Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Do Talianska sa vrátil už všetok rádioaktívny odpad. Na Slovensku ho spracovali 850 ton

Odpad spracovávali v špecializovanom zariadení JAVYS v Jaslovských Bohuniciach.

preprava odpadu

Foto: JAVYS

  • Aktuality |  02.01.2024 |  TS JAVYS | Radovan Potočár

Krátko pred Vianocami, 21. decembra 2023, bol z Jaslovských Bohuníc späť do Talianska vypravený v poradí štvrtý a zároveň posledný transport finálnych produktov zo spracovania rádioaktívneho odpadu talianskej spoločnosti SOGIN. Všetky štyri transporty zrealizovali decembra 2023, kedy sme sa téme na Odpady-portal.sk venovali podrobnejšie.

Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS, a. s.) spracovala pre taliansku spoločnosť SOGIN, S.p.A. celkovo 848 ton spevnených vysýtených sorbentov a rádioaktívnych kalov.

Po spracovaní rádioaktívneho odpadov v spoločnosti JAVYS bolo 100 kusov finálnych produktov zo spracovania prostredníctvom zmluvného certifikovaného medzinárodného prepravcu odvezených späť do Talianska. Finálny produkt predstavujú výlisky zmesi popola zo spaľovania rádioaktívneho odpadu a kovovej drviny, upravené cementáciou v 440-litrovom obalovom súbore CC440.

Foto: JAVYS

„Zákazka sa pre taliansku stranu spracovávala na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice a talianskou spoločnosťou SOGIN, S.p.A. Spracovávanie talianskych RAO sa v spoločnosti JAVYS, a. s., realizovalo v rokoch 2019 - 2023 v lokalite Jaslovské Bohunice, v jadrovom zariadení Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,“ priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Spevnené vysýtené sorbenty a ra-kaly spracované spaľovaním pochádzali z talianskej jadrovej elektrárne, z lokality Caorso. Odvoz finálneho produktu späť do Talianska bol realizovaný na základe povolenia, ktoré vydal Úrad jadrového dozoru SR. 

„Do krajiny pôvodu bola počas štyroch prepráv finálnych produktov vyvezená rovnaká aktivita ako bola dovezená v rádioaktívnom odpade určenom na spracovanie tak, ako to určuje platná legislatíva,“ doplnila M. Žiaková.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.