Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Povinnosť evidencie odpadu cez ISOH platí od 1. januára 2023 (PRÁVNY POHĽAD)

Táto povinnosť mala byť pôvodne účinná od 1. 1. 2021, kedy bolo pôvodne plánované spustenie všetkých funkcionalít ISOH. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland exkluzívne pre Odpady-portal.sk.

Povinnosť evidencie odpadu cez ISOH platí od 1. 1. 2023

Foto: Odpady-portal.sk | Canva License | snímka obrazovky www.isoh.gov.sk

  • Publicistika |  17.01.2023 |  Mgr. Sylvia Berová, Mgr. Mária Sadloňová

Hoci bol avizovaný odklad povinnosti viesť evidenciu odpadov cez ISOH na rok 2024, k formálnemu odkladu zatiaľ nedošlo a táto povinnosť platí od 1. 1. 2023, a to aj napriek tomu, že ISOH na to nie je pripravený.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bol zriadený informačný systém odpadového hospodárstva1 („ISOH“), ktorý spravuje Ministerstvo životného prostredia SR („MŽP“). Cieľom ISOH je pomôcť k zefektívneniu a sprehľadneniu tokov odpadov v systémoch zberu, oddeleného zberu a spätného zberu odpadov, taktiež má umožniť vysledovanie materiálového toku odpadu od jeho vzniku až po konečné spracovanie.

V tejto súvislosti bola do zákona o odpadoch zakotvená povinnosť vykonávať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť o nakladaní s odpadom elektronicky, a to prostredníctvom ISOH. Táto povinnosť mala byť pôvodne účinná od 1. 1. 2021, kedy bolo pôvodne plánované spustenie všetkých funkcionalít ISOH. Nakoľko však ISOH nebol na elektronické plnenie tejto povinnosti pripravený, došlo k opakovanému odkladu tejto povinnosti. Najprv došlo k posunu na 1. 1. 20222 a následne na termín 1. 1. 20233.

Aj napriek tomu, že niektoré funkcie ISOH momentálne fungujú, na evidenciu odpadov v plnom rozsahu ISOH stále nie je pripravený a podľa vyjadrení MŽP nie je možnosť evidencie odpadov do ISOH zapracovaná. Sám minister životného prostredia uviedol, že: „Ten veľký reformný skok nemôžeme urobiť skôr ako od 1. januára 2024.“4

INISOFT

S ohľadom na nepripravenosť systému mali byť elektronická evidencia a ohlasovanie odpadov posunuté na 1. 1. 2024, a to prostredníctvom prijatia nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorého znenie bolo Národnou radou SR schválené dňa 20. 12. 20225.

Avšak dňa 2. 1. 2023 prezidentka Slovenskej republiky vetovala zákon o ochrane ovzdušia, a to z dôvodov nevzťahujúcich sa k elektronickej evidencii odpadov. Táto skutočnosť však spôsobila to, že povinnosť elektronickej evidencie a ohlasovania odpadov je právne účinná dňom 1. 1. 2023, a to aj napriek tomu, že ju povinné subjekty nemôžu vykonať, lebo túto funkcionalitu ISOH nepozná a neumožňuje.

Zákon o odpadoch pre prípad neplnenia evidenčnej a ohlasovacej povinnosti elektronicky prostredníctvom ISOH stanovuje finančnú sankciu - pokutu od 500 eur do 50 000 eur.

Dostali sme sa teda do situácie, kedy zákon zakotvuje povinnosť a s jej nedodržaním spája sankcionovanie, ale reálne je splnenie tejto zákonnej povinnosti zo strany povinných osôb nemožné.

Podľa článku 1 ods. 1 Ústavy SR je Slovenská republika právny štát. Ústavný súd SR judikoval, že „právo určite nesmie požadovať nemožné“6. V tejto súvislosti Ústavný súd SR uviedol, že zákaz požadovať od subjektov práva nemožné je klasickou zložkou právneho štátu, v dôsledku čoho je zákonná požiadavka, ktorú nie je možné splniť, protiústavná.7

S ohľadom na skutočnosť, že povinnosť vykonať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky cez ISOH momentálne nie je možné splniť, prípadné uloženie sankcie za nesplnenie tejto povinnosti od 1. 1. 2023 by bolo v rozpore s Ústavou SR a bolo by možné sa voči nej účinne brániť.


1 Prostredníctvom zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní, ktorým sa do zákona o odpadoch zakotvil § 103 upravujúci ISOH.
2 Zákonom č. 285/2020 Z. z.
3 Zákonom č. 430/2021 Z. z.
4https://www.odpady-portal.sk/Dokument/107136/isoh-spustenie-termin.aspx.
5https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522850.
6 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 13/2012. Pozri aj nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. PL. ÚS 38/04.
7 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 67/07.

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Mgr. Mária Sadloňová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk18.01.2023 (08:33)
    trápi to niekoho? takúto situáciu sme mali aj so zákazom skládkovania odpadov v rok 2021. 28 dní platil stav kedy sa oficiálne 20 03 01 nemohol na skládku prijímať. až koncom januára to vo vyhláške "vyladili". toto kocúrkovo by už mohlo skončiť, ideálne skôr ako v septembri.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.