Zberný dvor Šaľa. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Šaľa

Stredisko sa nachádza na ulici Fraňa Kráľa.

Zberný dvor Šaľa

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni)
 • Mapa
 • tel. č. 0918 248 690

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 9:00 – 17:00 hod.
 • Utorok: 9:00 – 17:00 hod.
 • Streda: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Štvrtok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Piatok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Sobota: 9:00 – 17:00 hod. 

MIM ESONA

Slúži na zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb – občanov mesta Šaľa.

Druhy odpadov

 • kovové obaly a iné kovy
 • drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, starý nábytok a i.)
 • sklo a sklené obaly
 • papier a papierové obaly
 • plasty a plastové obaly (PET fľaše,kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.)
 • textilné odpady (sedačky, staré koberce)
 • elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče)
 • staré jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách (nie motorové a mazacie oleje a tuky).

Drobný stavebný odpad je po odvážení spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch.

Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať aj do špeciálneho kontajnera na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici.

Zberný dvor nebezpečných odpadov

 • v sídle spoločnosti SPEKO s.r.o. na Diakovskej ceste.

Otváracie hodiny

 • pondelok až piatok, od 7,30 h do 14,30 h

Doviezť môžete elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče. Ďalej môžete doviezť staré motorové a mazacie oleje a tuky, pesticídy, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami.

Zdroj: Sala.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Košiciach

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).