Aktuálne znenie návrhu zákona "o zálohovaní pet fliaš" po medzirezortnom pripomienkovaní | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos. Aktualizovaný program každoročnej tradičnej konferencie o odpadoch.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom.

Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.


Program konferencie

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A AKTUÁLNA LEGISLATÍVA

9:20 – 09:50 SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A APLIKAČNÁ PRAX

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Pohľad MŽP SR na požiadavky a problémy pri praktickom uplatňovaní aktuálneho znenia zákona o odpadoch.

9:50 – 10:30 TRANSPOZIČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH

 • JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o príprave transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa majú zaviesť základné požiadavky „Odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy.

10:30 – 11:00 ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Praktické problémy pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania.

11:00 – 11:20 PRESTÁVKA NA KÁVU

11:20 – 11:40 NOVÁ SMERNICA O PLASTOCH

 • Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o aktuálnom vývoji európskej legislatívy vo vzťahu k príprave novej Smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.

11:40 – 12:10 NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Aktuálna informácia o priebehu legislatívneho procesu prijímania nového zákona, ktorým sa má zaviesť zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek.

12:10 – 12:30 ANALÝZA MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA PET OBALOV NA SLOVENSKU – OTÁZKY A ODPOVEDE

 • Ing. Marián Hausner / JUDr. Veronika Gerotto Bilková, konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.
 • Nezávislý pohľad na zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov a porovnanie ekonomických analýz Ekos Plus a Inštitútu environmentálnej politiky.

12:30 – 13:40 OBED

BLOK 2 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V PRAXI

13:40 – 14:10 PROBLEMATIKA ZBERU ODPADOVÉHO PAPIERA A BUDÚCNOSŤ JEHO MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA V PODMIENKACH SR

 • Ing. Vladimír Krajči / Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok
 • Súčasný stav v oblasti zberu a využitia odpadového papiera a budúcnosť jeho materiálového zhodnocovania v Slovenskej republike.

14:10 – 14:40 ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH PALÍV V CEMENTÁRŇACH

 • Ing. Juraj Číž, Zväz výrobcov cementu
 • Aktuálny stav v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárňach. Potenciál rozvoja kapacít na zhodnocovanie odpadov zo Slovenska.

14:40 – 15:00 PRESTÁVKA NA KÁVU

DISKUSNÝ PANEL – STRATÉGIA SMEROVANIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

15:00 – 15:15 PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o prijatom programe predchádzania vzniku odpadov a jeho implementácii v praxi – spôsoby uplatňovania, vplyv na legislatívu a prax

15:15 - 15:30 PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021 – 2025

 • Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o plánoch MŽP SR na prípravu na vypracovanie nového POH pre ďalšie obdobie – základné tézy, priority, harmonogram

15:30 – 17:00 DISKUSNÝ PANEL

 • Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.
 • Panelisti:
  Mgr. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,
  Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,
  Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR,
  Mag. Annamária Tóthová, Partnerka Eversheds Sutherland Dvořák Hager
  zástupca Únie miest/ZMOS.

17 :00 – 18:00 Čaša vínaPrihláška

Vložné:

 • Vstupné pre firmy €190,8 (€159,- bez dph)
 • Vstupné pre štátnu a verejnú správu €90,- (€75,- bez dph)
 • Vstupné pre účastníkov predošlých konferencií e+ €162,18 (€135,15 bez DPH)

Prihlášku vyplníte kliknutím na tento link: http://ekonferencia.sk/odpady2019/

Stiahnite si program tu (pdf)


Pozrite si fotogalériu z konferencie ODPADY e+ 2018 v Banskej BystriciMiesto konania

 • Holiday Inn, Žilina, Športová 2
 • http://holidayinn-zilina.sk/

Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089,
 • mail: vincent.susol@ekosplus.sk


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

V tomto roku si predsavzali vysadiť 9 000 sadeníc.

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 2. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".