To najdôležitejšie z odpadov za uplynulé obdobie | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 6. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 6. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 01.06.2023

Verejná správa

ZÁKON z 10. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Médiá

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v júni 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný) | Odpady-portal.sk | Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 11. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v júni v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Lučenec vyhlásil verejnú súťaž na zabezpečenie zberu a odvozu odpadu | TASR | Mesto Lučenec plánuje v oblasti odpadového hospodárstva postupne zaviesť viaceré zmeny.

Europarlament chce, aby podniky viac dbali na ľudské práva a ekológiu | TASR | Pravidlá sa budú týkať aj podnikov z krajín mimo EÚ s obratom vyšším než 150 miliónov eur, ak aspoň 40 miliónov eur z obratu pochádza z EÚ.

EP požaduje ekologickejší európsky textilný a odevný priemysel | TASR | Prijatý text požaduje, aby textilné výrobky predávané v EÚ boli odolnejšie, ľahšie sa opätovne používali, opravovali a recyklovali.

V Trnave budú odpad z pešej zóny odvážať na elektrickom bicykli | TASR | Špeciálne upravený e-bike nahradí doterajšie zberové vozidlo.

Či vyrastie ďalšia spaľovňa kúsok od vás, závisí aj od toho, ako dopadne tá pri Šali | Dennikn.sk | V súčasnosti sú v prevádzke len dve komunálne spaľovne – v Bratislave a v Košiciach.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Lučenec | Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom | Celková odhadovaná hodnota: 2 343 363,33 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Nemšová | Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová – Stavebné práce | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 329 300,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor | Centrum odpadového hospodárstva a využitia surovín Dolný Bar | Efektívnejšie riešenie nakladania s odpadmi v rámci existujúceho areálu skládky odpadov Dolný Bar vybudovaním nových kapacít pre úpravu a spracovanie odpadov pred skládkovaním a kapacít pre kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ako aj zvýšenie kapacity skládky odpadov Dolný Bar.


MONITORING ODPADY | 02.06.-04.06.2023

Verejná správa

SAŽP
Jednorazové plasty nie sú (eko)LOGICKÉ

Médiá

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO) | Odpady-portal.sk | Jarný snem Združenia organizácií verejných prác SR sa konal 25. mája 2023 v Patinciach.

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR) | Odpady-portal.sk | Rozšírená zodpovednosť výrobcov by pri šatstve a textile nemala končiť zberom a triedením. Kľúčové bude podporiť spotrebu recyklátov, hovorí Miroslav Futrikanič.

Recyklácia plastov naráža na nový problém. Uvoľňujú sa pri nej mikroplasty, ukázala štúdia | Odpady-portal.sk | Mikroplasty objavili v odpadových vodách a vo vzduchu blízko recyklačného závodu v Spojenom kráľovstve.

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia | Odpady-portal.sk | Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené. Ako teda správne triediť obaly od mlieka?

Plastové znečistenia sú témou Svetového dňa životného prostredia | TASR | Symbolicky na Svetový deň životného prostredia spustilo 5. júna 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Zelenú linku.

Hlavné mesto chce šetriť. Triedený odpad spred rodinných domov už nebude odvážať tak často | RTVS | Opatrenie vyvolalo u Bratislavčanov nevôľu.

Likvidáciu lomu Bor pri Spišskej Teplici nebudú posudzovať v procese EIA | SITA | Majú ho zasypať stavebným odpadom.

Nič nie je čierno-biele, ani spaľovanie vyprodukovaného odpadu | Trend.sk | Energetické zhodnocovanie odpadu môže produkovať menej emisií než skládka, spôsobuje však nenávratnú stratu surovín

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Žakovce | Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Žakovce | Celková odhadovaná hodnota: 137 860,67 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Nemocnica Poprad a. s. | Zber, preprava a likvidácia odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 918 071,36 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | PILEXIM s.r.o., Pezinská 3, Senec 903 01 | Príprava drevnej štiepky Pilexim (mobilné činnosti zhodnocovania drevného odpadu), k.ú. Dlhá | Predkladaný zámer rieši projekt využitia mobilných zariadení na zhodnocovanie drevného odpadu za účelom prevádzkovania zberu, prípravy a dočasného skladovania drevnej štiepky v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Dlhá, ktoré prevádzkuje spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Košolná - Dlhá.


MONITORING ODPADY | 05.06.2023

Verejná správa

MŽP SR
Envirorezort si pripomína Svetový deň životného prostredia

SAŽP
Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

Médiá

Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo. Môže to zničiť súťaž (ROZHOVOR) | Odpady-portal.sk | Prezident Združenia organizácií verejných prác SR Peter Kuba hovorí o zmenách legislatívy s cieľom zaviesť úpravu odpadov.

Umývame nádoby na komunálny odpad a bioodpad pri bytovkách | Trencin.sk | Od 5. do 9. júna 2023 umýva zmluvný partner mesta na sídliskách nádoby na komunálny odpad a tiež nádoby na bioodpad. V prácach budú pokračovať aj v týždni od 26. do 30. júna 2023.

Na Zelenú linku adresovali ľudia za tri roky takmer 6300 podaní | TASR | Prostredníctvom Zelenej linky môžu ľudia nahlásiť podozrenia z environmentálnej trestnej činnosti a poškodzovania životného prostredia.

Stellantis rokuje o recyklácii dielov a materiálov s Galloo | TASR | Automobilová skupina Stellantis si stanovila za cieľ mať do roku 2030 vo svojich vozidlách 40 % ekologických materiálov.

MŽP: Každoročne sa celosvetovo vyprodukuje vyše 400 mil. ton plastov | TASR | Polovica z nich je určená na jednorazové použitie. Recykluje sa menej ako 10 percent.

Nový projekt umožní Šahám vyzbierať viac triedeného komunálneho odpadu | TASR | Hlavným cieľom projektu je nákup techniky, ktorá umožní zvýšiť objem zberu komunálneho odpadu.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Imeľ | Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ – Strojno-technologické vybavenie | Celková odhadovaná hodnota: 143 231,67 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Šaľa | Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 288 400,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Záchranná zdravotná služba Bratislava | Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 403 351,14 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Čierny Brod | Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 218 500,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Krížovany | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Križovany | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 295 218,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Prievidza | Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 06.06.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín | Odpady-portal.sk | Pozreli sme sa na dáta o cezhraničnej preprave odpadov (+GRAFY +MAPA).

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 28. 9. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 28. 9. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

ZOP: Nestačí upratať po Budajovi, odpady sa musia začať riešiť koncepčne

ZOP: Nestačí upratať po Budajovi, odpady sa musia začať riešiť koncepčne

Pre nekompetentnosť politických nominantov v kresle ministra chýba elementárna technická infraštruktúra pre odpady, tvrdí Ján Chovanec zo Zväzu odpadového priemyslu.

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Podľa amerického vedca je najvýhodnejšou metódou predchádzania vzniku potravinového odpadu takzvaná dynamická cenotvorba.