NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Trebišov

Stredisko sa nachádza na Stavebnej ulici.

Zberný dvor Trebišov

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Stavebná č. 2, Trebišov
 • Mapa
 • Kontaktné údaje:
  Michal Davala
  tel.: 0905 527 468
  e-mail: ts-davala@trebisov.sk

Otváracie hodiny

 • Pondelok – Sobota: 8.00 – 20.00 h

Kandidáti Občianskej konzervatívnej strany

Zberný dvor je určený pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Trebišov alebo s prechodným pobytom alebo fyzické osoby, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, ale s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok.

Zberný dvor Trebišov

Zberný dvor Trebišov | Foto: Google Street

Druhy odpadov

 • Viacvrstvové obaly (tetrapack) – vypláchnuté vodou, (zošliapnuté, stlačené, bez záverov)
 • Objemný odpad – rozobraný na základné časti
 • Jedlé oleje a tuky z domácností – bez zvyškov potravín, v uzatvorenej nádobe
 • Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad – tráva a konáre
 • Elektroodpad
 • Farby, chemikálie, obaly z farieb a chemikálií
 • Papier – bez znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Plasty – bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • PET fľaše (zošliapnuté, stlačené, bez uzáverov) vo fóliových vreciach
 • Kovové obaly - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Sklo – neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu

Zdroj: Mesto Trebišov


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Piešťany

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.