Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Brezno

Stredisko sa nachádza na Rázusovej ulici.

Zberný dvor Brezno

Foto: Technické služby mesta Brezno

Adresa

 • Rázusova 16, Brezno
 • Kontakt: ts@tsbrezno.sk
 • Technické služby Brezno: 0950 761 520
 • Mapa

Zberný dvor Brezno mapa

Zberný dvor Brezno | Foto: Mapy.cz

Radovan Kazda, kandidát č. 20, Strana SaS

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Utorok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Streda: 8:00 - 17:00 hod.
 • Štvrtok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Piatok: 8:00 - 17:00 hod.
 • Sobora: 8:00 - 17:00 hod.
 • (okrem štátnych sviatkov)

Zberný dvor Brezno - vchod | Foto: Google Street

Druhy odpadov

Zberný dvor je zriadený pre obyvateľov mesta na:

A - zber odpadov – obaly z plastu, dreva, kovu, skla, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetrapakové obaly, papier, kartón, sklo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektro odpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

Ide o tieto odpady:

 • železné a neželezné kovy
 • plasty
 • sklo, okrem autoskla a skla s obsahom drôtu
 • batérie a akumulátory
 • žiarivky
 • drevo
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • jedlé oleje a tuky- biologický rozložiteľné odpady
 • zemina

Technické služby Brezno


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.