Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 11.02.2020

Verejná správa

LPEU/2019/601 COM(2019)640 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európsky ekologický dohovor | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Ceny za odpad sú vyššie, zdražovanie však nekončí | ta3.com | Slováci pocítili vyššie ceny za odpad nielen vlani, ale aj začiatkom roku 2020. Zdražovanie sa prioritne dotklo miest a obcí, ktorých odpadové hospodárstvo stojí na skládkovaní, a to sú takmer všetky. Ani týmito zmenami sa však zdražovanie nekončí. Novela zákona o odpadoch prináša úpravy, ktoré sa významne dotknú občanov aj v roku 2021.

Lučenec hľadá spracovateľa odpadov, hodnota zákazky je vyše 900-tisíc eur | SITA | Samospráva predpokladá za štyri roky odvoz takmer 36-tisíc ton komunálneho odpadu.

Editoriál. Chcem byť styčný dôstojník | Odpady-portal.sk | Najbližšie voľby budú predovšetkým o tom, či budeme žiť v slušnej, tolerantnej, slobodnej a prosperujúcej spoločnosti alebo sa utopíme v nenávisti a neslobode. Úvodník vyšiel vo februárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/02.

Ohlásené investície

Zámer | ENVI-GEOS NItra, s.r.o. | Zariadenie na zber odpadov - Bertotovce | Prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov.

Zámer | Obec Trávnica | „Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“ | Predmetom navrhovanej činnosti je doplnenie nového druhu komunálneho odpadu – kovy s katalógovým číslom 20 01 40, kategória odpadu O a jeho samostatných poddruhov (20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 04 40 04, 20 01 40 05, 20 10 40 06 a 20 01 40 07) v množstve 15 t/rok v existujúcom zariadení na zber odpadov v obci Trávnica. Objekt zberného dvora sa nachádza na pozemku parcela C-KN číslo 335/1 v katastrálnom území Trávnica.


MONITORING ODPADY | 12.02.2020

Verejná správa

MŽP SR
Envirorezort podporuje princípy zeleného verejného obstarávania

Médiá

Forkanife: Inovatívna náhrada jednorazových plastových príborov | ta3.com | Plastové príbory na jedno použitie sú obrovským zdrojom odpadu, no našťastie prichádzajú vývojári s ekologickejšími alternatívami. Najnovší prírastok s názvom Forkanife z dielne kanadskej spoločnosti Cold4ged predstavuje udržateľný nôž a vidličku, ktoré sa dajú zložiť a uložiť v puzdre priamo do priečinku pre kreditnú kartu v peňaženke.

Japonci chcú zelenú olympiádu, no zároveň postavia 22 nových uhoľných elektrární | dennikn.sk | Nové uhoľné elektrárne budú produkovať uhlíkovú stopu v objeme spotreby všetkých osobných automobilov v USA.

Samospráva pokračuje v budovaní stojísk polopodzemných kontajnerov, postupne budú osadené v celom meste | Trnava.sk | Mesto Trnava aj v tomto roku pokračuje v osádzaní polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad. V týchto dňoch už správcovia a prevádzkovatelia podzemných inžinierskych sietí vytyčujú ich polohu, aby sa mohla bez rizika kolízií začať tretia a posledná etapa budovania stojísk na sídlisku Družba. 

Ohlásené investície

Rozsah hodnotenia | EBA, s. r. o., Bratislava | EBA s.r.o. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením | Cieľom navrhovanej činnosti je úprava alebo zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami v mieste ich vzniku na území celej SR.

Oznámenie o zmene | PharmaCorp, s.r.o., Dobrá | Dobrá - zariadenie na zber odpadov | Ide o zmenu existujúcej zberne odpadov v obci Dobrá. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena rozsahu druhov odpadov, ktoré budú predmetom zberu. Zároveň dochádza k zmene prevádzkovateľa.

Oznámenie o zmene | Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov | Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad | Vybudovanie záverečnej, uzatváracej etapy skládky odpadov a vykonanie jej uzavretia a rekultivácie.

