Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Spracovatelia odpadov

Spracovatelia a zhodnocovatelia odpadov musia byť autorizovaní podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii. Zoznam spracovateľov vedie MŽP SR, prinášame ho v aktualizovanej verzii z mája 2014.

Spracovatelia odpadov

redakcia (ilustračné)

  • Slovník |  19.10.2014 |  redakcia

Zoznam obsahuje týchto spracovateľov:

I. Spracovatelia a recyklátory použitých batérií a akumulátorov

II. Zhodnocovatelia alebo zneškodňovatelia odpadových olejov

III. Spracovatelia starých vozidiel

IV. Spracovatelia odpadu z elektrických a elektronických zariadení

Legenda sa nachádza pod zoznamom spracovateľov.

Por.č.

Firma
Sídlo spoločnosti

č. aut.

Druh

Druhy odpadov, na ktoré sa vzťahuje autorizácia

Čas platnosti

1

DETOX, spol. s r.o.
Košická cesta 2923,
979 01 Rimavská Sobota

1/A/02 – 6.3

II.

12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 07 01, 20 01 06, 

30.6.2022

2

MACH TRADE, spol. s r.o.
Niklová ul.
926 01 Sereď

3/A/02 – 6.3

I.

16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33,

30.6.2022

3

DETOX, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica

4/A/02 – 6.3

II.

12 01 06, 12 01 07, 12 01 08, 12 01 09, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 07 01, 20 01 26,

30.6.2022

4

ecorec Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. č. 9
811 02 Bratislava

Prevádzka: Glejovka 15,
902 03 Pezinok

5/A/02 – 6.3

II.

12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 07 01, 20 01 26,

11.7.2015

5

ŽOS-EKO, s.r.o.,
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

7/A/02 – 6.3

I.

16 06 02, 16 06 04, 20 01 33,

14.7.2022

6

Holcim (Slovensko), a.s.
906 38 Rohožník

32/A/02- 6.3

II.

12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 3 02 08, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 3 07 01,

31.12.2014

7

Waste Recycling, a.s.,
Továrenská 49
953 36 Zlaté Moravce

50/A/03-6.3

I.

 , 16 06 01, 16 06 02 , 16 06 05, 20 01 33,

2.2.2015

8

De-S-Pe, spol. s r.o.,
Sebedražská 2
971 01 Prievidza

Prevádzka: Sebedražská
cesta 2, Prievidza

88/A/03-6.2

III.

16 01 04,16 01 06,

24.8.2023

9

MAVEBA, s.r.o.,
Železničiarska 6
094 31 Hanušovce nad

106/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

5.2.2024

10

Fe-MARKT, spol. s r.o.,
Popradská 66
040 11 Košice

Prevádzka: Železničná 185,
044 02 Turňa nad Bodvou

107/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

5.2.2024

11

ZSNP RECYKLING, spol. s. r.o.,
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

108/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

20.2.2024

12

OFZ, a.s.
Istebné
Prevádzka: Široká
027 41 Oravský Podzámok

109/A/04-6.2

II.

13 01 10, 13 01 11, 13 02 06, 13 02 08, 13 03 10,

18.5.2024

13

Autovraky, s.r.o.,
Nitrianska 27
917 01 Trnava

110/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06,

26.5.2024

14

Ing. František Kralovič – montos OIL,
Slovenská 8,
900 31 Stupava

114/A/04-6.2

II.

12 01 07, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10,

30.6.2014

15

Peter Popivčák – POP - CAR SERVIS,
Barčianska ul. 2/A,
040 17 Košice

116/A/04-6.2

III.

16 01 04 ,

25.5.2016

16

WIP Autovrakovisko, s.r.o.,
Agátový rad 3,
931 01 Šamorín

117/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

31.7.2014

17

AUTO – AZ, spol. s r.o.,
Vajanského 1,
901 01 Malacky

Prevádzka: Bratislavská 20,
901 51 Zohor

122/A/04-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06,

31.12.2014

18

ŽOS-EKO, s.r.o.,
039 61 Vrútky

Prevádzka 1: ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky,
lokalita „Blatná“

Prevádzka 2: Dielenská
Kružná 2, 038 61 Vrútky

Prevádzka 3: objekt 10862

125/A/05-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06,

31.12.2015

19

DETOX, s.r.o.,
Zvolenská cesta 139,
974 05 B. Bystrica

128/A/05-6.2

IV.

