NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 14. - 20. 11. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 14. - 20. 11. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 14.11.2022

Verejná správa

LP/2022/765 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

SAŽP
Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

OP KŽP
Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 17., 21., 32., 43., 56., 58., 62., 67. a 72. výzvy

Médiá

Komentár. Je to ticho pred hmlou. ISOH vyvoláva viac rozpakov než očakávaní | Odpady-portal.sk | Pred zavádzaním kľúčovej zmeny by to nemalo vyzerať takto.

Plastov v riekach je pravdepodobne viac, ako sa odhadovalo. Vedci odhalili nedostatky v monitorovaní | Odpady-portal.sk | Pri výpočtoch objemov plastového odpadu, ktorý sa presúva riečnymi tokmi, nestačí vyhodnocovať pozorovania vodnej hladiny.

Čipy na kontajneroch v Trnave by mali predchádzať odpadovej turistike | TASR | Systém nevyžaduje manuálnu registráciu, nových užívateľov je možné priradiť na diaľku a okamžite im aktivovať prístup ku konkrétnym nádobám a stojiskám.

Veľkú spaľovňu odpadov chcú finančníci stavať v Šali už dlhšie. Teraz mestu pridávajú aj chýbajúce kúpalisko | Dennikn.sk | Česko-slovenská finančná skupina Wood & Company plánuje v Šali obnoviť kúpalisko, chce si tak nakloniť mesto aj pre vybudovanie tamojšej spaľovne odpadov na výrobu energií za vyše 120 miliónov eur.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 15.11.2022

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zálohovanie má podľa nového návrhu prevziať štát. Argumentácia predkladateľa nesedí | Odpady-portal.sk | Treba kontinuitu a právnu istotu, reaguje aktuálny správca zálohového systému.

Nová metóda efektívne premieňa splaškové kaly na bioplyn | Voda-portal.sk | Zvyšky po čistení odpadových vôd nachádzajú využitie v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Svidník chce vybudovať nájomné byty a pripraviť lokalitu na domy | TASR | V rámci odpadového hospodárstva sa mestu podľa primátorky podarilo znížiť množstvo komunálneho odpadu tak, že jednoducho šetrí aj na tom, že nevyváža odpad na skládku, ale zväčšuje mieru separácie.

Farmári ho kupujú v kamiónoch za päťnásobok: Reportáž z kompostárne, kde vedia robiť kompost | Euractiv.sk | Ponitrianske združenie obcí dnes vďaka fungujúcemu systému zbiera päťkrát viac bioodpadu, ako pôvodne plánovalo. V kompostárni každý rok vyrobí tisíce ton kompostu, no na uspokojenie záujmu by potrebovali vyrobiť trojnásobok.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Tomáš Machara - SCRAP-MARKET 916 23 Pobedim 429 | Zariadenie na zber odpadov – SCRAP-MARKET, Kočovce | Účelom prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie alebo zneškodnenie) inými osobami na inom mieste, v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktoré budú určené na zhodnotenie v autorizovaných spracovateľských zariadeniach.

Zámer | Tenarry Slovakia, s.r.o., Šenkvická cesta 15/C, 902 01 Pezinok, v. z. REMAS Servis s.r.o., Šaštínska 3, 841 04 Bratislava | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Tenarry Slovakia s.r.o. | Predmetom činnosti navrhovateľa je podľa výpisu z obchodného registra, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a iné druhy činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra. V súčasnej dobe je navrhovateľ prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov a spracovateľ (zhodnocovateľ) odpadu.

Zámer | DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava | Zhodnocovanie odpadov mobilným hrubotriedičom KEESTRACK K3 COMBO | Zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebnej sute a recyklátu mobilným zariadením v mieste ich vzniku. Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať mobilným hrubotriedičom KEESTRACK K3 COMBO.


MONITORING ODPADY | 16.11.2022

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Črtá sa cesta k nastaveniu ekomodulácie? Budajov rezort predložil návrh | Odpady-portal.sk | Výrobcov obalov a neobalových výrobkov čakajú nové povinnosti. Nastavenie systému ekomodulácie naberá o niečo jasnejšie kontúry. Poznáme podrobnosti.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná) | Odpady-portal.sk | Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Vykážu aj 90 % triedenia. Obce so zberňami sú pri čerpaní peňazí z Envirofondu vo výhode | Odpady-portal.sk | Výška príspevku z Environmentálneho fondu sa podľa zákona odvíja od toho, ako sa obci darí triediť odpad.

Všetky tri zberné dvory v Trenčíne budú vo štvrtok zatvorené | TASR | Zberné dvory na Soblahovskej a Zlatovskej ulici a v mestskej časti Sever budú Trenčanom k dispozícii opäť v piatok 18. novembra v bežnej prevádzke, uviedla Ságová.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | LIQUID RECYCLING, s.r.o. , Mlynská 1014/1B, 951 93 Topoľčianky | Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou | Účelom je vybudovanie zariadenia na zber odpadov zo železných a neželezných kovov. Zároveň sa v zariadení počíta aj s úpravou kovového odpadu, ktorá bude spočívať v strihaní, lisovaní a rozpaľovaní odpadov pre zmenšenie ich objemu pred ďalším nakladaním s ním.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.