4 dôvody, prečo by ste si nemali azbestovú strechu zhadzovať sami | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

4 dôvody, prečo by ste si nemali azbestovú strechu zhadzovať sami

Prakticky nezničiteľné azbestové vlákna číhajú na strechách po celom Slovensku. Demontovať starú azbestovú / eternitovú strechu svojpomocne predstavuje veľké zdravotné riziko pre vás a vašich najbližších.

Azbestový štít

Foto: DILMUN SYSTEM

Pri nesprávnej manipulácii sa do okolia uvoľňujú nebezpečné mikroskopické vlákna, ktoré sa dostávajú do pľúc a spôsobujú rôzne respiračné choroby – napríklad azbestózu či rôzne formy rakoviny.

Trvá až 30 rokov, kým rakovina prepukne a nie je na ňu liek. V Európe je ročne zaznamenaných 1 000 až 1 200 prípadov rakoviny spôsobenej azbestom.

demontáž azbestuDemontáž azbestu

„Azbest je ohrozenie pre celú vašu rodinu. Vlákna, ktoré sa zachytia na oblečení, zostávajú vo vašom bezprostrednom okolí. Týchto vlákien sa nezbavíte ani po praní. Vdýchnuť ich môžete napríklad aj pri žehlení oblečenia použitého pri neodbornej likvidácii azbestu“, upozorňuje Tomáš Hadzima zo spoločnosti DILMUN SYSTEM, s.r.o., ktorá sa špecializuje na bezpečnú likvidáciu materiálov obsahujúcich azbest.

balenie azbestuBalenie azbestu

Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

 1.  Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.
 2. Za nedodržanie predpísaného postupu pri likvidácii, hrozia za azbest vysoké pokuty. Zákon č. 79/2015 o odpadoch hovorí, že občanovi, ktorý by nakladal svojvoľne s nebezpečným odpadom a uložil by ho na čiernej skládke, hrozí pokuta do 2 500 EUR a následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na jeho náklady (čo je oveľa drahšie, ako samotná pokuta), pričom by sa mohol vystaviť aj trestnému stíhaniu za ohrozenie verejného zdravia.
 3. Azbest je časovaná bomba, ktorá ohrozuje vaše zdravie a zdravie vašich najbližších. Mikroskopické vlákna z poškodenej starej eternitovej strechy zostávajú v bezprostrednom okolí, zachytávajú sa na oblečení, zariadení, kobercoch. Bežným vysávaním sa ich nezbavíte. Stále sa víria a vy ich dýchate.
 4. Pretože myslíte na zdravie svojich blízkych a cítite ekologickú zodpovednosť.

Stabilizácia azbestuStabilizácia azbestu

Kedy už je najvyšší čas na likvidáciu eternitovej / azbestovej strechy?

 • Ak má vaša eternitová strecha viac ako 20 rokov.Po takomto čase začína azbestová krytina vďaka poveternostným vplyvom zvetrávať a rozpadávať sa.
 • Ak vidíte, že sa eternitová strecha láme alebo je inak mechanicky poškodená.

Stabilizácia azbestuStabilizácia azbestu

Opýtali sme sa výkonného riaditeľa Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Ing. Martina Múdreho, aký je správny postup, ak sa chcete zbaviť starej azbestovej strechy.

 • Demontáž materiálov s obsahom azbestu môže vykonávať len firma so špeciálnym oprávnením a povoleniami.
 • Požiadajte o vypracovanie nezáväznej kalkulácie. V kalkulácii už je zahrnutá cena za demontáž azbestu, ako aj cena za všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie, správne poplatky či odvoz a likvidácia demontovanej krytiny na skládke nebezpečného odpadu.
 • Nezabudnite na zmluvu / objednávku a dohodnite si predbežné termíny začiatku a ukončenia demontáže azbestu.
 • Firma si pred demontážou musí odsúhlasiť plán práce na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získať povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie. Treba počítať až s 30 dňovou lehotu na získanie všetkých povolenína odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu.
 • Pri samotnej demontáži azbestovej strechy sa najskôr musí vytvoriť kontrolované pásmo, do ktorého majú povolený prístup len pracovníci v špeciálnom ochrannom oblečení s respirátormi.
 • Pred demontážou sa azbest zastabilizuje špeciálnym postrekom nanášaným vysokotlakovým airless zariadením, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže.
 • Demontovanú azbestovú krytinu pracovníci opatrne vložia do nepriepustných vriec s označením „POZOR AZBEST“.
 • Nasleduje preprava a likvidáciu starej azbestovej / eternitovej krytiny na najbližšiu skládku nebezpečného odpadu.
 • Na záver vám firma poskytne všetky dokumenty, ktoré sú potrebné napríklad pri kolaudácii nehnuteľnosti.

Zdroj informácií a fotografií: www.dilmunsystem.sk, www.apoh.sk.


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.

Mohlo by vás zaujímať

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Festival udržateľnosti POMALO už tretí rok privíta zaujímavých hostí a prinesie aktuálne spoločenské témy.

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Spoločnosť vstupuje na trh s cieľom podniknúť rozhodujúce kroky v oblasti triedenia a následnej recyklácie plastov.