Eversheds Sutherland
Eco-rec
MARIUS PEDERSEN

Aktivisti vyškolia stredoškolákov o obehovom hospodárstve

Vzdelávací projekt zrealizuje INCIEN so spolupracujúcimi inštitúciami na dvadsiatke juhoslovenských stredných škôl.

Katarína Bednáriková

Katarína Bednáriková | Foto: Odpady-portal.sk

Projekt chce predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017, koniec je plánovaný na apríl 2019.

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a prečo považuje INCIEN za dôležité o tom učiť nové generácie?

„Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné,“ hovorí Katarína Bednáriková z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

„Dnes už vieme, že situácia sa za posledné roky výrazne zmenila, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.“

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) je založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad by už nemal viac existovať.

Systémy obehového hospodárstva majú udržiavať pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie.

„Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota,“ pokračuje K. Bednáriková.

Bioodpad bude v centre záujmu

Projekt „Kruh obehového hospodárstva“ má za úlohu priniesť tieto princípy do škôl, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote.

Cieľom je ukázať túto systémovú zmenu žiakom nie len v teoretickej forme, ale zaviesť čo najviac princípov obehového hospodárstva do praxe a každodenného života školy, jej žiakov a učiteľov.

„Zásadným a viditeľným krokom bude znižovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) zavedením triedeného zberu a kompostovania na škole,“ vysvetľuje K. Bednáriková.

Projekt zároveň zahŕňa spoluprácu študentov zo Slovenskej republiky a Maďarska. Výsledkom budú tzv. 'Cirkulárne školy'.

Do projektu bude zapojených minimálne štyridsať stredných (prípadne základných) škôl. Z toho dvadsať na Slovensku (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj) a dvadsať v Maďarsku.

Osvetové aktivity budú zahŕňať prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby.

Podľa K. Bednárikovej budú súčasťou projektu aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. „Žiaci budú vyberaní na základe záujmu o problematiku. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii.“

Pôjde napríklad o: Zónu bez peňazí/Bazár, Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Analýzu odpadov, Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

INISOFT

Pedagógovia budú zapojení do vzdelávacieho procesu, zúčastnia sa prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu.

Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu. Takýmto spôsobom sa umožní pokračovanie projektu aj po jeho oficiálnom ukončení.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole, ako aj ďalšie riešenia, ktoré vyplynú priamo počas priebehu projektu od samotných žiakov (spôsob dopravy do školy, spôsob balenia desiaty, spôsob obliekania, nakupovania a.i.).

Ivana Maleš

Ivana Maleš (INCIEN) predstavuje činnosť inštitútu | Foto: Odpady-portal.sk

„Každá škola bude na záver hodnotená z hľadiska pochopenia princípov obehového hospodárstva, ich aplikovania v praxi a zníženia množstva ZKO. Po ukončení projektu dostane každá škola certifikát s označením „cirkulárna škola“, uzatvára K. Bednáriková.

Projekt „Kruh obehového hospodárstva“ realizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Duna – Vág.

Ide o projekt, ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Celkovo 250 štandardných kontajnerov na vybraných stojiskách má byť nahradených 107 nádobami zapustenými v zemi.

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Prispieť majú recyklovateľné obaly, ale aj nové cirkulárne centrá.

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Povinnosť by mala platiť až od roku 2022, tvrdí ZMOS. Ministerstvo konštatuje, že nechce byť odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou.