NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 3. - 4. 4. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 3. - 4. 4. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 29.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Správne pre planétu, správne pre ľudí, správne pre vás | TASR | Lidl zverejnil svoju štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti.

Na životné prostredie či kultúru pôjde 44 miliónov eur | TASR | Prvá výzva z programu Interreg NEXT Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina bude vypísaná v máji tohto roka.

Producent plastových výliskov pri košickom letisku rozširuje výrobu | TASR | Finálne produkty sú určené pre odvetvia námornej bezpečnosti, medicínskych prístrojov, elektrotechniky, transportu, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a obrany.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Bžany | Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany“

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 30.03.2023

Verejná správa

OP KŽP
Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 77. výzvu zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – 79. a 80. výzva

MŽP SR
Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

Médiá

Biologicky rozložiteľné produkty. Účinná reklama alebo cesta k životu bez odpadu? | Odpady-portal.sk | Testovali výrobky označované ako kompostovateľné a v prírode rozložiteľné. Výsledky ukázali, že tomu tak často nie je.

Odolá zveri a zníži potrebu vývozov. Kontajner so spodným výsypom je drahší, ale prináša výhody | Odpady-portal.sk | Výrobca dokáže takýto kontajner „ušiť“ priamo na mieru zákazníkovi.

Dudinčania vlani vyzbierali 645 ton bioodpadu, viac ako v roku 2021 | TASR | Primátor tvrdí, že triedeniu takéhoto odpadu venuje mesto pozornosť. Pravidelne raz za pol roka vydávajú informačnú brožúru pre občanov.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Prievidza | Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Hlavné mesto SR Bratislava | Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 1 985 929,41 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Bánovce nad Bebravou | Technika a kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou | Celková odhadovaná hodnota: 104 613,33 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | LZ-STAV s.r.o., Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov | Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom | Účelom navrhovanej činnosti je materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením v mieste jej vzniku.

Zámer | VAŠI, s. r. o., Kráľová pri Senci 465, 900 50 Kráľová pri Senci | Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel | Účelom predloženého zámeru je zriadenie autorizovanej prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel technológiou postupnej selektívnej demontáže za účelom opätovného použitia častí a súčiastok starých vozidiel a zabezpečenia zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel.


MONITORING ODPADY | 31.03.-02.04.2023

Verejná správa

MŽP SR
O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

Médiá

Treba zmeniť zákon, štatistiky o triedení odpadu sú skreslené, tvrdí ministerstvo | Odpady-portal.sk | Novelou poplatkového zákona chce rezort tiež okresať administratívnu záťaž miest a obcí. Pýtali sme sa na podrobnosti.

Záujem bol veľký, hovorí MŽP a pridáva eurofondy na recykláciu aj úpravu odpadu | Odpady-portal.sk | Celková finančná alokácia sa takmer zdvojnásobila.

Môže byť plastový priemysel skutočne udržateľný? Len recyklovať nestačí | Odpady-portal.sk | Obehové hospodárstvo plastov je docieliteľné, no bez zmien to podľa vedcov nepôjde.

Množstvo komunálneho odpadu vzrástlo v roku 2021 na 496 kíl na človeka | TASR | Za posledných desať rokov vzrástla produkcia komunálneho odpadu na Slovensku takmer o dve tretiny, zatiaľ čo v Európskej únii o necelých desať percent.

Zapojíte sa? Žilina vyhlásila kampaň Čisté mesto | TASR | Pokiaľ si neuvedomíme, že verejný priestor slúži nám všetkým a musíme sa oň pravidelne starať, neporiadok tu bude vždy, skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Recykláciou textilu a výrobou ľadviniek sa v Sliači venujú ekológii | TASR | Poukazovať chcú aj na šírenie osvety v oblasti znečisťovania prírody a podporovať aktivity, ktoré sa venujú ekológii.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát | Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu | Celková predpokladaná hodnota: 85 133,33 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Nakladanie s odpadom pochádzajúcimi od občanov | Celková predpokladaná hodnota: 86 590,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa | Zhodnocovanie plastových odpadov vo Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 1 (VKB1) a Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 3 (VKB3) v divíznom závode Koksovňa v množstve celkového objemu uhoľnej vsádzky. Uvedené množstvo upraveného plastového odpadu nahradí časť vstupných surovín pochádzajúcich z fosílnych zdroja (uhlie). Zmena navrhovanej činnosti nebude mať za následok zmenu výstupu z procesu koksárne ani jeho zmenu jeho množstva.


MONITORING ODPADY | 03.04.2023

Verejná správa

OP KŽP
Nová verzia Kritérií pre výber projektov – 2.4.

Médiá

Projekt odstránenia PCB látok na Zemplíne vstúpil do ďalšej etapy. MŽP sľubuje analýzu | Odpady-portal.sk | Cieľom druhej etapy je vyčistiť rokliny a zabezpečiť čistenie vytekajúcej vody. MŽP zase sľubuje veľkú analýzu vplyvov na zdravie miestnych obyvateľov. Posledná takáto analýza vznikla pred vyše 20 rokmi.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému v apríli 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Oddelili bavlnu od polyesteru. Črtá sa efektívna recyklácia textilu? | Odpady-portal.sk | Výskumníkom zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne sa podarilo pomocou enzýmov oddeliť bavlnu a polyester zo zmesovej tkaniny. Dúfajú, že ich zistenia povedú k efektívnejšiemu spôsobu recyklácie materiálov a redukcii textilného odpadu.

Ktoré krajiny najviac znečisťujú oceány plastovým odpadom? | SITA | Na svete sa každoročne vyprodukujú milióny metrických ton plastov. Polovica z plastového odpadu sa pritom v súčasnosti recykluje, spaľuje alebo je vyhodená na skládky, veľká časť z neho však končí aj v našich oceánoch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X