NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9. - 8. 10. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9.  - 8. 10. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 29.09.-01.10.2023

Verejná správa

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. septembra 2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.

OP KŽP
Aktualizácia VZP v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MV SR – SO pre OP KŽP

Médiá

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí? | Odpady-portal.sk | Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov | Odpady-portal.sk | Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V Drienove pri Prešove rozhodujú aj v referende proti výstavbe spaľovne | Aktuality.sk | Miestne referendum proti výstavbe spaľovne prebiehalo spolu s parlamentnými voľbami v obci Drienov v okrese Prešov.

ZMOS požaduje stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov | TASR | Dofinancovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zo strany samospráv je podľa Božika v rozpore so zákonom, ale zo strany obcí je nevyhnutné.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 02.10.2023

Verejná správa

OP KŽP
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.3

Médiá

Stačí menej vlastných zdrojov. Nová vyhláška mení pravidlá pri dotáciách z Envirofondu | Odpady-portal.sk | Doposiaľ platilo, že samosprávy musí z vlastných zdrojov pokryť aspoň 5 % nákladov na projekt.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2023 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v októbri2023? Prinášame vám ich prehľad.

Správca zálohovania testuje nové väčšie zberové vozidlo | TASR | Riaditeľ logistiky správcu zálohového systému Ján Franek poukázal, že by novým vozidlo radi zvýšili spokojnosť odberných miest, a to tak, že odoberie maximum vyzbieraných obalov z obchodných prevádzok.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Liptovské Revúce | Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber a kompostáreň - Kompostovací voz – bio - rezací a miešací stroj na biologické odpady | Celková odhadovaná hodnota: 132 775,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Nemce | Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 193 166,67 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Podkonice | Strojno - technologické vybavenie na triedený zber odpadov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 178 760,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Univerzitná nemocnica Bratislava | Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 5 570 351,72 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 03.10.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Pozvánka: Kongres ZOVP SR 2023 | Odpady-portal.sk | Združenie organizácií verejných prác SR pozýva na tradičné podujatie spojené s odborným programom aj prehliadkou komunálnej techniky.

Zakážu ich pridávať do výrobkov. Nové opatrenie EÚ má obmedziť mikroplasty | Voda-portal.sk | Niektorých výrobkov sa zákaz dotkne už od októbra.

Dažďová voda je plná mikroplastov z pneumatík. Testovali dve stratégie ich odstraňovania | Voda-portal.sk | Vedci zistili, že voda odtekajúca z mestského prostredia obsahuje obrovské množstvo drobných častíc, ktoré sa uvoľňujú pri opotrebovávaní pneumatík.

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov | Voda-portal.sk | Mikroplasty by sa z vody dali odstraňovať pomocou pilín, tvrdia výskumníci. V testoch filter obstál vynikajúco.

Najnižší poplatok za smeti je minulosťou. Hornooravci si od budúceho roka priplatia | Sme.sk | Mesto zmenilo aj manažment vývozu.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | KN SMART SERVIS, a.s. | Vozidlo na zber, zvoz a prepravu odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 212 875,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Štvrtok na Ostrove | Zvoz odpadov pre obec Štvrtok na Ostrove | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 90 172,80 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Bánovce nad Bebravou | KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 04.10.2023

Verejná správa

OP KŽP
Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov MV SR – SO pre OP KŽP

Médiá

Rozdávame košíky, robíme osvetu. Obce s rekordnými číslami líčia, ako triedia kuchynský odpad | Odpady-portal.sk | Niektorým obciam sa podľa štatistík vlani v zbere kuchynského odpadu mimoriadne darilo. Pýtali sme sa, čím si to vysvetľujú.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava | Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Malacky | Účelom je zriadenie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu budú odpady zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad, ktorých pôvodcom je spoločnosť Snop Automotive Malacky, a. s. Tieto kovové odpady budú umiestňované do kontajnerov na to určených.


MONITORING ODPADY | 05.10.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody | Odpady-portal.sk | Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur perspektívne projekty ochrany prírody, zachovania biodiverzity a rozvoja envirovýchovy.

Toto sú dôvody, prečo povoľovanie projektov odpadového hospodárstva trvá veľa rokov | Odpady-portal.sk | Analýza porovnávala povoľovací proces pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súčasnosti a v roku 2014. Ukazuje sa niekoľko nebezpečných trendov.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023 | Odpady-portal.sk | Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Kúpili firmu s 11-miliónovým obratom. KOSIT má novú akvizíciu v odpadovom hospodárstve | Odpady-portal.sk | Skupina KOSIT sa rozrástla o ďalšiu spoločnosť a rozširuje portfólio svojich služieb.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Jesenná konferencia ENVIROMANAGEMENT ponúka ďalšie atraktívne témy

Jesenná konferencia ENVIROMANAGEMENT ponúka ďalšie atraktívne témy

Konferencia každý rok ponúka možnosť dozvedieť sa viac o odborných témach ovplyvňujúcich odpadový a recyklačný priemysel.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 7. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 7. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Kuchynský biologický odpad využijú unikátnym spôsobom

Kuchynský biologický odpad využijú unikátnym spôsobom

Slovenskí vedci skúmajú možnosti premeny potravinového odpadu na materiál pre senzory na detekciu chorôb.

X
X
X
X