Skládková daň | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Skládková daň

Poplatok za uloženie odpadov (tzv. skládková daň) je poplatok, ktorý sa vyberá za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko.

Skládková daň

  • Slovník |  31.10.2011 |  redakcia

Foto © Dreamstime.com

Skládkovú daň upravuje Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu (poplatník). Poplatníkom za komunálny odpad je obec. Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku i odkalisko sú príjmom rozpočtu obce, resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Tieto príjmy obcí podľa sa môžu použiť výhradne na účely odpadového hospodárstva.

Zákon sa tiež zaoberá sankciami za nedodržanie ustanovení zákona, tieto sú príjmom Environmentálneho fondu. Obsahuje tiež výšku poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko a vzor Hlásenia o množstvách uložených odpadov a vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov.


JASPI: Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov


Poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov (Sk/t) – skládková daň
(kurs 1 EUR = 30,126 Sk)

Položka odpadov/Rok

2004

2005

2006

2007

2008
a nasl.
roky

1. Inertný odpad1, vytriedený stavebný odpad2, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok

1

3

5

8

10

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3, 4 a 5

20

30

50

100

200

3. Komunálne odpady nevytriedené
    - vytriedená jedna zložka
    - vytriedené dve zložky
    - vytriedené tri zložky
    - vytriedené štyri zložky
    - vytriedených päť zložiek

30
27
24
21
18
15

50
45
40
35
30
25

100
90
80
70
60
50

200
180
160
140
120
100

300
270
240
210
180
150

4. Odpady e. 20 02 01 a 20 02 033)

30

50

100

200

400

5. Nebezpečný odpad

250

300

500

700

1000

Legenda:

1) § 68 ods. 3 písm. n) zákona e. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky ati.

3) § 68 ods. 3 písm. e) zákona e. 223/2001 Z. z.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.