NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Trebišov

Stredisko sa nachádza na Stavebnej ulici.

Zberný dvor Trebišov

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Stavebná č. 2, Trebišov
 • Mapa
 • Kontaktné údaje:
  Michal Davala
  tel.: 0905 527 468
  e-mail: ts-davala@trebisov.sk

Otváracie hodiny

 • Pondelok – Sobota: 8.00 – 20.00 h

INISOFT

Zberný dvor je určený pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Trebišov alebo s prechodným pobytom alebo fyzické osoby, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, ale s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok.

Zberný dvor Trebišov

Zberný dvor Trebišov | Foto: Google Street

Druhy odpadov

 • Viacvrstvové obaly (tetrapack) – vypláchnuté vodou, (zošliapnuté, stlačené, bez záverov)
 • Objemný odpad – rozobraný na základné časti
 • Jedlé oleje a tuky z domácností – bez zvyškov potravín, v uzatvorenej nádobe
 • Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad – tráva a konáre
 • Elektroodpad
 • Farby, chemikálie, obaly z farieb a chemikálií
 • Papier – bez znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Plasty – bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • PET fľaše (zošliapnuté, stlačené, bez uzáverov) vo fóliových vreciach
 • Kovové obaly - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Sklo – neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu

Zdroj: Mesto Trebišov


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa nachádza zberný dvor na ulici Okružná 63, ktorý prevádzkuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA.

Zberný dvor Snina

Zberný dvor Snina

Stredisko sa náchadza v sídle VPS Snina na Budovateľskej ulici.

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.