NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 29. 12. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 29. 12. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 20.12.2022

Verejná správa

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 32. výzva

Médiá

Zálohované PET fľaše a plechovky prijíma 3 000 odberných miest | Odpady-portal.sk | Väčšinu siete tvoria menšie prevádzky, ktoré zriadili odberné miesta dobrovoľne.

Návrh evidenčnej vyhlášky má niekoľko slabín, jedna z nich sa týka nebezpečného odpadu | Odpady-portal.sk | Problémy sa netýkajú len lehôt, ale aj rozporu v znení dvoch nedávno predložených legislatívnych materiálov.

Na Slovensku sa vyzbieralo vyše 787 miliónov zálohovaných obalov | TASR | Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025. Tento cieľ budú podľa Morvai postupne musieť splniť všetky európske krajiny do roku 2029.

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie miestneho poplatku za odpady | SITA | Ročný poplatok pre fyzickú osobu, ktorý bol vo výške 39 eur, sa zvýši o deväť eur na sumu 48 eur.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 21.12.2022

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Aj v Pezinku zvyšujú poplatky za odpad v roku 2023 | Odpady-portal.sk | Domácnosti aj podnikatelia zaplatia od nového roku za komunálny odpad o desiatky percent viac ako doteraz.

Zostávajú papierové ohlásenia. Odborníčka vysvetľuje, čo znamená meškajúci ISOH | Odpady-portal.sk | Záujem firiem a obcí o špecializované informačné systémy pre odpady rastie, hovorí Martina Poláčková. Štát pri zavádzaní IT riešenia zlyháva.

Triedi ich väčšina ľudí, ale recyklujú sa málo. Nápojové kartóny potrebujú jasné ciele | Odpady-portal.sk | Slovensko v recyklácii nápojových kartónov výrazne zaostáva za zvyškom EÚ. Dá sa to zmeniť.

Skúmali, ako je znečistený zber BRKO a koľko ho končí v zmesovom odpade. Zberovka je spokojná | Odpady-portal.sk | Čistota vyzbieraného bioodpadu je podľa analýzy lepšia ako európsky priemer.

Odmena z Envirofondu za odpady? V Beluši vedia, ako na to | Odpady-portal.sk | Vďaka zavedeniu triedenia kuchynského odpadu z bytových domov si obecná pokladňa prilepšila o takmer 5-tisíc eur.

Bratislavské mestské časti vytriedili 3600 ton kuchynského bioodpadu | TASR | Tento druh odpadu triedi už viac ako 140.000 domácností.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Vrútky | Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Vrútky | Celková odhadovaná hodnota: 287 991,33 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Kremnica | Zabezpečenie skládky komunálnych odpadov | Celková predpokladaná hodnota: 80 000,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Bánovce nad Bebravou | KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou | Celková predpokladaná hodnota: 831 673,73 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 22.12.2022

Verejná správa

LP/2022/827 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) | Medzirezortné pripomienkové konanie

OP KŽP
Oznámenie o plánovanom uzavretí 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 a s tým súvisiaca zmena termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola

Médiá

Poplatok za komunálny odpad v Košiciach sa od nového roka nezmení | TASR | Vedenie mesta v polovici decembra navrhovalo zvýšenie paušálneho poplatku z 36,86 na 59,86 eura ročne a pri množstvovom zbere zo 160,16 na 228,80 eura, čo poslanci odmietli.

V Banskej Bystrici pribudlo sedem stojísk s polopodzemnými kontajnermi | TASR | Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v súčasnosti realizuje dva až trikrát týždenne, pri polopodzemných kontajneroch by to malo byť len raz za sedem dní.

Colný úrad zachytil nelegálnu prepravu odpadov na hraniciach | TASR | Odpad pochádzal z Talianska a smeroval do firmy v Dubnici nad Váhom, ktorá upravuje rôzne typy odpadov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Európsky parlament sumarizuje svoje aktivity pre obmedzovanie vzniku potravinového odpadu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Envirorezort pôvodne navrhoval, aby novela nadobudla účinnosť už od mája. Termín posunuli.