NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2010

V 27 krajinách EÚ vygenerovala v roku 2010 jedna osoba za rok priemerne 502 kg komunálneho odpadu, reálne však bolo nakladané s 486 kg komunálneho odpadu na osobu a rok. Vyplýva to zo správy, ktorú včera zverejnil Eurostat. Rozdiel v uvedených hodnotách spočíva vo výrazných metodických odlišnostiach v štatistike jednotlivých krajín, ďalej v možnostiach zdvojenia toho istého odpadu pri jeho vykazovaní, strate hmotnosti odpadu z dôvodu dehydratácie, ako aj exportom a importom odpadu, a časovou medzerou medzi vznikom odpadu a jeho spracovaním.

Eurostat zverejnil štatistiky komunálneho odpadu za rok 2010

S komunálnym odpadom bolo v roku 2010 nakladané tromi rôznymi spôsobmi: 38% bolo ukladaných na skládku, 22% spaľovaného, 25% recyklovaného a 15% sa kompostovalo.

Rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľmi výrazné. Najväčšie množstvo odpadu mal so 760 kg na osobu Cyprus, nasledovaný Luxemburskom, Dánskom a Írsko s hodnotami medzi 600 a 700 kg na osobu a Holandskom, Maltou, Rakúskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Veľkou Britániou a Portugalskom s hodnotami medzi 500 a 600 kg. Fínsko, Belgicko, Švédsko, Grécko, Slovinsko, Maďarsko a Bulharsko malo hodnoty medzi 400 a 500 kg, zatiaľ čo hodnoty pod 400 kg na osobu boli zistené v Litve, Rumunsku, Slovensku, Českej republike, Poľsku, Estónsku a Lotyšsku.

Spaľovanie

Najvyšší podiel spaľovania komunálnych odpadov boli zistený v Dánsku (54% spracovávaného odpadu), Švédsku (49%), Holandsku (39%), Nemecku (38%), Belgicku (37%), Luxembursku (35%) a Francúzsku (34%). V desiatich členských štátoch spaľovania je rovná alebo nižšia ako 1%.

Skládkovanie

V roku 2010 patrili ku krajinám s výrazne vysokým podielom skládkovania komunálneho odpadu Bulharsko (100% spracovávaného odpadu), Rumunsko (99%), Litva (94%) a Lotyšsko (91%).

Recyklácia

Recyklácia je najrozšírenejšia v Nemecku (45% spracovávaného odpadu), Belgicku (40%), Slovinsku (39%), Švédsku (36%), Írsku (35%) a Holandsku (33%). Členské štáty s najvyššou miery kompostovania komunálneho odpadu boli Rakúsko (40%), Holandsko (28%), Belgicko (22%), Luxembursku (20%), Dánsko (19%) a Španielsko (18%).

Recyklácia a kompostovanie komunálneho odpadu tvorili 50% alebo viac spracovávaného odpadu v Rakúsku (70%), Belgicku a Nemecku (obaja 62%), Holandsku (61%) a Švédsku (50%). V piatich členských štátoch bola miera recyklovania a kompostovania nižšia ako 10%.

Komunálny odpad v EÚ v roku 2010

(miera skládkovania, spaľovania, recyklovania a kompostovania v jednotlivých krajinách EÚ27+4)


TKO
prod.
[kg/os.]

TKO
naklad.
[kg/os.]

Skládk.
[%]

Spaľ.
[%]

Recykl.
[%]

Kompost.
[%]

EU27

502

486

38

22

25

15

Slovensko

333

322

81

10

4

5

Belgicko

466

434

1

37

40

22

Bulharsko

410

404

100

-

-

-

Cyprus

760

760

80

-

16

4

Česká republika

317

303

68

16

14

2

Dánsko

673

673

3

54

23

19

Estónsko

311

261

77

-

14

9

Fínsko

470

470

45

22

20

13

Francúzsko

532

532

31

34

18

17

Grécko*

457

457

82

-

17

1

Holandsko

595

499

0

39

33

28

Írsko

636

586

57

4

35

4

Litva

381

348

94

0

4

2

Lotyšsko

304

304

91

-

9

1

Luxembursko

678

678

18

35

26

20

Maďarsko

413

413

69

10

18

4

Malta

591

562

86

-

7

6

Nemecko

583

583

0

38

45

17

Poľsko

315

263

73

1

18

8

Portugalsko

514

514

62

19

12

7

Rakúsko*

591

591

1

30

30

40

Rumunsko

365

294

99

-

1

0

Slovinsko

422

471

58

1

39

2

Spojené kráľovstvo (UK)*

521

518

49

12

25

14

Španielsko

535

535

58

9

15

18

Švédsko

465

460

1

49

36

14

Taliansko*

531

502

51

15

21

13

Island*

572

531

73

11

14

2

Nórsko

469

462

6

51

27

16

Švajčiarsko

707

708

-

50

34

17

Turecko

407

343

99

-

-

1

* Odhad Eurostat


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.