NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos. Aktualizovaný program každoročnej tradičnej konferencie o odpadoch.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY e+ 2019

Foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom.

Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.


Program konferencie

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A AKTUÁLNA LEGISLATÍVA

9:20 – 09:50 SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A APLIKAČNÁ PRAX

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Pohľad MŽP SR na požiadavky a problémy pri praktickom uplatňovaní aktuálneho znenia zákona o odpadoch.

9:50 – 10:30 TRANSPOZIČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH

 • JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o príprave transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa majú zaviesť základné požiadavky „Odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy.

10:30 – 11:00 ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Praktické problémy pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania.

11:00 – 11:20 PRESTÁVKA NA KÁVU

11:20 – 11:40 NOVÁ SMERNICA O PLASTOCH

 • Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o aktuálnom vývoji európskej legislatívy vo vzťahu k príprave novej Smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.

11:40 – 12:10 NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Aktuálna informácia o priebehu legislatívneho procesu prijímania nového zákona, ktorým sa má zaviesť zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek.

12:10 – 12:30 ANALÝZA MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA PET OBALOV NA SLOVENSKU – OTÁZKY A ODPOVEDE

 • Ing. Marián Hausner / JUDr. Veronika Gerotto Bilková, konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.
 • Nezávislý pohľad na zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov a porovnanie ekonomických analýz Ekos Plus a Inštitútu environmentálnej politiky.

12:30 – 13:40 OBED

BLOK 2 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V PRAXI

13:40 – 14:10 PROBLEMATIKA ZBERU ODPADOVÉHO PAPIERA A BUDÚCNOSŤ JEHO MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA V PODMIENKACH SR

 • Ing. Vladimír Krajči / Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok
 • Súčasný stav v oblasti zberu a využitia odpadového papiera a budúcnosť jeho materiálového zhodnocovania v Slovenskej republike.

14:10 – 14:40 ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH PALÍV V CEMENTÁRŇACH

 • Ing. Juraj Číž, Zväz výrobcov cementu
 • Aktuálny stav v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárňach. Potenciál rozvoja kapacít na zhodnocovanie odpadov zo Slovenska.

14:40 – 15:00 PRESTÁVKA NA KÁVU

DISKUSNÝ PANEL – STRATÉGIA SMEROVANIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

15:00 – 15:15 PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o prijatom programe predchádzania vzniku odpadov a jeho implementácii v praxi – spôsoby uplatňovania, vplyv na legislatívu a prax

15:15 - 15:30 PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021 – 2025

 • Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o plánoch MŽP SR na prípravu na vypracovanie nového POH pre ďalšie obdobie – základné tézy, priority, harmonogram

15:30 – 17:00 DISKUSNÝ PANEL

 • Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.
 • Panelisti:
  Mgr. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,
  Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,
  Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR,
  Mag. Annamária Tóthová, Partnerka Eversheds Sutherland Dvořák Hager
  zástupca Únie miest/ZMOS.

17 :00 – 18:00 Čaša vínaPrihláška

Vložné:

 • Vstupné pre firmy €190,8 (€159,- bez dph)
 • Vstupné pre štátnu a verejnú správu €90,- (€75,- bez dph)
 • Vstupné pre účastníkov predošlých konferencií e+ €162,18 (€135,15 bez DPH)

Prihlášku vyplníte kliknutím na tento link: http://ekonferencia.sk/odpady2019/

Stiahnite si program tu (pdf)


Pozrite si fotogalériu z konferencie ODPADY e+ 2018 v Banskej BystriciMiesto konania

 • Holiday Inn, Žilina, Športová 2
 • http://holidayinn-zilina.sk/

Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089,
 • mail: vincent.susol@ekosplus.sk


Mohlo by vás zaujímať

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Častejšie kosenie trávnika, pravidelná údržba o zeleň a kvety, či viac skonzumovaného ovocia a zeleniny. Z každej letnej aktivity vzniká množstvo zeleného a kuchynského odpadu.

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Od začiatku budúceho roka musia samosprávy zabezpečiť zber kuchynského odpadu a dôležitou súčasťou zberu sa stanú prísne hygienické štandardy.

Medzinárodný deň elektroodpadu pripomína, že jeho globálna produkcia neustále narastá

Medzinárodný deň elektroodpadu pripomína, že jeho globálna produkcia neustále narastá

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton.