Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9. - 8. 10. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9.  - 8. 10. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 29.09.-01.10.2023

Verejná správa

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. septembra 2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.

OP KŽP
Aktualizácia VZP v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MV SR – SO pre OP KŽP

Médiá

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí? | Odpady-portal.sk | Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov | Odpady-portal.sk | Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V Drienove pri Prešove rozhodujú aj v referende proti výstavbe spaľovne | Aktuality.sk | Miestne referendum proti výstavbe spaľovne prebiehalo spolu s parlamentnými voľbami v obci Drienov v okrese Prešov.

ZMOS požaduje stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov | TASR | Dofinancovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zo strany samospráv je podľa Božika v rozpore so zákonom, ale zo strany obcí je nevyhnutné.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 02.10.2023

Verejná správa

OP KŽP
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.3

Médiá

Stačí menej vlastných zdrojov. Nová vyhláška mení pravidlá pri dotáciách z Envirofondu | Odpady-portal.sk | Doposiaľ platilo, že samosprávy musí z vlastných zdrojov pokryť aspoň 5 % nákladov na projekt.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v októbri2023? Prinášame vám ich prehľad.

Správca zálohovania testuje nové väčšie zberové vozidlo | TASR | Riaditeľ logistiky správcu zálohového systému Ján Franek poukázal, že by novým vozidlo radi zvýšili spokojnosť odberných miest, a to tak, že odoberie maximum vyzbieraných obalov z obchodných prevádzok.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Liptovské Revúce | Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber a kompostáreň - Kompostovací voz – bio - rezací a miešací stroj na biologické odpady | Celková odhadovaná hodnota: 132 775,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Nemce | Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 193 166,67 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Podkonice | Strojno - technologické vybavenie na triedený zber odpadov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 178 760,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Univerzitná nemocnica Bratislava | Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 5 570 351,72 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 03.10.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Pozvánka: Kongres ZOVP SR 2023 | Odpady-portal.sk | Združenie organizácií verejných prác SR pozýva na tradičné podujatie spojené s odborným programom aj prehliadkou komunálnej techniky.

Zakážu ich pridávať do výrobkov. Nové opatrenie EÚ má obmedziť mikroplasty | Voda-portal.sk | Niektorých výrobkov sa zákaz dotkne už od októbra.

Dažďová voda je plná mikroplastov z pneumatík. Testovali dve stratégie ich odstraňovania | Voda-portal.sk | Vedci zistili, že voda odtekajúca z mestského prostredia obsahuje obrovské množstvo drobných častíc, ktoré sa uvoľňujú pri opotrebovávaní pneumatík.

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov | Voda-portal.sk | Mikroplasty by sa z vody dali odstraňovať pomocou pilín, tvrdia výskumníci. V testoch filter obstál vynikajúco.

Najnižší poplatok za smeti je minulosťou. Hornooravci si od budúceho roka priplatia | Sme.sk | Mesto zmenilo aj manažment vývozu.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | KN SMART SERVIS, a.s. | Vozidlo na zber, zvoz a prepravu odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 212 875,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Štvrtok na Ostrove | Zvoz odpadov pre obec Štvrtok na Ostrove | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 90 172,80 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Bánovce nad Bebravou | KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 04.10.2023

Verejná správa

OP KŽP
Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov MV SR – SO pre OP KŽP

Médiá

Rozdávame košíky, robíme osvetu. Obce s rekordnými číslami líčia, ako triedia kuchynský odpad | Odpady-portal.sk | Niektorým obciam sa podľa štatistík vlani v zbere kuchynského odpadu mimoriadne darilo. Pýtali sme sa, čím si to vysvetľujú.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava | Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Malacky | Účelom je zriadenie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu budú odpady zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad, ktorých pôvodcom je spoločnosť Snop Automotive Malacky, a. s. Tieto kovové odpady budú umiestňované do kontajnerov na to určených.


MONITORING ODPADY | 05.10.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody | Odpady-portal.sk | Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur perspektívne projekty ochrany prírody, zachovania biodiverzity a rozvoja envirovýchovy.

Toto sú dôvody, prečo povoľovanie projektov odpadového hospodárstva trvá veľa rokov | Odpady-portal.sk | Analýza porovnávala povoľovací proces pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súčasnosti a v roku 2014. Ukazuje sa niekoľko nebezpečných trendov.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023 | Odpady-portal.sk | Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Kúpili firmu s 11-miliónovým obratom. KOSIT má novú akvizíciu v odpadovom hospodárstve | Odpady-portal.sk | Skupina KOSIT sa rozrástla o ďalšiu spoločnosť a rozširuje portfólio svojich služieb.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.