NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Koľko stojí nakladanie s odpadom? Česi spočítali náklady na celé odpadové hospodárstvo

Poplatky občanov v Česku pokrývajú zhruba 50 % nákladov spojených s odpadom. Obce a mestá zo svojich rozpočtov financujú v priemere 30 % celkových nákladov.

odpady

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Celkové náklady na nakladanie s odpadom u našich západných susedov dosahujú približne 1 000 českých korún na obyvateľa (v prepočte 40 eur).

Vyplýva to z detailných údajov o príjmoch a nákladoch českého odpadového hospodárstva, ktoré zverejnila autorizovaná obalová spoločnosť (AOS) EKO-KOM. Tá je obdobou slovenských organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), hoci medzi fungovaním triedeného zberu v Česku a na Slovensku existujú zásadné rozdiely.

Podrobné údaje o nákladoch a príjmoch v rámci českého odpadového hospodárstva za rok 2019 EKO-KOM získal prostredníctvom dotazníkov vyplnených českými samosprávami. Údaje týmto spôsobom poskytlo 5 349 miest a obcí (87 % celkového počtu) s 9,6 mil. obyvateľmi.

V tomto článku sa dozviete:

  • ako sa vyvíjajú náklady na odpadové hospodárstvo v ČR,
  • koľko stojí nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
  • aké sú náklady na triedený zber vybraných zložiek odpadu,
  • ako sa líšia náklady miest a obcí podľa ich veľkosti,
  • čo tvorí príjmy obcí v rámci odpadového hospodárstva.

Náklady v posledných rokoch rastú

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo v štatistike EKO-KOM-u predstavujú súčet nákladov spojených so zberom, zvozom a následným nakladaním s rôznymi druhmi odpadov. Pri vykazovaní týchto údajov obce vychádzali najmä z faktúr od dodávateľov jednotlivých služieb.

Toto súhrnné číslo zahŕňa triedený zber papiera, plastov, skla, nápojových kartónov a kovov, oddelený zber biologických odpadov od občanov, oddelený zber nebezpečných odpadov, oddelený zber objemných odpadov, zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, platby iným obciam za využitie zberného dvora, náklady na koše na verejných priestranstvách, upratovanie verejných priestranstiev a čierne skládky.

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo obcí však EKO-KOM neprezentuje ako jednoduchý súčet všetkých spomínaných položiek, naopak, číslo predstavuje priemernú hodnotu celkových nákladov všetkých obcí, ktoré poskytli údaje v dotazníku. Štatistika by tak mala zohľadňovať skutočnosť, že rozsah zabezpečovaných služieb sa v jednotlivých obciach líši.

Priemerné celkové náklady na odpadové hospodárstvo v prepočte na jedného obyvateľa v roku 2019 predstavovali 1 032 Kč (podľa aktuálneho výmenného kurzu 39,29 eur).

Ako ukazuje nasledujúci graf, ktorý EKO-KOM zostavil na základe dát zbieraným v predošlých rokoch, v období 2004 – 2011 rástli náklady na odpadové hospodárstvu v Česku lineárne, medziročne sa zvyšovali v rozpätí 6 – 10 %. Následne v období 2012 – 2015 náklady stagnovali a od roku 2016 opäť vykazujú rast, a to v rozpätí 3 – 5 %.

Najvyššie náklady má Praha

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo sa významne líšia podľa krajov. Kým relatívne najviac vynaložili na odpady samosprávy na západe republiky (najvyšší priemer 1 247 Kč/obyv. vykázal Stredočeský kraj), mestá a obce na Morave, v Sliezsku a vo východných Čechách platia v priemere menej (najnižší priemer 838 Kč/obyv. vykázal Juhomoravský kraj).

Náklady sa rôznia aj v závislosti od veľkosti miest a obcí. Samosprávy s počtom obyvateľov do 50 000 vykázali priemerné náklady okolo celorepublikového priemeru (v jednotlivých veľkostných kategóriách od 1 005 Kč/obyv. do 1 094 Kč/obyv.).

Väčšie mestá s počtom obyvateľov 50 0001 až 100 000 platili za nakladanie s odpadom 943 Kč/obyv. a veľké mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi vykázali najnižšie priemerné náklady na úrovni 842 Kč/obyv. (32,09 eur).

Na druhej strane Praha, jediné mesto vo veľkostnej kategórii nad 1 mil. obyvateľov, vynakladá na odpadové hospodárstvo relatívne najviac. V prepočte na jedného obyvateľa to v roku 2019 bolo 1 139 Kč (43,36 eur).

Najväčšou položkou je zmesový komunálny odpad

Najväčší podiel, zhruba 53 %, celkových nákladov miest a obcí spojených s odpadovým hospodárstvom predstavuje nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Ide o náklady súvisiace so zberom a zvozom tohto odpadu od občanov, ako s následným nakladaním s týmto odpadom (napríklad energetické využitie).

„Náklady na zmesový komunálny odpad sa dlhodobo pohybujú v rozpätí od 511 do 550 Kč na obyvateľa a rok, pričom v posledných dvoch rokoch vykazujú mierny rast o cca 1 % ročne,“ uviedol EKO-KOM s tým, že v roku 2019 priemerný náklad obcí dosiahol 548 Kčs (20,85 eur).

 
 

Zostáva vám 57% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Veľký obchodný reťazec spustil projekt, ktorým chce dokázať, že ich vyzbierané mäkké plasty skončia v recyklácii.

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Základnou prevenciou je zatvárať kontajnery. K dispozícii sú však aj ďalšie riešenia.

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.