NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY e+ 2019 sa tentoraz bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom.

Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Tematické okruhy

Legislatíva a aplikačná prax:

 • vývoj legislatívy EÚ v oblasti uplatňovania zásad obehovej ekonomiky,
 • novela zákona o odpadoch účinná od 1.1.2019,
 • pripravovaná novela zákona o odpadoch zavádzajúca zásady Waste package,
 • uplatňovanie nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov v praxi,
 • Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),
 • Príprava smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie a jej dopad na SR,
 • Zálohovanie PET obalov a plechoviek – výsledky analýz a stav legislatívnej prípravy nového zákona,
 • Program predchádzania vzniku odpadu 2020 – 2025.

Inovatívne technológie:

 • informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ,
 • priemyselné zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov,
 • vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania,
 • spaľovanie a spoluspaľovanie komunálnych odpadov v priemysle,
 • zneškodňovanie nebezpečných odpadov z nemocničnej starostlivosti v SR.

Komunálne odpady:

 • Biologicky rozložiteľné komunálne odpady – nakladanie, technológie, štatistiky,
 • Zber a zhodnocovanie odpadového papiera v podmienkach SR,
 • Progresívne modely odpadového hospodárstva v inteligentných mestách,
 • Zálohové systémy na jednorazové nápojové obaly
 • PET obaly a plechovky – odpady s najvyššou mierou recyklácie

Pozrite si fotogalériu z konferencie ODPADY e+ 2018 v Banskej BystriciMiesto konania

 • Holiday Inn, Žilina, Športová 2
 • http://holidayinn-zilina.sk/

Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089,
 • mail: vincent.susol@ekosplus.sk


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Pozvánka na EE CLUB: Odpadové a neodpadové plány

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Plastový odpad môže poháňať autá budúcnosti

Nerecyklovateľný plastový odpad v objeme 25 ton umožní vodíkovému autu najazdiť 250-tisíc kilometrov.

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2018

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2018

Vlani dominovali plastové tašky, zálohovanie PET fliaš, zero waste a kauzy.