NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako na výpočet vytriedenia odpadov a poplatkov za skládkovanie?

Ministerstvo pripravilo metodickú pomôcku k výpočtu. Prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky.

výpočet poplatkov

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo metodickú pomôcku k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

Envirorezort tak reaguje na požiadavky subjektov týkajúce sa usmernenia k výpočtu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a súvisiacich odporúčaní k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a nariadeniu Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktoré stanovuje výšku poplatkov za skládkovanie a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z týchto poplatkov.

Celý materiál si môžu predplatitelia stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Ktoré odpady nepatria do výpočtu vytriedenia?

Do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu niektoré druhy odpadov nie je možné zahrnúť. Sú to:

 • popol a škvara z kúrenia uhlím a drevom,
 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa v obci používa na kŕmenie zvierat, alebo do domácich kompostovacích zásobníkov a obec nemá potvrdenie o zhodnotení,
 • odpad s katalógovým číslom – 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, nakoľko nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o poplatkoch a následne ide tento odpad na zneškodnenie,
 • vysušené seno – nakoľko sa nejedná o odpad, pretože seno je určené na kŕmne účely a na tento poľnohospodársky materiál sa nevzťahuje zákon o odpadoch,
 • množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od reštaurácií ako podnikateľských subjektov,
 • pneumatiky – nie sú komunálnym odpadom, sú zaradené podľa Katalógu odpadov pod katalógové číslo 16 01 03 – opotrebované pneumatiky,
 • zmesový komunálny odpad (20 03 01) energeticky zhodnocovaný v zariadení na spoluspaľovanie odpadov činnosťou R1- nejde o triedenú zložku v rámci systému triedeného zberu komunálnych odpadov v obci uvedenú v prílohe č. 1 zákona o poplatkoch.

Ktoré druhy odpadov do vzorca vstupujú?

Do čitateľa vstupujú všetky zložky komunálnych odpadov, ktoré sa v danej obci vytriedili a vyzbierali a sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o poplatkoch.

V menovateli sa uvádza množstvo všetkých komunálnych odpadov vyzbieraných v obci v danom kalendárnom roku (predchádzajúci kalendárny rok).

„Do menovateľa sa započítavajú všetky zložky komunálnych odpadov, ktoré boli vyzbierané v obci v danom kalendárnom roku a ktoré sa ohlasujú aj Štatistickému úradu, t. j. zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad z čistenia ulíc (20 03 03) ako aj vytriedené a vyzbierané zložky komunálnych odpadov podľa prílohy č. 1 k zákonu o poplatkoch a komunálne odpady vyzbierané v obci od podnikateľských subjektov, ktoré platia obci miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,“ priblížilo MŽP SR.

Do vzorca vstupuje tiež kovový odpad (20 01 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02) vyzbieraný v zberniach alebo výkupniach. V súčasnosti sa kovový odpad zarátava len tej obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadov uskutočňuje.

Okrem toho sa do vzorca zahŕňa papier vyzbieraný v zberniach alebo výkupniach a takisto biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

V prípade bioodpadu však je možné zarátať iba jedlé oleje a tuky (20 01 25) a/alebo biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) - z domácností, ak boli zbierané a odovzdávané oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch na ďalšie spracovanie.

„Do vzorca nie je možné zarátať také množstvá, ktoré boli u fyzických osôb kompostované, resp. boli odovzdané iným osobám ako osobám oprávneným na nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch,“ upozorňuje ministerstvo.

Poplatky za skládkovanie – najčastejšie otázky

Okrem metodickej pomôcky pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov MŽP SR v materiáli reaguje tiež na najčastejšie kladené otázky súvisiace s problematikou poplatkov za ukladanie odpadov na skládku.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

 1. info@odpadovyhospodar.sk28.11.2019 (15:02)
  no, mám dosť problém sa stotožniť s názorom ministerstva.
 2. info@odpadovyhospodar.sk05.12.2019 (10:51)
  Môj pohľad na túto (NE)pomôcku som zhrnul v článku tu: https://www.odpadovyhospodar.sk/metodicka-nepomocka-z-ministerstva/

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Poplatky výrobcov za obaly nezodpovedajú nákladom na ich spracovanie

Poplatky výrobcov za obaly nezodpovedajú nákladom na ich spracovanie

V iných krajinách EÚ sa poplatky za obaly zásadne líšia, za plasty a nápojové kartóny sa platí výrazne viac než za sklo alebo papier.

Plytvanie potravinami majú na svedomí hlavne domácnosti. Čo vyhadzujeme najčastejšie?

Plytvanie potravinami majú na svedomí hlavne domácnosti. Čo vyhadzujeme najčastejšie?

Domácnosti na Slovensku vyhadzujú najmä chlieb a pekárenské výrobky či ovocie a zeleninu, ukázal prieskum.

Finančná garancia podľa poslednej novely zákona o odpadoch

Finančná garancia podľa poslednej novely zákona o odpadoch

Koncom novembra 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky pomerne rozsiahlu novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako „ZoO“), ktorou sa implementujú viaceré zmeny vyplývajúce z európskych smerníc. Článok vyšiel v januárovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/01.