Oznámenie o zmene | MRC-Union, s.r.o., Partizánske | Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch | Jedná sa o zmenu existujúcej činnosti v prevádzke MRC-Union, s.r.o., Nupodská 1120 v intraviláne obce Chynoranoch, ktorá sa v danom území vykonáva od roku 1996. V súčasnosti sa v zariadení vykonáva zber ostatných odpadov (zber druhotných surovín, a to zber železných a neželezných kovov). Navrhovateľ uvažuje s rozšírením rozsahu zbieraných odpadov, o zber starých vozidiel, a zber opotrebovaných batérií a akumulátorov.


MONITORING ODPADY | 13.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Verejné obstarávania majú zohľadniť envirokritériá, prioritu dostanú čistiace prostriedky | Odpady-portal.sk | Zelené verejné obstarávania majú do roku 2030 tvoriť 70 % z celkovej hodnoty verejných obstarávaní. Ministerstvo sa v prvom kroku zameria na čistiace prostriedky a upratovacie služby.

Veľká pivná značka na Slovensku definitívne stopla predaj piva v plastových fľašiach | Startitup.sk | Gambrinus ukončil predaj piva v plastových flašiach. Značka nechce zbytočne znečisťovať prírodu v našej krajine.

Odpad kvôli obedom zadarmo pribudol len minimálne | Ekonomika.pravda.sk | Žiadne haldy vyhodenej stravy či tony odpadu. Obavy sa nenaplnili a pre dotáciu na stravu nakoniec stúpol počet biologického odpadu iba mierne. Zdá sa, že rodičia poctivo odhlasujú deti zo stravy. Inak im totiž hrozí, že vyhodené jedlo zaplatia. Nárok na dotáciu má len žiak, čo bol na vyučovaní a aj odobral obed.

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Mad | Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Mad (VO2) | Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom - Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, Logický celok č. 2 - Závesné kontajnery - Celková hodnota zákazky/časti: 6 600,00 EUR bez DPH.


MONITORING ODPADY | 14.02. - 17.02.2019

Verejná správa

MŽP SR
O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

OP KŽP
Usmernenie č.1 k 56. výzve na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 5., 28., 29., 40., 45., a 49. výzvy

Médiá

Letné olympijské hry v Tokiu majú byť doposiaľ najzelenšie | Odpady-portal.sk | Japonci pre športovcov pripravujú postele z kartónu aj medaily z recyklovaných kovov. Dôraz kladú tiež na energiu z obnoviteľných zdrojov, udržateľné materiály a čo najmenšie plytvanie.

Žiaci navrhli koše na triedený zber, od OZV ENVI-PAK dostali netradičnú odmenu | Odpady-portal.sk | Víťazi súťaže o dizajn košov na triedený zber sa pozreli na triediacu linku a kompostovisko. ENVI-PAK pripravuje metodickú príručku pre školy, v ktorej publikuje víťazný návrh smetných košov.

NATUR-PACK spustil registráciu na semináre pre klientov | Odpady-portal.sk | NATUR-PACK organizuje semináre v štyroch slovenských mestách. Klienti sa môžu registrovať na dopoludňajší seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z a popoludňajší seminár Elektrozariadenia a batérie.

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii | Odpady-portal.sk | Švajčiarska spoločnosť Hitachi Zosen Inova postaví jedno z najúčinnejších zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadu s kapacitou 350-tisíc ton ročne.

Zmeny zákona o odpadoch účinné od 27. 12. 2019 | Odpady-portal.sk | Národná rada Slovenskej republiky prijala rozsiahlu novelu zákona o odpadoch1 (ďalej ako „Novela“) najmä za účelom transpozície tzv. „odpadového balíka“ pozostávajúceho z viacerých európskych smerníc. Článok vyšiel vo februárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/02.

V obci vybudujú zberný dvor odpadov za státisíce eur | TASR | Obec Petrova Ves vybrala dodávateľa prác cez súťaž.

