NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Taraba opäť skúša otvoriť zákon o zálohovaní. Správca by mal mať nové povinnosti, navrhuje

Pokus o zoštátnenie systému poslancovi nevyšiel. Zjemnenou verziou má byť uloženie nových povinností správcovi zálohového systému. Taraba si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti.

zálohovanie

Foto: Odpady-portal.sk

  • Aktuality |  17.04.2023 |  Diana Motúzová

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba opäť skúša novelizovať zákon o zálohovaní. Po tom, ako nevyšiel jeho pokus o zoštátnenie systému, najnovšie spolu s nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák navrhujú ďalšiu novelizáciu zákona (odkaz na celý návrh nájdete v závere článku), ktorá by v tomto prípade ukladala nové povinnosti správcovi zálohového systému. V roli akéhosi pomyselného rozhodcu má pritom vystupovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Vlani v novembri T. Taraba predložil na rokovanie NR SR návrh novely zákona, podľa ktorého by mal zálohovanie jednorazových obalov na nápoje prevziať štát. O návrhu sme podrobne informovali v tomto článku.

„Nakoľko neexistuje žiadny racionálny dôvod, aby finančné zdroje, ktoré pramenia z nízkej miery návratnosti obalov, zostávali v rukách súkromnej spoločnosti, keďže ide o finančné prostriedky získané od občanov SR, je potrebné, aby uvedené nevyplatené peniaze zo záloh nezostávali súkromnej spoločnosti, ale boli použité štátom na ochranu životného prostredia a zabezpečenie ostatných, najmä sociálnych, potrieb občanov SR,“ dôvodil v tom čase nezaradený poslanec.

O návrhu rokovali poslanci NR SR na decembrovej schôdzi parlamentu, avšak dali mu stopku hneď v prvom čítaní. Za posunutie návrhu zákona do druhého čítania hlasovali takmer výlučne tarabovci a ďalší nezaradení poslanci, ako aj R. Tabák, ktorá však v tom čase ešte patrila do klubu Sme rodina.

Opäť chcú zasiahnuť do zálohovania

Po neúspechu so zoštátnením systému skúšajú zasiahnuť do systému zálohovania znovu. Taraba tvrdí, že cieľom je zlepšenie transparentnosti zákona voči výrobcom a distribútorom obalov, ktorým nebola schválená žiadosť o uzavretie zmluvy so správcom formou kontroly z ministerstva.

Zároveň navrhuje zaviesť povinnosť správcu zverejňovať všetky podpísané zmluvy s výrobcami a distribútormi obalov na webovom sídle.

„Aktuálne nie sú verejne dostupné informácie, ktorí výrobcovia a distribútori obalov majú uzatvorené zmluvy so správcom a v akej podobe. Novela sprístupní všetky tieto zmluvy širokej verejnosti k nahliadnutiu na webovom sídle správcu. Zavádza sa v rámci transparentnosti aj povinná kontrola všetkých neschválených žiadostí o uzavretie zmluvy medzi správcom a výrobcom, distribútorom obalov,“ konštatujú poslanci v dôvodovej správe.

Navrhujú rozšíriť povinnosti správcu

V súčasnosti má správca zálohového systému povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle informácie pre konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu z jednorazových obalov na nápoje, oznam o ukončení uvádzania na trh a predaja nápoja v zálohovanom jednorazovom obale, ako aj údaje z informačného systému zálohovania v agregovanej podobe každoročne do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.

Tarabovci navrhujú, aby správca zverejňoval aj všetky uzatvorené zmluvy s výrobcami a distribútormi obalov do 14 dní od ich platnosti, ako aj všetky neschválené žiadosti od výrobcov a distribútorov obalov s odôvodnením ich neschválenia do 14 dní od ich neschválenia.

„Zámerom navrhovanej úpravy je zvýšenie transparentnosti a práv výrobcov obalov a distribútorov obalov, nakoľko zákon nedáva výrobcom obalov a distribútorom obalov podľa tohto zákona žiadnu možnosť brániť sa voči svojvôli správcu v prípade neschválenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy. Správca je taktiež povinný dôvody neschválenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy riadne a podrobne odôvodniť,“ argumentujú v návrhu.

MŽP má byť v roli rozhodcu

 
 

Zostáva vám 16% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 10. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 10. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.