K triedenému odpadu v obciach pribudne textil | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

K triedenému odpadu v obciach pribudne textil

Ministerstvo životného prostredia plánuje aplikovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov od roku 2024 aj na textil, píše Zuzana Pašková, riaditeľka oddelenia klientov OZV ENVI - PAK.

textil, odpad

Foto: Depositphotos

Európska Únia sa dlhodobo snaží mnohými opatreniami a novými legislatívnymi pravidlami obmedziť množstvo vznikajúceho odpadu. Európska komisia 30. marca tohto roka predložila návrhy Európskej zelenej dohody na podporu udržateľných výrobkov a obehových obchodných modelov. Nová stratégia sa v rámci balíka návrhov zameriava aj na predĺženie životnosti a opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov.

Zástupcovia spoločnosti ENVI - PAK sú členmi pracovnej skupiny MŽP SR, ktorá aktívne sleduje a rieši problematiku textilného odpadu.

Európska zelená dohoda obsahuje legislatívne aj nelegislatívne iniciatívy, nadväzujúce na Akčný plán pre obehové hospodárstvo a Priemyselnú stratégiu EÚ z marca 2020. Súčasťou tohto balíčka pre obehové hospodárstvo je aj Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil (nelegislatívny návrh).

Stratégia pre textil reaguje na globálnu výrobu textilu, ktorá sa medzi rokmi 2000 - 2015 zdvojnásobila, pričom sa v súčasnosti recykluje len menej než 1 % textilného odpadu.

Zároveň sa očakáva, že spotreba oblečenia sa bude do roku 2030 naďalej zvyšovať, a to až o viac ako 60 %. Stratégia sa tak snaží poukázať na vysoké negatívne dopady výroby a spotreby textilu na životné prostredie, využitie zdrojov, ale aj na sociálny aspekt spojený s importom textilu z tretích krajín a dodržiavanie ľudských právpredovšetkým vylúčením detskej práce.

Textilné výrobky uvedené na trh EÚ musia mať do roku 2030 dlhšiu životnosť, vyššiu recyklovateľnosť, musia byť z veľkej časti vyrábané z recyklovaných vlákien bez nebezpečných látok a s ohľadom na sociálne práva a životné prostredie.

Stratégia navrhuje na dosiahnutie tohto cieľa 24 konkrétnych opatrení od dizajnu výrobkov, spotreby, postavenia spotrebiteľa až po nakladanie s textilným odpadom. Medzi tieto opatrenia patria napríklad:

  • presun zodpovednosti za textilný odpad na výrobcov (zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil a pravidiel EÚ sa očakáva v rámci revízie rámcovej smernice o odpade v roku 2023),
  • zavedenie povinných cieľov na recykláciu textilného odpadu do odpadovej legislatívy,
  • zavedenie digitálneho produktového pasu pre textilné produkty ( povinné environmentálne informácie),
  • stanovenie požiadaviek na dizajn textílií (povinné minimá recyklovaných vlákien, jednoduchšie a dostupnejšie opravy, dlhšia životnosť produktov, recyklovateľnosť, atď.),
  • opatrenia na riešenie neúmyselného uvoľňovania mikroplastov z textílií,
  • zavedenie kontroly greenwashingu a prísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľov;
  • zákaz ničenia nepredaného alebo vráteného textilu,
  • riešenie problému produkcie veľkého množstva lacného a menej kvalitného oblečenia tzv. fast fashion,
  • obmedzenie vývozu textilného odpadu do krajín mimo OECD,
  • podpora výskumu a inovatívnych materiálov.

Cieľom stratégie je vyššia kvalita textílií, ktorá povedie k väčšej udržateľnosti textilného sektora. Podporí posun smerom k dlhšej životnosti výrobkov, dostupnejším službám opráv a opätovného použitia s konečným cieľom predefinovania vzťahu k módnemu priemyslu v rámci EÚ. Dosiahnutie cieľov stratégie sa bude odvíjať od avizovaných konkrétnych legislatívnych návrhov.

V rámci opatrení na predchádzanie vzniku odpadu plánuje MŽP SR aplikovať systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj na textil už od roku 2024. Zásada „znečisťovateľ platí“ sa tak prenesie aj na kategóriu textilných výrobkov, za ktoré budú zodpovedať výrobcovia financujúc ich po ukončení životnosti prostredníctvom OZV.


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Môže VZN zakázať umiestnenie zariadenia na spracovanie odpadu? (PRÁVNY POHĽAD)

Môže VZN zakázať umiestnenie zariadenia na spracovanie odpadu? (PRÁVNY POHĽAD)

Mestá a obce môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) upravujúce práva a povinností rôznych subjektov. Ján Ščerba a Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzujú právny prípad.

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Oslovili sme päť slovenských miest, ktoré za vlaňajšok vykázali viac vytriedeného odpadu. Zaujímalo nás, akým opatreniam to pripisujú.

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Samospráv sme sa pýtali, čím si vysvetľujú pokles v triedení odpadu. Zálohovanie nie je jediná príčina, zhodujú sa.