NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Hierarchia odpadového hospodárstva

Hierarchia odpadového hospodárstva predpísaná v priamo uplatniteľnej[i] rámcovej smernici o odpade[ii] pripúšťa skládkovanie len v prípade, ak nie je možné predísť vzniku odpadu alebo ho zhodnotiť.

Hierarchia odpadového hospodárstva

Dreamstime.com

  • Publicistika |  25.11.2012 |  Mag. Bernhard Hager LL.M., JUDr. Ing. Lucia Lalíková Tadlánková, NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.

Pre krajinu, akou je Slovensko, kde takmer všetok komunálny odpad a väčšina ostatného odpadu končí na skládkach, vyvstáva otázka, či je hierarchia odpadového hospodárstva záväzná a dokedy je potrebné postaviť celé doterajšie hospodárenie s odpadmi na hlavu.

Čo je hierarchia odpadového hospodárstva?

Hierarchia odpadového hospodárstva je základným kameňom európskej politiky a legislatívy v oblasti odpadov. Jej hlavným účelom je minimalizovať nepriaznivé účinky odpadov na životné prostredie a zvýšiť a optimalizovať efektívnosť zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva.

Hierarchia odpadového hospodárstva predstavuje poradie priorít, pričom stanovuje 5 možných spôsobov ako nakladať s odpadom a priorizuje ich nasledovne:

a) predchádzanie vzniku;

b) príprava na opätovné použitie;

c) recyklácia;

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie;

e) zneškodňovanie.

Na pochopenie jednotlivých úrovní hierarchie odpadového hospodárstva je potrebné poznať presné definície jednotlivých spôsobov nakladania s odpadom.

Predchádzanie vzniku odpadov

Predchádzanie vzniku odpadov predstavuje opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa materiál alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú množstvo odpadu (tzv. kvantitatívna prevencia), nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch (tzv. kvalitatívna prevencia). Jedným zo spôsobov predchádzania vzniku odpadov je aj opätovné použitie látok a predmetov (skôr než sa stanú odpadom) na pôvodný účel, i keď je potrebná malá oprava[iii].

Technicky vzaté, v prípade „predchádzania vzniku“ odpadov nejde o činnosť nakladania s odpadom, pretože sa týka materiálov a výrobkov pred tým, ako sa stanú odpadom.

Keďže predchádzanie vzniku odpadov je prvoradou prioritou v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, členské štáty EÚ sú povinné vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu najneskôr do 12. decembra 2013. Tieto programy sa začlenia do programov odpadového hospodárstva.

Príprava na opätovné použitie, recyklácia a iné zhodnocovanie

Prípravou na opätovné použitie sa rozumejú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. Ide o osobitný spôsob zhodnocovania odpadu.

Recyklácia je tiež osobitný spôsob zhodnocovania odpadu, pričom je definovaná ako činnosť, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Iné zhodnocovanie nie je definované v smernici o odpade, avšak slúži na určenie priorít v hierarchii odpadového hospodárstva, kde recyklácia je uprednostnená pred inými formami zhodnocovania. Potom je možné „iné zhodnocovanie“ definovať ako každú činnosť spadajúcu pod definíciu zhodnocovania, avšak nespĺňajúcu špecifické požiadavky na „prípravu na opätovné použitie“ alebo „recykláciu“.

Predchádzajúca hierarchia odpadového hospodárstva podľa Smernice 2006/12/ES o odpadoch priznávala rovnaký význam príprave na opätovné použitie, recyklácii a inému zhodnocovaniu. V súlade s cieľmi zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a priblížiť EÚ bližšie k recyklujúcej spoločnosti, nová rámcová smernica o odpade rozlišuje medzi týmito spôsobmi, a uprednostňuje prípravu na opätovné použitie pred recykláciou a následne recykláciu pred iným zhodnocovaním.

Pre koho je hierarchia odpadového hospodárstva záväzná

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

X
X
X
X