To najdôležitejšie z odpadov za uplynulé dni | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 25.11.-27.11.2022

Verejná správa

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62., 54. a 3. výzva

Médiá

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín | Odpady-portal.sk | Systém podľa ministra Budaja čaká „nultý ročník,“ fungovať bude na dobrovoľnej báze.

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov | Odpady-portal.sk | Špecifickým materiálom, ktorého výroba z fosílnych surovín je uhlíkovo náročná, sú plasty, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj | Odpady-portal.sk | Obce pri výbere zvozových spoločností podľa ministra nemajú na výber.

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti | Odpady-portal.sk | Envirorezort plánuje cez zákon o IPKZ vykonať niekoľko dôležitých zmien v odpadovej legislatíve. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo ministerstvo navrhuje.

Envirorezort: Elektronizácia odpadu zefektívni výmenu informácií | TASR | Výhodou elektronickej komunikácie je podľa MŽP to, že podnikatelia môžu svoje podania zasielať cez elektronickú schránku, čím sa zvýši dostupnosť podania.

Zberný dvor Rača bude od decembra zatvorený, otvorí sa opäť v apríli | TASR | Od apríla do novembra tohto roka navštívilo zberný dvor Rača viac ako 3000 obyvateľov. Najčastejšie priniesli objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a stavebný odpad.

Trnava chce od januára zvýšiť poplatok za odpad o 30 centov za mesiac | TASR | Od roku 2020 sa v Trnave poplatok za odpad nezvyšoval, hoci sa zväčšil objem poskytovaných služieb.

Život v Piešťanoch má byť od nového roku drahší, vyššie majú byť poplatky za odpad aj miestne dane | SITA | V Piešťanoch plánuje samospráva od nového roku zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady, hore má ísť aj daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj a niektoré ďalšie miestne dane.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 28.11.2022

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Poplatky za skládkovanie nastavia po novom. Ministerstvo chce motivovať obce | Odpady-portal.sk | Samosprávy, ktoré s úpravou odpadov už začali alebo s ňou začnú v budúcom roku, nedostanú žiadnu motiváciu, upozorňuje odborník.

Evidenčné povinnosti sa majú zmeniť. MŽP vyčíslilo zníženie nákladov na administratívu | Odpady-portal.sk | Budajov rezort predstavil návrh novej vyhlášky. Keďže posúva termín spustenia ISOH-u, prispôsobuje tomu aj účinnosť predloženého právneho predpisu.

Komentár. Poslanec Taraba chce zoštátňovať. To je cesta k šafáreniu | Odpady-portal.sk | Odmietavý postoj k návrhu je zo strany envirorezortu veľmi správny.

Žiadajú dlhší odklad. Za rok MBÚ linky nepostavíme, varuje ZMOS | Odpady-portal.sk | Hrozí, že povoľovacie procesy budú trvať ešte dlhšie ako doposiaľ, upozorňujú zástupcovia miest a obcí.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Modra | Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Modra | Celková predpokladaná hodnota: 84 000,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | sEKO recyklačné centrum s.r.o. | Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa | Účelom zámeru je vybudovanie centra pre systém zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)a zhodnocovania stavebných odpadov. územie bude oplotené, čo zamedzí vstupu neoprávnených motorových vozidiel a osôb do areálu. lokalita sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od obce a je izolovaná od najbližšej zástavby.


MONITORING ODPADY | 29.11.2022

Verejná správa

LP/2022/813 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1255) | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Treba zmeniť hierarchiu odpadového hospodárstva. Britská organizácia ponúka riešenie | Odpady-portal.sk | Energetické zhodnocovanie odpadov by malo mať rovnakú dôležitosť ako recyklácia.

Výkupňa kovov nám zvyšuje príspevok z Envirofondu, ale má to aj negatíva, hovorí starosta | Odpady-portal.sk | Zákon znevýhodňuje ľudí, ktorí reálne triedia odpad, vysvetľuje starosta obce Boldog Peter Múčka.

Envirorezort neplánuje prehodnotiť dátum zavedenia úpravy odpadu | TASR | Minister životného prostredia Ján Budaj minulý týždeň oznámil posunutie zavedenia povinnosti mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu pre samosprávy z roku 2023 na 1. januára 2024.

V Liptovskom Mikuláši budú v rodinných domoch triediť odpad do vriec | TASR | V lokalitách s komplexnou bytovou výstavbou sa systém zberu
predmetných odpadov nemení.

Do Martina chcú zvážať odpad z deviatich okresov, má tu vyrásť závod na jeho spracovanie | Sme.sk | V Turčianskej kotline by mali spracovávať stotisíc ton odpadu ročne.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

Spoločnosť zaviedla na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výrobky a obaly od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu ich životného cyklu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.