Orange podporia v recyklácii elektroodpadu aj deti | ta3.com | Ku dlhodobej ekologickej iniciatíve Orangeu v zbere nepotrebných mobilov sa pridávajú žiaci materských, základných a stredných škôl, ktorým budúcnosť našej planéty a životné prostredie nie sú ľahostajné. Vďaka motivačnej aktivite spoločnosti ASEKOL SK tak podporia 22. zbernú kampaň starých mobilov aj slovenské školy.

Najväčším producentom plastového odpadu v ázijských krajinách je Malajzia | TASR | Každý obyvateľ Malajzie spotrebuje podľa odhadov WWF ročne 16,78 kilogramu plastových obalov. 

Brezno chce zriadiť kompostáreň na separovanie kuchynského odpadu | Mybystrica.sme.sk | Poslanci na devätnástom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Kompostáreň Brezno.

Odpad budú musieť upraviť, firmy vraj zmeny nestíhajú aplikovať | ta3.com | Spoločnosti, ktoré spracovávajú odpad, ho budú musieť od januára budúceho roka oddeľovať od biologicky rozložiteľnej zložky predtým, ako pôjde na skládku. Firmy hovoria, že za rok nestihnú aplikovať potrebné zmeny na úpravu. Ministerstvo životého prostredia argumentuje, že s touto povinnosťou muselo Slovensko počítať už dlhšie.

Daily Mail: Američania enormne plytvajú potravinami | ČTK | Nová štúdia práve dokázala niečo, čo hovorí mnoho turistov, ktorí navštívia Spojené štáty - Američania veľa plytvajú, napísal britský spravodajský server Daily Mail. Ukazuje sa, že hodnota vyhodeného jedla v krajine dosahuje ročne asi 240 miliárd dolárov, teda 1866 dolárov na jednu domácnosť. Vyhadzuje sa asi 30-40 percent jedla.

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Ladce | Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - obec Ladce | Celková hodnota obstarávania: 142 532,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Plešivec | Zberný dvor - Plešivec | Celková predpokladaná hodnota: 505 433,65 EUR bez DPH 

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania| PALKOV s.r.o. | Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín | Navrhovaná činnosť plánuje využívať nasledovné existujúce objekty a plochy v areáli: bývalí objekt výrobnej budovy, bývalí objekt kvasnej pivnice, bývali objekt lisovne, bývalí objekt garáže a dielne, bývali objekt váhovne a existujúce spevnené a manipulačné plochy a existujúca areálová zeleň. V týchto priestoroch, aktuálne nevyužívaného areálu sa plánujú realizovať činnosti zhodnocovania ostatných odpadov.

Oznámenie o zmene| Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora – doplnenie druhov odpadov | Predmetom zmeny je rozšírenie zoznamu druhu odpadov „železné a neželezné kovy“.


MONITORING ODPADY | 18.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Záujem o Zelený vzdelávací fond je rekordný, peňazí však rozdeľuje menej | Odpady-portal.sk | Fond, ktorý financuje envirorezort a dobrovoľnými príspevkami aj súkromný sektor, podporí 25 projektov zameraných na environmentálne vzdelávanie sumou 125 000 eur.

Michalovce môžu rozšíriť skládku tuhého komunálneho odpadu | TASR | Mesto zvažuje aj iné alternatívy nakladania s odpadom.

Legálne skládky odpadu na Slovensku ohrozujú tisíce ľudí a vplývajú aj na globálne otepľovanie | Webnoviny.sk | Legálnymi skládkami odpadu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí, je ohrozených približne 11-tisíc ľudí. Uviedol to na sociálnej sieti Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Ten tvrdí, že na Slovensku je v prevádzke 111 legálnych skládok a takmer 6-tisíc nelegálnych. Negatívne dopady na ľudské zdravie má najmä dlhodobý pobyt v blízkosti skládok odpadu. Ohrozenými sú najmä obyvatelia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Nová Dubnica | Dodávka malej triediacej linky | Celková predpokladaná hodnota: 154 666,67 EUR bez DPH.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

V meste nie je zabezpečených takmer 43 percent odpadu.

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Pelety z plastového odpadu poslúžia ako palivo.

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobcovia elektriny z komunálneho odpadu a skádkového plynu si v porovnaní s vlaňajškom výrazne polepšia.