To najdôležitejšie z odpadov za uplynulý týždeň | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 1. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 1. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 16.01.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Slnko už rozložilo pätinu celkového objemu plastov v oceáne, tvrdia vedci | Odpady-portal.sk | Ultrafialové žiarenie degraduje plastový odpad na nanočastice a zlúčeniny, ktorých vplyv na životné prostredie nie je zatiaľ dostatočne preskúmaný.

Pozvánka: Výklad legislatívy od 1.1.2023 a podanie Ohlásenia za rok 2022... | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Inisoft pozýva na webinár: Výklad legislatívy od 1.1.2023 a podanie Ohlásenia za rok 2022 z ENVITA Odpady pre obce a mestá.

Pozvánka na školenia: Evidovanie odpadov a vytvorenie ohlásenia za rok 2022 | Odpady-portal.sk | Školenia sa uskutočnia v priebehu januára a februára 2023.

Na dne Stredozemného mora je dnes trikrát viac mikroplastov ako pred dvadsiatimi rokmi | Voda-portal.sk | Vedci zistili, že plastové častice uložené v sedimentoch na morskom dne ďalej nedegradujú.

JAVYS vlani kontrolovalo 47 inšpekcií, nedostatky nenašli | TASR | JAVYS zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky.

Európski audítori: Množstvo nebezpečného odpadu v EÚ stále narastá | TASR | Nezákonné obchodovanie a vytváranie nezákonných skládok s nebezpečným odpadom je podľa EDA stále lukratívnym biznisom.

Ľudia robia pri triedení odpadu stále chyby | RTVS | Problémy robí najmä zber plastov.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | L-METALL sro., Hlinická 1319, 014 01 Bytča | Zberňa a výkupňa odpadov, Bytča | Vybudovanie a prevádzkovanie zberne a výkupne odpadov, na zber a krátkodobé zhromažďovanie odpadov. Vykúpené odpady sú určené na zhodnocovanie recykláciou

Zámer | MERKADO s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava | Rozšírenie zberu odpadov o odpady zo železných a neželezných kovov, Hradská ul., Bratislava – Vrakuňa | Účelom navrhovanej činnosti je rozšíriť zber odpadov v existujúcom povolenom zariadení na zber odpadov o nové druhy odpadov, pričom zariadenie na zber odpadov bude sprostredkovane prispievať k lepšej kvalite života občanov mestskej časti Vrakuňa a stane sa potrebnou súčasťou riešenia problémov odpadového hospodárstva prostredníctvom presadzovania lepších, hospodárnejších a environmentálne prijateľnejších foriem nakladania s odpadom - rozšíri separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek o železné a neželezné kovy.


MONITORING ODPADY | 17.01.2023

Verejná správa

MŽP SR
Minister Budaj: Zabezpečenie odpadu vo Vysokých Tatrách prináša výsledky

Médiá

Nebezpečných odpadov pribúda, problémom sú aj diery v štatistike. Aj v prípade Slovenska | Odpady-portal.sk | Najvhodnejšími spôsobmi nakladania s nebezpečným odpadom sú recyklácia a energetické zhodnotenie. V EÚ sa však stále zneškodňuje viac než 50 % nebezpečného odpadu, hovoria audítori.

Vyzbieral sa zlomok z potenciálneho množstva, hovoria ministerskí analytici o bioodpade | Odpady-portal.sk | Za príklad dávajú dve mestá s vysoko nadpriemernou úrovňou triedenia.

Povinnosť evidencie odpadu cez ISOH platí od 1. januára 2023 (PRÁVNY POHĽAD) | Odpady-portal.sk | Táto povinnosť mala byť pôvodne účinná od 1. 1. 2021, kedy bolo pôvodne plánované spustenie všetkých funkcionalít ISOH. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland exkluzívne pre Odpady-portal.sk.

V Handlovej minulý rok vytriedili 1500 kilogramov použitého oleja | TASR | Jeden obyvateľ dokázal vyseparovať za rok 1,3 kilogramu tejto suroviny.

Nitrania vlani odovzdali tisícky kilogramov kuchynských olejov | TASR | Mesto na jeho zber využíva sivé 120-litrové nádoby.

V Hontianskych Tesároch plánujú závod na zhodnotenie odpadu | TASR | Investor predpokladá začiatok výstavby na začiatok roku 2024 a ukončenie do dvoch rokov s tým, že celá prevádzka by mohla začať fungovať v polovici roku 2027.

Z drevených ohrádok odviezlo OLO vyše 22.000 vianočných stromčekov | TASR | Okrem apelu, aby obyvatelia dávali do ohrádok len riadne odzdobené živé stromčeky, ich OLO vyzýva, aby v maximálnej možnej miere tieto ohrádky vo svojej mestskej časti využívali.

Majú dosť zbytočného odpadu. Poslanci z Prievidze žiadajú ministerstvo, aby konalo | Sme.sk | Obaly sú z papiera aj plastu. Ťažko sa separujú.

