NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Konferencia ODPADY 2021 | Foto: Odpady-portal.sk

Dvojdňová odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.


Termín a miesto konania

 • 23. - 24. júna 2022 (štvrtok-piatok)
 • Žilina, Hotel Holiday Inn

Tematické okruhy

 • Aktuálna legislatíva odpadového hospodárstva
 • Legislatívne zámery EÚ a MŽP SR
 • Stavebné odpady
 • Mechanicko-biologická úprava odpadov
 • Pol roka zálohovania - diskusia
 • Odpad ako zdroj energie - diskusia
 • Priemyselné odpady v súvislostiach
 • Príklady komunálnych riešení

Priamo z konferencie bude zabezpečené aj online vysielanie.

ASEKOL


Program konferencie

23. 6. 2022 štvrtok

8.00 h. Registrácia účastníkov

8.30 - 8.45 h. Otvorenie konferencie 

8.45 - 10.20 h. Blok 1 | LEGISLATÍVNE ZÁMERY

 • Nová európska legislatíva pre odpady, obaly a obehové hospodárstvo | Viera Špalková, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva
 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva | Janette Smažáková, Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľka odboru legislatívy
 • Legislatívne zámery v oblasti obehového hospodárstva | Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, generálny riaditeľ Sekcie obehového hospodárstva

10.20 - 10.35 h. Prestávka

10.35 - 11.50 h. Blok 2 | SPRACOVANIE ODPADOV

 • Mechanicko-biologická úprava odpadov | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu SR
 • Recyklácia stavebných odpadov v cementárenskom priemysle | Juraj Číž, ecorec Slovensko s.r.o.
 • Nakladanie so stavebným odpadom pri obnove rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti | Matej Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia, riaditeľ sekcie plánu obnovy

11.50 - 13.15 h. Obed

13.15 - 14.15 h. Blok 3 | ZÁLOHOVANIE OBALOV V SR - súčasný stav - DISKUSIA

Diskutujúci:

 • Lucia Morvai | Správca zálohového systému
 • Martin Krajčovič | Slovenská aliancia moderného odpadu
 • František Doležal | General Plastic a.s.
 • Michal Sebíň | NATUR-PACK, a.s.

14.15 - 14.30 h. Prestávka

14.30 - 16.50 h. Blok 4 | ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA OH

 • Efektivita systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, presah z EÚ | Radim Filák, ELT Management Company Slovakia s.r.o.
 • Akú budúcnosť má výroba biometánu z bioodpadu - právny rámec | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland advokátska kancelária s.r.o.
 • Energetika na rázcestí: Kedy, ak nie teraz? Čo, ak nie odpad? | Jana Hladová, United Energy, a.s., ekológ
 • Zavedenie zberu kuchynského odpadu v Bratislave | Ivana Maleš, Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
 • Nové projekty na riešenie komunálnych odpadov | Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov, Bioelektra a Martin Pribola, Biometánová stanica v Jelšave, PM s. r. o.

16.50 - 17.05 h. Prestávka

17.05 - 18.50 h. Diskusný panel | ODPAD AKO ZDROJ ENERGIE

 • Moderuje: Martin Kovačič | EKOS Plus s.r.o.
 • Nie je zámer zakázať výrobu paliva z odpadu v kontexte aktuálnej situácie kontraproduktívny?
 • V akej miere dokáže bioplyn/ biometán nahradiť zemný plyn?
 • Neprešľapujeme na mieste v otázkach využitia odpadu ako zdroja energie?

Diskutujúci:

 • Rastislav Zamboj | generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva MŽP SR
 • Juraj Novák | odbor energetickej a surovinovej politiky
 • Erika Fečke Gyöngyová | odborný konzultant Slovenskej bioplynovej asociácie
 • Ján Chovanec | generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu
 • Jana Hladová | ekológ United Energy, a.s.

19.00 h. Večera
Ochutnávka vín, nezáväzný networking

MIM / ESONA

24. 6. 2022 piatok

9.00 - 12.45 h. Blok 1 | RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÉ A KOMUNÁLNE ODPADY

 • Priemyselné odpady v súvislostiach | Peter Šimurka, NEKA
 • Priemyselné odpady z automotive sektoru vs. reálne možnosti zhodnocovania na Slovensku v kontexte nových cieľov Akčného plánu pre obehové hospodárstvo | Michaela Hletková Ploszeková, Zväz automobilového priemyslu
 • Predstavenie zariadenia - kotol na biomasu v priemyselnej prevádzke | Marianna Matajová, Mondi SCP a.s., Ružomberok
 • Chemická recyklácia odpadov | Maroš Filčák, BASF Slovensko spol. s r.o.

10.50 - 11.00 h. Diskusia

11.00 - 11.20 h. Prestávka

 • 100 analýz triedeného zberu komunálneho odpadu | Uršula Pomfyová, NATUR-PACK, a.s.
 • Príklad komunálnych riešení - združenie obcí vs. mesto / Diskusia

Diskutujúci:

 • Uršula Pomfyová | NATUR- PACK, a.s., environmentálna špecialistka
 • Tibor Pekarčík | Mesto Trnava, zástupca primátora
 • Michal Vrábeľ | Združenie BIELA ORAVA, vedúci zberného dvora a dotrieďovacieho centra

12.45 - 13.45 Obed a záver konferencie


 • Viac informácií o konferencii si môžete prezrieť tu.
 • Registráciu na podujatie si môžete stiahnuť tu.

Kontakt a informácie:

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X