Stavebný odpad spôsobuje investorom problémy. Zákon z nich spravil pôvodcov odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Stavebný odpad spôsobuje investorom problémy. Zákon z nich spravil pôvodcov odpadu

Pri stavebných prácach vzniká odpad, ktorého pôvodcom má byť po novom investor. Ustanovenia zákona sú však nejasné.

Stavebný odpad spôsobuje investorom problémy. Zákon z nich spravil pôvodcov odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Týkajú sa predovšetkým § 77 zákona o odpadoch, teda ustanovení o nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.

Druhý odsek paragrafu totiž definuje, že pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu potom zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.

Zákon však presnejšie nešpecifikuje, čo všetko zahrňujú pojmy „servisné, čistiace alebo udržiavacie práce“. Môže ísť výlučne o práce súvisiace so stavbami alebo demoláciami, teda tak, ako vyplýva z nadpisu paragrafu.

Znenie odseku však nevylučuje ani všeobecne servisné, čistiace alebo udržiavacie práce súvisiace s činnosťou pôvodcu odpadu, teda napríklad odpady vznikajúce pri generálnych opravách technologických liniek alebo zariadení, odpady vznikajúce pri údržbe strojov, vozidiel, kancelárskej techniky a pod.

Podľa ministerstva životného prostredia je presný práve širší výklad servisných prác. „Ustanovenie § 77 ods. 2 zákona o odpadoch sa vzťahuje aj na odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, ktoré nesúvisia so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií,“ vysvetľuje hovorkyňa rezortu Petra Stano Maťašovská.

Ďalší problém odseku spošíva v tom, že pôvodcom odpadu je ten, pre koho sa tieto práce vykonávajú. Teda napríklad investor.

V bežnej praxi však investor zmluvne zaviaže dodávateľa – stavebnú firmu, aby sa postaral aj o odpady vznikajúce pri stavebných, respektíve demolačných prácach. V akom vzťahu je potom tento dodávateľ k vzniknutým odpadom? Musí byť registrovaný ako sprostredkovateľ podľa § 98, resp. mať súhlas podľa § 97?

Nejasné je tiež to, v akom vzťahu k odpadom sú subdodávatelia (často živnostníci), teda, či aj oni musia mať registráciu podľa §98. Nemôžu sa zmluvne preniesť povinnosti pôvodcu odpadu z investora na dodávateľa?

Podľa vyjadrenia envirorezortu pre denník Odpady-portal.sk, ak stavebná spoločnosť vykonáva pre pôvodcu odpadov stavebné práce, potom je podstatné to, či okrem stavebných prác bude spoločnosť zabezpečovať pre pôvodcu aj fyzické nakladanie s odpadmi, t. j. ich zhromažďovanie, zber a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie, zakazovať ich je nezmysel

Názor. Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie, zakazovať ich je nezmysel

Zákaz druhotných palív povedie k opätovnému zvýšeniu skládkovania, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška.

Niet inej cesty, než riadenie triediť materiály pri demoláciách, tvrdí predstaviteľka MPO ČR

Niet inej cesty, než riadenie triediť materiály pri demoláciách, tvrdí predstaviteľka MPO ČR

Riadené triedenie odpadu pri demoláciách a dekonštrukciách zvyšuje náklady stavebníkov, ceny primárnych surovín však rastú a ich dostupnosť sa zhoršuje, hovorí Pavlína Kulhánková.

Modernizovaná spaľovňa v Bratislave prinesie viaceré benefity. OLO chce nulové skládkovanie

Modernizovaná spaľovňa v Bratislave prinesie viaceré benefity. OLO chce nulové skládkovanie

Podnik chce modernizáciou dosiahnuť aj maximálnu možnú energetickú účinnosť.