Kategórie odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Kategórie odpadu

Čo je odpad? Kategórie odpadu definuje príloha Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadoch.

Kategórie odpadu

  • Slovník |  17.09.2011 |  redakcia
Táto smernica síce bola dňom 12. decembra 2010 zrušená (Článkom 41 novej smernice o odpadoch), naďalej však ostáva ako definícia odpadu predmetom slovenského zákona o odpadoch.

Foto © Dreamstime.com

PRÍLOHA I - KATEGÓRIE ODPADU

Odpad rozlišujeme na šestnásť kategórií, tak ako boli uvedené v smernici:

Q1 Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je ďalej bližšie špecifikovaný

Q2 Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti

Q3 Výrobky po záručnej lehote

Q4 Materiály rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené, včítane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené


Novinky v odpadovom hospodárstve na Odpady-Portal.sk prináša i Facebook


Q5 Materiály znečistené alebo znehodnotené v dôsledku plánovaných činností (napr. rezíduá po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery atď.)

Q6 Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory atď.)

Q7 Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli atď.)

Q8 Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky a pod.)

Q9 Odpad z procesov znižujúcich znečistenie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, spotrebované filtre atď.)

Q10 Odpad z obrábania a tvárnenia (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania atď.)

Q11 Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy atď.)

Q12 Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené PCB atď.)

Q13 Akékoľvek materiály, látky či výrobky, ktorých používanie zakazujú právne predpisy

Q14 Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá využitie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov a pod.)

Q15 Znečistené materiály, látky či výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy

Q16 Akékoľvek materiály, látky či výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v uvedených kategóriách.

Značky
legislatíva

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.