NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Šaľa

Stredisko sa nachádza na ulici Fraňa Kráľa.

Zberný dvor Šaľa

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni)
 • Mapa
 • tel. č. 0918 248 690

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 9:00 – 17:00 hod.
 • Utorok: 9:00 – 17:00 hod.
 • Streda: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Štvrtok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Piatok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Sobota: 9:00 – 17:00 hod. 

Kandidáti Občianskej konzervatívnej strany

Slúži na zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb – občanov mesta Šaľa.

Druhy odpadov

 • kovové obaly a iné kovy
 • drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, starý nábytok a i.)
 • sklo a sklené obaly
 • papier a papierové obaly
 • plasty a plastové obaly (PET fľaše,kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.)
 • textilné odpady (sedačky, staré koberce)
 • elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče)
 • staré jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách (nie motorové a mazacie oleje a tuky).

Drobný stavebný odpad je po odvážení spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch.

Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať aj do špeciálneho kontajnera na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici.

Zberný dvor nebezpečných odpadov

 • v sídle spoločnosti SPEKO s.r.o. na Diakovskej ceste.

Otváracie hodiny

 • pondelok až piatok, od 7,30 h do 14,30 h

Doviezť môžete elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče. Ďalej môžete doviezť staré motorové a mazacie oleje a tuky, pesticídy, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami.

Zdroj: Sala.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Piešťany

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.