To najdôležitejšie z odpadov za uplynulý týždeň | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 3. - 4. 4. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 3. - 4. 4. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 29.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Správne pre planétu, správne pre ľudí, správne pre vás | TASR | Lidl zverejnil svoju štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti.

Na životné prostredie či kultúru pôjde 44 miliónov eur | TASR | Prvá výzva z programu Interreg NEXT Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina bude vypísaná v máji tohto roka.

Producent plastových výliskov pri košickom letisku rozširuje výrobu | TASR | Finálne produkty sú určené pre odvetvia námornej bezpečnosti, medicínskych prístrojov, elektrotechniky, transportu, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a obrany.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Bžany | Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany“

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 30.03.2023

Verejná správa

OP KŽP
Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 77. výzvu zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – 79. a 80. výzva

MŽP SR
Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

Médiá

Biologicky rozložiteľné produkty. Účinná reklama alebo cesta k životu bez odpadu? | Odpady-portal.sk | Testovali výrobky označované ako kompostovateľné a v prírode rozložiteľné. Výsledky ukázali, že tomu tak často nie je.

Odolá zveri a zníži potrebu vývozov. Kontajner so spodným výsypom je drahší, ale prináša výhody | Odpady-portal.sk | Výrobca dokáže takýto kontajner „ušiť“ priamo na mieru zákazníkovi.

Dudinčania vlani vyzbierali 645 ton bioodpadu, viac ako v roku 2021 | TASR | Primátor tvrdí, že triedeniu takéhoto odpadu venuje mesto pozornosť. Pravidelne raz za pol roka vydávajú informačnú brožúru pre občanov.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Prievidza | Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Hlavné mesto SR Bratislava | Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 1 985 929,41 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Bánovce nad Bebravou | Technika a kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou | Celková odhadovaná hodnota: 104 613,33 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | LZ-STAV s.r.o., Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov | Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom | Účelom navrhovanej činnosti je materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením v mieste jej vzniku.

Zámer | VAŠI, s. r. o., Kráľová pri Senci 465, 900 50 Kráľová pri Senci | Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel | Účelom predloženého zámeru je zriadenie autorizovanej prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel technológiou postupnej selektívnej demontáže za účelom opätovného použitia častí a súčiastok starých vozidiel a zabezpečenia zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel.


MONITORING ODPADY | 31.03.-02.04.2023

Verejná správa

MŽP SR
O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

Médiá

Treba zmeniť zákon, štatistiky o triedení odpadu sú skreslené, tvrdí ministerstvo | Odpady-portal.sk | Novelou poplatkového zákona chce rezort tiež okresať administratívnu záťaž miest a obcí. Pýtali sme sa na podrobnosti.

Záujem bol veľký, hovorí MŽP a pridáva eurofondy na recykláciu aj úpravu odpadu | Odpady-portal.sk | Celková finančná alokácia sa takmer zdvojnásobila.

Môže byť plastový priemysel skutočne udržateľný? Len recyklovať nestačí | Odpady-portal.sk | Obehové hospodárstvo plastov je docieliteľné, no bez zmien to podľa vedcov nepôjde.

Množstvo komunálneho odpadu vzrástlo v roku 2021 na 496 kíl na človeka | TASR | Za posledných desať rokov vzrástla produkcia komunálneho odpadu na Slovensku takmer o dve tretiny, zatiaľ čo v Európskej únii o necelých desať percent.

Zapojíte sa? Žilina vyhlásila kampaň Čisté mesto | TASR | Pokiaľ si neuvedomíme, že verejný priestor slúži nám všetkým a musíme sa oň pravidelne starať, neporiadok tu bude vždy, skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Recykláciou textilu a výrobou ľadviniek sa v Sliači venujú ekológii | TASR | Poukazovať chcú aj na šírenie osvety v oblasti znečisťovania prírody a podporovať aktivity, ktoré sa venujú ekológii.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát | Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu | Celková predpokladaná hodnota: 85 133,33 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Nakladanie s odpadom pochádzajúcimi od občanov | Celková predpokladaná hodnota: 86 590,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa | Zhodnocovanie plastových odpadov vo Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 1 (VKB1) a Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 3 (VKB3) v divíznom závode Koksovňa v množstve celkového objemu uhoľnej vsádzky. Uvedené množstvo upraveného plastového odpadu nahradí časť vstupných surovín pochádzajúcich z fosílnych zdroja (uhlie). Zmena navrhovanej činnosti nebude mať za následok zmenu výstupu z procesu koksárne ani jeho zmenu jeho množstva.


MONITORING ODPADY | 03.04.2023

Verejná správa

OP KŽP
Nová verzia Kritérií pre výber projektov – 2.4.

Médiá

Projekt odstránenia PCB látok na Zemplíne vstúpil do ďalšej etapy. MŽP sľubuje analýzu | Odpady-portal.sk | Cieľom druhej etapy je vyčistiť rokliny a zabezpečiť čistenie vytekajúcej vody. MŽP zase sľubuje veľkú analýzu vplyvov na zdravie miestnych obyvateľov. Posledná takáto analýza vznikla pred vyše 20 rokmi.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému v apríli 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Oddelili bavlnu od polyesteru. Črtá sa efektívna recyklácia textilu? | Odpady-portal.sk | Výskumníkom zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne sa podarilo pomocou enzýmov oddeliť bavlnu a polyester zo zmesovej tkaniny. Dúfajú, že ich zistenia povedú k efektívnejšiemu spôsobu recyklácie materiálov a redukcii textilného odpadu.

Ktoré krajiny najviac znečisťujú oceány plastovým odpadom? | SITA | Na svete sa každoročne vyprodukujú milióny metrických ton plastov. Polovica z plastového odpadu sa pritom v súčasnosti recykluje, spaľuje alebo je vyhodená na skládky, veľká časť z neho však končí aj v našich oceánoch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ZOP: Nestačí upratať po Budajovi, odpady sa musia začať riešiť koncepčne

ZOP: Nestačí upratať po Budajovi, odpady sa musia začať riešiť koncepčne

Pre nekompetentnosť politických nominantov v kresle ministra chýba elementárna technická infraštruktúra pre odpady, tvrdí Ján Chovanec zo Zväzu odpadového priemyslu.

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Podľa amerického vedca je najvýhodnejšou metódou predchádzania vzniku potravinového odpadu takzvaná dynamická cenotvorba.

Obalové nariadenie zdraží výrobky. Expertka hodnotí návrh novej legislatívy

Obalové nariadenie zdraží výrobky. Expertka hodnotí návrh novej legislatívy

Nové pripravované nariadenie o obaloch a odpade z obalov spôsobuje subjektom v odvetví veľké investičné neistoty, uviedla šéfka združenia SYBA.