06 04 04, 20 01 21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

31.1.2015

20

FECUPRAL, spol. s r.o.,
ul. Ľudovíta Štúra 17,
080 01 Veľký Šariš

Prevádzka: Jilemnického 2,
080 01 Prešov

133/A/05-6.2

II.

12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 07 01, 20 01 26,

30.4.2015

21

CEMMAC, a.s.,
914 42 Horné Srnie 14

134/A/05-6.2

II.

13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 09,

31.3.2015

22

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.,
Priemyselná 11,
900 27 Bernolákovo

135/A/05-6.2

III.

16 01 04, 16 01 06,

30.6.2015

23

ARGUSS, s.r.o.,
Záhradnícka 27,
811 07 Bratislava

Prevádzka:

Nádražná ulica 871/4,
935 38 Lok,


Horná Majer 2236/9,
935 38 Lok,

139/A/05-6.2

IV.

06 04 04, 16 02 11, 16 02 12,

16 02 13, 16 02 14, 16 02 15,

16 02 16, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36,

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,.2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5,

12.08.2015

24

V.O.D.S., a.s.,
Podnikateľská 2, 040 17 Košice

Prevádzka:

Podnikateľská 2

Jarmočná 2, Košice

140/A/05-6.2

IV.

16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 20 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,.2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1,10.3, 10.4, 10.5,

18.8.2015

25

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.,
Robotnícka 10,
974 01 Banská Bystrica

Prevádzka: Príboj 549,
Slovenská Ľupča

141/A/05-6.2

IV.

16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,.2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,

12.8.2015

26

TAVAL, s.r.o.,
Ľubochnianska 2/A,
080 06 Ľubotice

142/A/05-6.2

IV.

16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 20 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5,

12.8.2015

27

Peter Bolek – EKOREY,
ul. Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo

144/A/05-6.2

IV.

16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,

5.10.2015

28

ZEDKO, s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica

145/A/05-6.2

IV.

16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,

15.10.2015

29

MHM eko, a.s.,
Galvaniho 8,
821 04 Bratislava

146/A/05-6.2

IV.

16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,

30.11.2015

30

FECUPRAL, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 17
082 21 Veľký Šariš

Prevádzka: Jilemnického 2 080 01 Prešov

147/A/05-6.2

IV.

16 02 13, 20 01 21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ,

14.12.2015

31

OFIR – JULIO TABI, s.r.o.
951 36 Lehota 460

148/A/05-6.2

IV.

16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 ,

16.12.2015

32

BOMAT, s.r.o.
Hlavná 35,
922 01 Veľké Orvište

149/A/06-4.2

IV.

16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

12.1.2016

33

Anna Gajdošová – PROTAN,

150/A/06-4.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

7.2.2016

34

WIP Autovrakovisko, s.r.o.,
Agátový rad č. 3,
931 01 Šamorín

Prevádzka: Galvaniho 12
Bratislava, k.ú. Trnávka

151/A/06-4.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

31.3.2016

35

OFIR – JULIO TABI, s.r.o.
951 36 Lehota 460

152/A/06-4.2

IV.

16 02 13, 16 02 14, 20 01 35, 20 01 36, 3.4, 4.2 ,

4.6.2016

36

DEKONTA, s.r.o.
Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava

154/A/06-4.2

II.

 , 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 07 01,

31.7.2016

37

H+EKO, s.r.o.,
Spišské nám. 3,
040 12 Košice

Prevádzka: Jarková 17,
Šarišské Michaľany

155/A/06-4.2

IV.

16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,

10.10.2016

38

Ing. Radoslav Popovič –

RADES
Okružná 5, 071 01
Michalovce

Prevádzka: Hažín č. 103,
Michalovce

156/A/06-4.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

31.10.2016

39

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Robotnícka 10,
974 01 Banská Bystrica

Prevádzka: Príboj 549
Slovenská Ľupča

157/A/06-4.2

IV.

16 02 13, 20 01 21, 5.2, 5.3, 5.4,

7.11.2016

40

Helpeco, s.r.o.,
Kukučínova 207/22,
017 01 Považská Bystrica

Prevádzka: Priemyselný park, Považská Bystrica

158/A/06-4.2

III.

16 01 04, 16 01 06 ,

31.10.2016

Pokračovanie tabuľky, legenda

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.