Zákon o odpadoch sa opäť mení. Čo prinesie novela noviel? | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zákon o odpadoch sa opäť mení. Čo prinesie novela noviel?

O pripravovaných zmenách v odpadovom zákone informovala na konferencii Enviro 2019 Janette Smažáková z Ministerstva životného prostredia SR.

Zákon o odpadoch sa opäť mení. Čo prinesie novela noviel?

Foto: Odpady-portal.sk

Základná legislatívna norma pre oblasť odpadov sa novelizuje už deviaty raz. Nový zákon o odpadoch je na svete od roku 2016 a odvtedy bol osemkrát novelizovaný. V priemere každého tri a pol mesiaca je schválená jeho novela. Štyrikrát sa menil po úpravách rezortu životného prostredia v dôsledku transpozície smerníc alebo implementácie nariadení EÚ, ostatné zmeny vyplynuli z úprav ostatných rezortov.

V rámci jeho deviatej verzie už prebehlo pripomienkové konanie k návrhu prinášajúcom až tridsať nových bodov. Podstatnú časť zmien, vychádzajúcich z novely rámcovej smernice, tvorí rozšírená zodpovednosť výrobcov. RZV existuje od počiatku zákona a počíta so základnou zodpovednosťou na strane výrobcov pri vyhradenom výrobku, ktorými sú batérie, akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky, obalové a neobalové výrobky.

Výrobca sa môže rozhodnúť pre individuálne zabezpečenie tejto zodpovednosti na základe vlastného systému nakladania s vlastným odpadom, alebo cez kolektívnu zodpovednosť prostredníctvom organizácie RZV. V prípade batérií a akumulátorov je to možné prostredníctvom tretej osoby.

Dohľad nad RZV chce prebrať ministerstvo

Z novely rámcovej smernice vyplýva podľa Janette Smažákovej z legislatívneho odboru MŽP SR, že členský štát by mal vytvoriť akýsi nezávislý orgán, ktorý bude vykonávať dohľad nad RZV. Keďže koordinačné centrá nefungujú podľa predstáv ministerstva, podľa súčasného návrhu by ich malo nahradiť samotné ministerstvo. “Ešte stále však zvažujeme, ako sa k tejto úlohe postavíme,” uviedla predstaviteľka rezortu. Práve obalové odpady predstavujú podľa nej najpálčivejší problém na Slovensku.

Zákon stanovuje, že organizácia zodpovednosti výrobcu (OZV) musí odobrať celé množstvo komunálneho odpadu. Všetok odpad, ktorý sa v danej obci vyzbiera, má daná OZV zazmluvnený. Každá obec na Slovensku by mala mať zmluvu s OZV, ktorá zabezpečí nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. Opatrenia zavedené v ostatnej novele zákona a aj v tomto návrhu novely by mali k tomu prispieť.

Ciele zberu namiesto zberového podielu

Doteraz existoval tzv. zberový podiel, kedy si OZV sama vypočítala, koľko daného odpadu má vyzbierať v obci. “Toto sa neosvedčilo, preto sme zaviedli tzv. ciele zberu.” Ministerstvo vypočíta každej OZV-čke množstvo, ktoré je povinná vyzbierať v zazmluvnených obciach. “Vychádzame pritom z rôznych analýz o množstve vyzbieraného komunálneho odpadu v obci, množstva vytriedených obalových odpadov. Dané číslo bude smerodajné pre organizáciu v danom roku, ktorý sa však nezhoduje s kalendárnym. Trvá od 1. júla do 30. júna. Tento systém začína od tohto roku,” ozrejmuje J. Smažáková.

Odstraňovanie čiernych skládok

Ďalšou oblasťou, ktorú chce novela zákona riešiť je nezákonne umiestňovaný odpad. Doteraz bolo praxou, že okresný úrad rozbehol štandardný postup zisťovacieho konania pri takomto odpade, kedy sa zisťuje zodpovedná osoba a v závislosti od toho vydáva rozhodnutie. Ak sa pri takejto čiernej skládke predpokladá spáchanie trestného činu, čiže odstránenie skládky by stálo viac ako 266 eur, OÚ postupuje vec polícii.

Ak je suma nižšia, zisťuje sa zodpovedná osoba, napríklad vlastník pozemku a vydáva rozhodnutie o povinnosti odstrániť čiernu skládku. Ak sa vlastník nezistí, OÚ vydá rozhodnutie o povinnej osobe zodpovednej za odstránenie čiernej skládky.

Pri komunálnom odpade je to obec, ak ide o nekomunálny odpad, touto osobou je OÚ. Ako upozorňuje J. Smažáková, je to nezvyčajné, pretože OÚ sám sebe vydáva rozhodnutie o povinnosti odstránenia odpadu. Obec môže odstrániť takúto čiernu skládku aj sama, ale potom neprebieha zisťovacie konanie a  náklady si musí hradiť.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Rádioaktívne materiály zachytili železnice, zberné suroviny aj železiarne. Postarala sa o ne štátna spoločnosť JAVYS.

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Európska environmentálna agentúra v najnovšej analýze poukazuje na to, že z ôsmich bežných trhov s druhotnými surovinami fungujú dobre len tri. Toto sú hlavné dôvody.

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Prieskum potvrdil, že klienti za najväčší prínos považujú práve garanciu splnenia záväzných cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.