V okrese Poprad pribudne viac stojísk a nádob na odpad zabezpečených pred medveďmi | SITA | Vo Vysokých Tatrách opatrenia pomohli.

Európsky parlament prijal rokovaciu pozíciu k zmene zákona o preprave odpadov v Únii a mimo nej | TASR | V prijatom texte poslanci podporujú výslovný zákaz prepravy všetkých odpadov určených na zneškodnenie v rámci Únie, okrem povolených a opodstatnených prípadov.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Stupava | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu 2023 | Celková predpokladaná hodnota: 188 265,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Bánovce nad Bebravou | KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou | Celková predpokladaná hodnota: 831 673,73 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Univerzitná nemocnica Martin | Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 158 840,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Zámutov | Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Zámutov | Celková predpokladaná hodnota: 70 000,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Radzovce | Zber a likvidácia odpadov v obci Radzovce | Celková predpokladaná hodnota: 207 600,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie | Skládka odpadov Rajec – Šuja, Nová kazeta na ukladanie odpadu, Uzatvorenie a rekultivácia skládky | Celková predpokladaná hodnota: 362 848,22 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Hlohovec | Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v roku 2023 | Celková predpokladaná hodnota: 164 680,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Likvidácia odpadov – rok 2023 | Celková predpokladaná hodnota: 109 340,98 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská časť Bratislava - Petržalka | Odpadové vrecia a sáčky | Celková predpokladaná hodnota: 13 691,17 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | JMZ Trade s.r.o., Dubnická 1721/48, 972 01 Bojnice | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovača, spoločnosťou JMZ Trade s.r.o. na adrese Továrenská 1584/23, 956 33 Chynorany, ďalej na území Slovenskej republiky, čiže v rôznych spoločnostiach a na zberných dvoroch miest a obcí /pre zvýšenie efektivity zhodnotenia biologického odpadu v mieste jeho vzniku/.

Zámer | REKAT SK, s.r.o., Závodská cesta 2943/42, 010 01 Žilina | Zber, výkup autobatérií, katalyzátorov a recyklácia katalyzátorov | Pokračovanie v prevádzkovaní zariadenia na zber, výkup autobatérií, katalyzátorov a recyklácia katalyzátorov.


MONITORING ODPADY | 18.01.2023

Verejná správa

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 3. výzva

Médiá

Mení sa ročné ohlásenie? Aké sú časté chyby pri vypĺňaní? Odborníčka vysvetľuje | Odpady-portal.sk | Ak sa rozbehne priebežná evidencia cez ISOH, sumárne ročné ohlásenie stratí zmysel, vysvetľuje Zuzana Balková.

Môžu mať problém. Štáty bez zálohových systémov narážajú na nové prísne ciele eurokomisie | Odpady-portal.sk | Európska komisia predstavila koncom minulého roka návrh ambiciózneho nariadenia o obaloch. Tlačí v ňom na novú povinnosť, ktorá môže viacerým krajinám zmariť už realizované investície.

MŽP súhlasí s výstavbou šalianskeho Centra cirkulárnej ekonomiky | TASR | Investíciu v hodnote približne 120 miliónov eur chce realizovať spoločnosť ewia, a. s., ktorá bola založená koncom roka 2018.

Do súťaže Ekologický čin roka je možné prihlásiť sa do konca februára | TASR | Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré boli zrealizované minulý rok.

Týždenný EKO výber: Vieme, ako vyzerá najodolnejšia stanička s odpadom voči medveďom | Aktuality.sk | Zabezpečovanie odpadu pred medveďom funguje, v Tatrách zaznamenali pokles hlásení o výskyte medveďa v intraviláne.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 19.01.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zálohovanie PET fliaš spustia aj v Škótsku. Ozývajú sa nespokojné zberovky aj obchodníci | Odpady-portal.sk | Škótsko má tento rok zaviesť zálohovanie nápojových obalov. Miera vytriedenia plastových fliaš vo Veľkej Británii pritom dosahuje 75 %.

Energia z odpadu: Štandardný postup, do ktorého treba Slovensko prinútiť | Trend.sk | Kým iné krajiny majú desiatky až stovky zariadení, ktoré dokážu premeniť odpad na teplo a elektrickú energiu, na Slovensku sú len dve.

JAVYS zachytila vlani vyše tony neznámych rádioaktívnych materiálov | TASR | Spoločnosť prevzala vlani aj historické nepoužívané inštitucionálne rádioaktívne materiály, ktoré dlhodobo predstavovali rádioaktívnu záťaž, zo štátnych zdravotníckych a ostatných štátnych zariadení.

V Prešovskom kraji môžu záujemcovia získať zdroje na enviro projekty | TASR | Lehota na predkladanie žiadostí v rámci výzvy je stanovená do 31. marca a ich vyhodnotenie sa predpokladá v júni.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Závada | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada | Celková odhadovaná hodnota: 278 438,33 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 71 911,50 EUR bez DPH.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

Spoločnosť zaviedla na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výrobky a obaly od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu ich životného cyklu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.