa boli zaznamenané v Stredočeskom kraji (1 245 korún), Karlovarskom kraji (1 225 korún) a v Prahe (1 161 korún). Vo východnej časti krajiny boli vo všeobecnosti tieto náklady nižšie, pričom rekordne najnižšie náklady na obyvateľa boli vlani v Juhomoravskom kraji (862 korún).

Foto: EKO-KOM

Zaujímavý je aj pohľad na delenie výšky nákladov podľa veľkostných skupín obcí. Samosprávy do 50 000 obyvateľov svojimi priemernými nákladmi (1 139 korún) mierne prevyšovali celorepublikový priemer. Naopak, samosprávy do 100 000 obyvateľov a nad 100 000 obyvateľov boli značne pod celorepublikovým priemerom, keďže náklady sa tu v priemere pohybovali na úrovni 985 korún a 855 korún.

Mestom s najvyššími nákladmi na odpadové hospodárstvo je už tradične hlavné mesto Praha, kde tieto náklady dosiahli 1 161 korún (45,77 eur). Praha tak medziročne zvýšila svoje náklady o 22 Kč/obyv. 

Najväčší podiel na nákladoch mal opäť zmesový komunálny odpad

Najväčší podiel na celkovej štruktúre nákladov obcí už tradične predstavovali náklady na zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu vrátane nakladania s KO (napr. odstraňovanie, energetické využitie). Tento podiel vlani predstavoval 54 % a medziročne narástol o jeden percentuálny bod.

Z dát vyplýva, že cena za službu, teda cena za jednu tonu vyzbieraného materiálu, rastie strmšie ako náklad prepočítaný na obyvateľa. „Dôvodom je postupné mierne znižovanie produkcie ZKO na obyvateľa v obciach, a teda aj menej materiálu, ktorého zvoz musia obyvatelia zaplatiť,“ vysvetľuje EKO-KOM.

Vlani predstavovali náklady na ZKO v priemere 573,9 Kč/obyv. a v porovnaní s rokom 2019 narástli takmer o 24 Kč/obyv. Na druhej strane je opäť viditeľný rozdiel v rámci jednotlivých krajov. Zatiaľ čo v Zlínskom kraji boli tieto náklady na priemernej úrovni 466,7 Kč/obyv., v Libereckom kraji boli o 200 Kč/obyv. vyššie a v hlavnom meste sa dokonca vyšplhali na sumu 737,7 Kč/obyv.

Foto: EKO-KOM

Na úrovni krajov tiež EKO-KOM pracuje s nákladmi vztiahnutými na jednu tonu zmesového komunálneho odpadu, s ktorým sa v mestách a obciach nakladalo. Vlani táto hodnota v priemere dosahovala 2 945 Kč/t (116,10 eur) a medziročne narástla takmer o 100 korún.

V priemere asi polovicu nákladov na ZKO tvoria náklady na odstránenie ZKO na skládkach. „V roku 2020 sa vyšplhala celorepubliková hodnota na 1 175 Kč za tonu odstráneného materiálu,“ vysvetľuje EKO-KOM.

Medziročný rast nákladov na triedený zber bol pomerne strmý

Druhou najväčšou nákladovou položkou odpadového hospodárstva v Česku sú náklady na zber a zvoz triedeného odpadu, ktoré predstavujú približne 24 %. V medziročnom porovnaní narástli o tri percentuálne body. Tieto náklady sú súčtom nákladov na zber a zvoz triedeného papiera, plastu, skla, nápojových kartónov a kovov.

V prepočte na jedného obyvateľa predstavovali tieto náklady 253 Kč (9,97 eur) a medziročne narástli o 33 korún, čo je rast o 15 %.

Zatiaľ čo v rokoch 2007 až 2015 rástli jednotkové náklady prepočítané na obyvateľa len mierne, od roku 2015 je tento nárast strmší. Pre porovnanie tieto náklady medzi rokmi 2007 až 2015 rástli v priemere o päť percent.

Dôvodom strmšieho vývoja je najmä výrazný rast výťažnosti triedeného zberu v obciach. „Predovšetkým prostredníctvom relatívne drahých spôsobov zberu, ako sú verejné nádoby alebo nádoby určené pre jednotlivé domácnosti,“ dodáva EKO-KOM.

Na druhej strane je však dôležité zdôrazniť, že samotná cena služby, teda jednotkové náklady prepočítané na tonu vyzbieraného materiálu, nerastú takým prudkým tempom.

Na úrovni krajov aj v prípade triedeného zberu EKO-KOM poskytuje dáta o jednotkových nákladoch na tonu vytriedeného odpadu. Z tohto pohľadu je najdrahší triedený zber v hlavnom meste (7 749 Kč; 305 eur). Naopak, najnižšie náklady na triedený zber sú v Juhomoravskom kraji (3 566 Kč/t a 159,3 Kč/obyv.).


Foto: EKO-KOM

EKO-KOM si tiež posvietil na výšku nákladov na jednotlivé komodity. V priemere najnižšie boli náklady na sklo (1 785 Kč/t; 70 eur/t), nasleduje zber a zvoz papiera (4 967 Kč/t; 196 eur/t) a náklady na plast (8 244 Kč/t; 325 eur/t).

Aj v tomto ohľade sú viditeľné regionálne rozdiely, pričom v priemere sú náklady na papier a plast vyššie v Čechách ako na Morave. Náklady na sklo sú však rozložené rovnomernejšie.

 
 

Zostáva vám 31% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.