NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Názor. Ukončí sa triedený zber v obciach od 1. mája 2023?

OZV RECYKLOGROUP niektorým zberovým spoločnostiam prestala preplácať náklady za výkon triedeného zberu, píše prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec.

Peter Krasnec

Peter Krasnec / Foto: Odpady-portal.sk

Poslednú dobu sme svedkami toho, že v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalov a s ňou spojenej finančnej podpore triedeného zberu nastáva problém s preplácaním výkonov zberu a následného spracovania druhotných surovín zo strany OZV.

Netýka sa to všetkých OZV, väčšina z nich si svoje povinnosti plní, no dlhšiu dobu sa tento problém týka OZV RECYKLOGROUP, a.s. Tá niektorým zberovým spoločnostiam prestala preplácať náklady za výkon triedeného zberu už minulý rok, niektorým prestala platiť až tento rok.

Podľa našich informácií pohľadávky, ktoré majú zberové spoločnosti voči OZV RECYKLOGROUP, a.s. sa šplhajú do výšky niekoľko stotisíc eur a týka sa niekoľko desiatok obcí, v ktorých žije a triedi odpady niekoľko desiatok tisíc obyvateľov.

Naviac, podľa dostupných informácií výrobcovia stále platia do OZV RECYKLOGROUP, a.s. poplatky, ktoré by mali slúžiť na podporu triedeného zberu odpadov v obciach. Kde sú tieto poplatky a kam idú, netušíme, nakoľko do podpory triedeného zberu nesmerujú. Pohľadávky tak narastajú každý mesiac a vzhľadom na fakt, že daná OZV nevlastní temer žiadny majetok, je viac ako isté, že pohľadávky budú nevymožiteľné.

Čo z toho vyplýva? Jedine dať pohľadávku na vymáhanie právnikom (čo väčšina zberových spoločností už urobila), no keďže daná pohľadávka je v podstate nevymožiteľná, nič iné neostáva zberovým spoločnostiam len zastaviť výkon triedeného zberu obalov a neobalov na obciach, ktorých sa to týka. Nie je totiž donekonečna možné vykonávať činnosť, za ktorú nemáte zaplatené, nakoľko pohľadávky narastajú každý mesiac.

Druhá vec je, že pokiaľ si daná OZV nebude plniť svoje záväzky – a to je plne v kompetencii MŽP SR – treba čo najskôr zrušiť autorizáciu OZV RECYKLOGROUP, a.s., aby výrobcovia mohli prejsť pod inú OZV a tie mali dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov triedeného zberu v obciach, ktoré pokrýva OZV RECYKLOGROUP, a.s.

Bez týchto skutočností hrozí, že od 1.mája 2023 sa prestane vykonávať zber triedených odpadov z obalov a neobalov na obciach, ktorých sa to týka, nakoľko zo strany zberových spoločností už nie je možné tolerovať narastanie nezaplatených faktúr zo strany OZV RECYKLOGROUP, a.s. 

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

V súvislosti s vyššie uvedeným preto apelujeme na predstaviteľov MŽP SR, aby zamedzilo stavu, kedy sa nebude vyvážať triedený zber na dotknutých obciach a zároveň čo najrýchlejšie v spolupráci s KC Obaly a zberovými spoločnosťami pripravila mechanizmus do budúcnosti ak náhodou niektorá s OZV nebude schopná plniť svoje povinnosti.

A odkaz zberových spoločností pre OZV RECYKLOGROUP, a.s.? Buď nech si OZV plní svoje povinnosti v zmysle zákona o odpadoch alebo nech na trhu prestane pôsobiť. Nie je totiž možné, aby väčšina hráčov, ktorí si plnia poctivo svoje povinnosti, doplácali na niekoho, kto podľa nášho názoru porušuje princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X