Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo začne budovať informačný systém odpadového hospodárstva

Nový systém podľa ministerstva odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu.

Ministerstvo začne budovať informačný systém odpadového hospodárstva

Foto: MŽP SR

Väčšina údajov v ISOH-u sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie.

Výrobcovia vyhradených výrobkov, pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov začnú v spolupráci s odborníkmi z MŽP SR a dodávateľom riešenia, konzorciom firiem Tempest a Softip, postupne spúšťať do prevádzky nový Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH).

„Spojením údajov z jednotlivých hlásení, podaných výrobcami, dovozcami a hlásení o vzniku a spracovaní odpadu sa zabezpečí informačný základ pre sledovanie jednotlivých druhov odpadu. Zároveň sa zabezpečí ucelený pohľad na sledovanie histórie a predikciu trendov v oblasti produkcie odpadov. Nasadenie systému prinesie výhody aj v oblasti kontroly prijatých hlásení a vstupov pri odhaľovaní možných chýb. ISOH zároveň odbúra náročné a zaťažujúce spracovanie údajov z papierových podkladov. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky MŽP Juraj Németh.

Vznikne riadiaci výbor

Ministerstvo zároveň vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na nábeh a prevádzku nového systému.

Okrem zástupcov MŽP boli s požiadavkou na nominovanie svojich zástupcov oslovené aj RÚZ SR, AZZ SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Výbor bude o fungovaní systému poskytovať aj pravidelné informácie.

Zloženie riadiaceho výboru reflektuje aj spoluprácu s oslovenými inštitúciami na legislatíve, týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

Nový informačný systém totiž úzko súvisí so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od roku 2016 a doposiaľ bol štyrikrát novelizovaný. V súčasnosti sa navyše pripravuje jeho ďalšia rozsiahla novelizácia.

Tá okrem iného implementuje do našej legislatívy požiadavky EÚ, ktoré vyžadujú exaktné a stále podrobnejšie sledovanie toku odpadu.

„V záujme čo najvyššej transparentnosti sme sa rozhodli do riadiaceho výboru navyše prizvať aj zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Inštitútu pre finančnú politiku. Spustením Informačného systému informačného hospodárstva napĺňame nielen záväzky voči Európskej únii, ale aj môj sľub, že v odpadoch na Slovensku konečne urobíme poriadok ,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Prínosy Informačného systému odpadového hospodárstva

Nový informačný systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku až po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Doteraz totiž nebolo možné presne verifikovať údaje poskytnuté producentmi a spracovateľmi odpadu.

CEQLS

„Nový informačný systém zjednotí a nahradí niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Bude zároveň nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale poslúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, či medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH bude slúžiť aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR. Zároveň bude poskytovať základné štatistické údaje a prehľady“, povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP Filip Macháček.

ISOH okrem toho zabezpečí aj možnosť sledovať pohyb nebezpečného odpadu, ako sú odpadové oleje, nemocničný odpad a pod. Pribudne aj presná evidencia cezhraničného pohybu odpadu z a do zahraničia.

Prínos pre inšpekciu

Podľa hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Jarmily Ďurďovičovej pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch je jedným z jeho základných predpokladov dostatok reálnych a pravdivých informácií o stave nakladania s odpadmi v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj pre okresné úrady, rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú.

„ISOH by mal byt rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k  informáciám obsiahnutým v tomto systéme v reálnom čase tak, aby nebol  rušený alebo marený výkon kontrol. V konečnom dôsledku bude ISOH znamenať neoceniteľnú pomoc pri vyhľadávaní konkrétnych údajov vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom“, uviedla Ďurďovičová.

Informácie o verejnom obstarávaní

Aj z dôvodu zmien v legislatíve a rýchleho vývoja v sektore informačných technológií sa súťaž na ISOH podarilo uzavrieť až aktuálnemu vedeniu Ministerstva životného prostredia SR. S cieľom precizovať detaily obstarávaného systému a ušetriť tak verejné prostriedky uzavrelo MŽP SR verejné obstarávanie až po opakovanom vyhlásení tendra.

Víťazom verejnej súťaže na dodanie Informačného systému odpadového hospodárstva sa stalo konzorcium firiem Tempest, a.s. a Softip, a.s.. Víťazné konzorcium vyhralo tender s ponukou výške 12 749 958,33 € bez DPH. To predstavuje úsporu oproti predloženým ponukám o vyše 17 %.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Odpadové drevo sa vozí zo západnej do východnej Európy, cena papiera je na 10-ročnom minime. Čaká sa na nové kapacity v Ázii.

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Tesco predstavuje ďalšiu iniciatívu zameranú na zníženie množstva plastov. Vešiaky, na ktorých nakupujeme odevy, sa odošlú späť výrobcovi, aby ich bolo možné použiť znova a znova.

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

IPM Group bude spolufinancovať projekty odpadového hospodárstva vo výške viac ako 70 miliónov eur prostredníctvom nového fondu.