NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Brezno

Stredisko sa nachádza na Rázusovej ulici.

Zberný dvor Brezno

Foto: Technické služby mesta Brezno

Adresa

 • Rázusova 16, Brezno
 • Kontakt: ts@tsbrezno.sk
 • Technické služby Brezno: 0950 761 520
 • Mapa

Zberný dvor Brezno mapa

Zberný dvor Brezno | Foto: Mapy.cz

INISOFT

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Utorok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Streda: 8:00 - 17:00 hod.
 • Štvrtok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Piatok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Sobora: 8:00 - 17:00 hod.
 • (okrem štátnych sviatkov)

Zberný dvor Brezno - vchod | Foto: Google Street

Druhy odpadov

Zberný dvor je zriadený pre obyvateľov mesta na:

A - zber odpadov – obaly z plastu, dreva, kovu, skla, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetrapakové obaly, papier, kartón, sklo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektro odpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

Ide o tieto odpady:

 • železné a neželezné kovy
 • plasty
 • sklo, okrem autoskla a skla s obsahom drôtu
 • batérie a akumulátory
 • žiarivky
 • drevo
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • jedlé oleje a tuky- biologický rozložiteľné odpady
 • zemina

Technické služby Brezno


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa nachádza zberný dvor na ulici Okružná 63, ktorý prevádzkuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA.

Zberný dvor Snina

Zberný dvor Snina

Stredisko sa náchadza v sídle VPS Snina na Budovateľskej ulici.

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.